Влада Српске: Помоћ предузетницима и фирмама који су имали пад прихода у априлу

ГС
Влада Српске: Помоћ предузетницима и фирмама који су имали пад прихода у априлу

БАЊАЛУКА - Влада Републике Српске утврдила је данас уредбу о додјели средстава привредним субјектима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за април, чији је циљ пружање подршке привреди ради очувања запослености код пословних субјеката и предузетника који имају пад пословног прихода.

Овом уредбом утврђују се корисници, услови, критеријуми и остала питања од значаја за додјелу средстава за април за пословне субјекте и предузетнике који су дјелимично престали са радом или су имали смањен обим пословања.

Дјелимични престанак са радом подразумијева престанак рада одређеног броја радника, док смањен обим пословања подразумијева пад пословног прихода у априлу 2020. године у износу од најмање 20 одсто у односу на промет из априла прошле године.

Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство, с обзиром на област послова коју обавља, и то на основу захтјева који су Пореској управи Републике Српске упутили привредни субјекти и пријаве на Интернет страници регистра штета.

Одобрена средства исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске на број жиро рачуна пословног субјекта или предузетника, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Влада Српске донијела је и уредбу о престанку важења уредбе о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске која ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", саопштено је из Владе РС.

Влада је 1. априла донијела Уредбу о прописивању мјере непосредне контроле цијена, као привремену мјеру ради спречавања поремећаја на тржишту у вези са снабдијевањем робом, насталих усљед ширења вируса корона у Републици Српској.

Уредбом је било прописано ограничавање маржи свих учесника у ланцу снабдијевања робом или производима тако да не прелазе ниво маржи те робе или тих производа која је евидентирана на дан 5. марта 2020. године.

Остале тачке

По хитном поступку данас је Влада Српске утврдила Приједлог закона о измјени Закона о приватизацији државних станова којим се продужава рок за закључење уговора о откупу ових станова са 30. јуна ове на 30. јун 2025. године.

У складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова, прописани крајњи рок за закључење уговора о откупу државних станова је 30. јун 2020. године, изузев случајева у којима је покренут спор, када рок за закључење уговора истиче након годину дана рачунајући од дана окончања спора.

С обзиром на то, а имајући у виду да Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у протекле двије године и даље добија значајан број поднесака и упита од локалних заједница, правних лица, али и грађана у вези са приватизацијом станова, закључивања уговора о закупу и откупу у складу са прописима о приватизацији, те да несумњиво и даље постоји значајан број државних станова који тек треба да буду предмет откупа, неопходно је продужити назначени рок и извршити измјену у важећем Закону.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

 - Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби даљег развијања области рачуноводства и ревизије, те иновирања и прецизнијег прописивања појединих одредаба Закона, с циљем његове лакше и потпуније примјене у пракси - саопштено је из Владе РС.

У предложеним измјенама и допунама, између осталог, детаљније се уређује пословање правних лица и предузетника који пружају рачуноводствене услуге трећим лицима и наведено обављају као професионалну дјелатност. Предвиђена је обавеза да наведена лица подносе захтјев за упис у одговарајуће регистре које води Министарство финансија.

Такође, прописује се могућност да микро правна лица умјесто пуног сета финансијских извјештаја сачињавају само Биланс стања и Биланс успјеха.

Детаљније се уређује систем надзора којег врши Министарство финансија над радом друштава за ревизију и овлашћених ревизора а проширују се и надлежности Савјета за рачуноводство и ревизију у сегменту јавног надзора.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о гасу.

Ове измјене и допуне предлажу се с циљем побољшања и повећања стандарда услуга и конкурентности на унутрашњем тржишту природног гаса, тако да се прецизнијим дефинисањем права и обавеза свих субјеката ово тржиште што квалитетније уреди.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о спорту ради унапређења развоја спорта и спортског система Српске.
- Одредбама Приједлога закона настоје се боље уредити поједини сегменти спортског система који ће довести до развоја спорта и спортског система Републике Српске -, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Дијелови спортског система који су у фокусу, а могу допринијети бољој организацији спорта, јесу рад и организација спортских савеза Републике Српске, дистинкција између аматерског и професионалног ангажмана спортиста, стручни рад са спортистима, а посебно са најмлађом популацијом, адекватна здравствена заштита и превентива кроз обезбјеђење минимума здравствених прегледа за спортисте до 18 година.

Бољој организацији спорта, додаје се у саопштењу, могу допринијети и развој широке базе школског и универзитетског спорта, могућност трансформације дијела значајнијих за Републику и јединице локалне самоуправе спортских удружења - клубова у спортска привредна друштва и правовремена контрола рада спортских организација кроз рад спортске инспекције, на основу прецизно нормираних обавеза свих учесника у спортском систему Републике Српске.

Влада је на данашњој сједници утврдила и Приједлог закона о пореском поступку Републике Српске, којим се уређују организација и надлежност Пореске управе Српске, права и обавезе пореских обвезника, порески поступак, плаћање пореских обавеза, редовна и принудна наплата пореских обавеза, као и други начини престанка пореских обавеза, пореска контрола, посебна контрола, поступак по правном лијеку и надзор у области пореза у Српској.

- Новом верзијом овог закона се поједностављују одређене процедуре, како за пореског обвезника, тако и за Пореску управу Републике Српске у чијој је надлежности примјена овог закона. Прецизиране су методе за утврђивање пореске основице процјеном, те прописана нова пријава за евиденцију укупне имовине у сврху утврђивања пореске основице методом упоређивања и методом унакрсне процјене - појашњава се у саопштењу.

У саопштењу се наводи да је продужен и апсолутни рок за утврђивање застарјелости права на наплату пореских обавеза, прописана правила информативне контроле, као и прецизирање рокова за подношење измијењене пријаве.

Уједно, предложеним законом поступљено је по одлукама Уставног суда Републике Српске у вези са одредбама о ускраћивању ЈИБ-а и одредбама о повезаним лицима.
 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана