Основана комисија за границу БиХ, заједничке локације на прелазима са Србијом

Срна
Основана комисија за границу БиХ, заједничке локације на прелазима са Србијом

САРАЈЕВО - Савјет министара донио је данас Одлуку о оснивању Комисије за границу БиХ, која је, између осталог, надлежна за идентификацију границе са сусједним државама.

Комисија је надлежна и за сачињавање приједлога за корекцију граничне линије у складу са Пословником о раду, те припрему приједлога међудржавних уговора и других аката о граничној линији са сусједним државама, саопштено је из Савјета министара.

Комисија броји девет чланова и има мандат од три године.

Чланови комисије су представници министарстава цивилних послова, безбједности те спољних послова у Савјету министара, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послова.

Комисија подноси извјештај о раду Савјету министара најмање два пута годишње.

Савјет министара утврдио је данас и Приједлог споразума о заједничким локацијама на граничним прелазима БиХ и Србије и Приједлог анекса Споразума у вези са заједничком локацијом на граничном прелазу Љубовија-Братунац (нови мост) која ће бити на територији БиХ.

- Споразумом између Савјета министара и Владе Србије о заједничким локацијама на граничним прелазима жели се унаприједити сарадња граничних полиција, те поједноставити и убрзати обављање граничне контроле у корист грађана - саопштено је из Савјета министара.

Успостављањем заједничких локација жели се омогућити рационалније кориштење ресурса у контроли прекограничног саобраћаја, те ефикасније реализовати заједничке мјере и планови активности против илегалних миграција и свих облика прекограничног криминала.

Приједлогом анекса овог споразума дефинисана је заједничка локација која ће бити на територији БиХ.

Приједлог споразума и пратећег анекса биће достављени Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника је предложен министар безбједности у Савјету министара Селмо Цикотић.

Министарство иностраих послова је задужено да Савјету министара на усвајање достави Приједлог одлуке о успостављању радне групе састављене од представника надлежних нивоа власти у БиХ за израду приједлога закона о развојној и хуманитарној помоћи БиХ трећим земаљама.

Савјет министара БиХ је, на приједлог Министарства комуникација и транспорта, донио Одлуку о измјени Одлуке о накнади за кориштење радиофреквентног спектра у БиХ.

На овај начин уводи се категорија наплате по ширини додијељеног радиофреквентног спектра за све сателитске системе пропорционално, што подразумијева уједначен приступ обрачуну накнаде према заузетости спектра.

Према Одлуци, накнада за кориштење радиофреквентног спектра у сателитској служби, зависно од ширине додијељеног спектра, начина додјеле и ширине дијељеног канала, утврђује се на годишњем нивоу.

Савјет министара је, на приједлог Министарства правде, у другом кругу гласања донио Одлуку о усвајању ревидираног Акционог плана Стратегије за реформу сектора правде у БиХ од 2019. до 2020. године.

Акционим планом дефинисани су активности и одговорне институције, рокови и јасно дефинисани показатељи праћења провођења активности у стратешким областима правосуђа, извршења кривичних санкција, приступ правди у БиХ, подршка привредном развоју, питања координације и европских интеграција.

Општи циљ Стратегије је стварање заједничког реформског оквира за институције у сектору правде у БиХ који садржи усаглашене приоритете за будући развој овог сектора у цјелини, као и реалне реформске активности.

На приједлог Министарства правде, донесена је Одлука о именовању чланова Савјетодавног тијела Савјета министара за сарадњу са невладиним организацијама, а с циљем провођења Споразума о сарадњи између Савјета министара и невладиних организација у БиХ.

Савјет министара, на приједлог Дирекције за економско планирање (ДЕП) БиХ, донио је Одлуку о именовању чланова Радне групе за реализацију активности циљева одрживог развоја и израду документа стратешког оквира институција БиХ до 2030. године.

Радна група је дужна да у року од шест мјесеци припреми и посредством ДЕП-а БиХ Савјету министара достави документ стратешког оквира институција БиХ за период до 2030. године, у сврху реализације циљева одрживог развоја.

Дата је сагласност за попуну седам упражњених радних мјеста у Граничној полицији БиХ.

Савјет министара БиХ је, на приједлог Независне комисије за избор чланова Одбора државне службе за жалбе, именовао Енеса Обралију и Дарија Крстића за чланове Одбора државне службе за жалбе, као првопласиране кандидате са ранг-листе, након окончане процедуре јавног конкурса.

Донесена је и одлука о именовању Муамера Бандића за директора и Сузану Радинковић за замјеника директора Агенције за рад и запошљавање БиХ, као првопласиране кандидате након завршене процедуре јавног конкурса и усвајања извјештаја Комисије за њихов избор

Савјет министара је размотрио и упутиће Предсједништву БиХ информацију Министарства комуникација и транспорта о учешћу министра Војина Митровића на Дигиталном самиту 2. новембар у Тирани.

Митровић би, након што добије сагласност Предсједништва БиХ, требало у Тирани да у име БиХ потпише Меморандум о разумијевању о мапи пута за 5Г дигиталну трансформацију шест економија западног Балкана, као и Меморандум о разумијевању о регионалној интероперабилности и услугама повјерења у региону.

Потписивањем Меморандума о регионалној интероперабилности стварају се услови за јачање регионалне сарадње и за подршку дигиталној интеграцији, те размјени информација на отворен, безбједан и поуздан начин, при чему се приоритет даје регионалној интероперабилности и дигиталним јавним услугама.

Циљеви Меморандума о разумијевању о мапи пута за 5Г дигиталну трансформацију су унапређење и развој дигиталне интеграције и трансформације на Западном Балкану у складу са раније прихваћеним међународним обавезама у овој области.

Савјет министара утврдио је данас и Приједлог споразума о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија-БиХ за 2019. годину између ЕУ, Владе Србије и БиХ.

Ријеч је о споразуму вриједном 2.352.941 евра, од чега грант ЕУ износи два милиона евра, а крајњи корисници пројекта ће финансирати укупно 352.941 евра.

Програмско подручје обухвата 67 општина у БиХ и 31 општину у Србији.

Циљ програма је унапређење социјално-економског развоја у пограничном подручју Србије и БиХ провођењем циљаних и конкретних активности, уз заједничку употребу ресурса.

Период извршења овог споразума о финансирању је 12 година од његовог ступања на снагу, док ће његово оперативно провођење трајати шест година.

Укупно процијењена вриједност Програма у средњорочном периоду од 2018. до 2020. године износи 6.823.529 евра, од чега ЕУ путем гранта финансира 5,8 милиона евра, а корисници гранта разлику у висини 1.023.529 евра.

Приједлог споразума са Основама за његово закључивање биће достављен Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника је предложен директор Дирекције за европске интеграције.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана