Усвојен нови Пословник о раду Народне скупштине

Срна
Усвојен нови Пословник о раду Народне скупштине

БАЊАЛУКА - Народна скупштина Републике Српске усвојила је Пословник о раду чији је циљ повећање ефикасности и унапређење рада парламента, отклањање уочених недостатака у важећем Пословнику, уз континуирано чување дигнитета највише републичке законодавне институције.

Нови пословник у потпуности уређује унутрашњу организацију и начин рада Народне скупштине, права и дужности народних посланика, односе сарадње са највишим органима Српске и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Скупштине.

Од 59 присутних посланика, за усвајање новог Пословника гласало је 49, против је било девет посланика, док није било уздржаних.

Скупштина је усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о шумама чији је циљ прецизније дефинисање имовине јавног предузећа “Шуме Српске”, дефинисање начина чувања шумских дрвних сортимената одузетих у инспекцијском надзору и проширење могућих пословних и организационих облика извођача радова у шумарству.

Посланици су усвојили Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама којим се уређују ова област и намјена средстава прикупљених од концесионе накнаде.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом који се доноси да би се прецизирала и нагласила улога јединица локалне самоуправе у систему управљања отпадом, те да се уреде дужности тих јединица за питања развоја система одвојеног сакупљања отпада и уређивања начина сакупљања свих врста отпада.

Посланици су усвојили Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине којим ће бити омогућено успостављање ефикаснијег система заштите животне средине на територији Републике Српске.

Скупштина је усвојила Нацрт закона о факторингу и Нацрт закона о управној инспекцији.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске који, умјесто дуготрајног затвора, предвиђа казну доживотног затвора за кривична дјела попут тешког убиства.

Скупштина је у дану за гласање усвојила и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, те консолидовани извјештај о извршењу буџета Српске за прошлу годину.

Усвојени су извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину, извјештај о раду и извршењу ребаланса финансијског плана - буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за прошлу годину и годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2019. годину.

Скупштина је к знању примила годишњи извјештај о резултатима активности институције Омбудсмана за људска права БиХ за 2019. годину и специјални извјештај те институције о праву на слободу мирног окупљања.

Посланици су усвојили информацију о обавезама које за БиХ и Републику Српску проистичу из процеса придруживања ЕУ са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Српске прописима ЕУ.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад 10. редовне сједнице.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана