Инвестициона конференција: Значајне могућности за афирмацију инвестирања у Српску

Срна
Инвестициона конференција: Значајне могућности за афирмацију инвестирања у Српску

ЛАКТАШИ - Република Српска има значајне могућности да се афирмише као пожељна дестинација за инвестирање, а кључни правци привредног развоја су у стимулисању инвестиција у областима обновљивих извора енергије, пољопривреде, ИТ индустрије и туризма, наводи се у закључцима са Прве инвестиционе конференције коју је организовала Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Српске.

Међу кључним правцима привредног развоја су и дигитализација привређивања и управљања, те континуирани развој људских ресурса и јачање промоције инвестиционих потенцијала Српске, саопштено је из ИРБ-а Српске.

"Достизању тог циља допринијеће велики инвестициони циклус који је најавила Влада Српске у секторима енергетике, пољопривреде, туризма, те инфраструктуре", наводи се у закључцима са конференције "Могућности и изазови привредног развоја Републике Српске".

У закључцима се истиче да постоји потреба за даљим јачањем домаћег привредног амбијента кроз наставак процеса дигитализације управе и дигиталне трансформације привреде, афирмисањем мреже подршке инвеститорима који улажу у домаћу привреду, као и јачањем подршке домаћим предузећима приликом наступа на извозним тржиштима преко мреже представништва Републике Српске у иностранству и дипломатско-конзуларне мреже.

"Мрежа представништава Републике Српске треба бити ангажована и за промоцију могућности инвестирања, дистрибуцију каталога конкретних пројеката у Српској, као и упознавању са предностима пореског система Српске у односу на регион", један је од закључака конференције.

Потребно је подстицати дијаспору на повратак и улагања у Републику Српску, те пословно повезивање са домаћим предузећима, као и трансфер нових знања и технологија.

У закључцима се наводи да постоји потреба и за подстицањем равномјерног локалног развоја јачањем људских капацитета и формирањем револвинг фонда.

Што се тиче електроенергетског сектора, у закључцима се истиче да је потребна институционална подршка изградњи енергетских потенцијала на бази обновљивих извора.

У пољопривреди су неопходна већа улагања у модернизацију и технолошку опремљеност пољопривредне производње, стимулисање и подржавање пројеката наводњавања обрадивих површина, те стављање у функцију неискориштеног обрадивог пољопривредног земљишта.

Када је ријеч о информационим технологијама, потребно је подстицање ИТ сектора да развија сопствена софтверска рјешења с циљем повећања извозне вриједности овог сектора, као и подржавање високотехнолошких стартап предузећа, искључиво базираних на новим технологијама и знању кроз процесе кластеризације и њихово увезивање.

У сектору развоја људских ресурса неопходно је јачати сарадњу привреде и образовних институција, те програм стипендирања ученика и студената, посебно у области техничких и инжењерских наука и њихово повезивање са будућим послодавцима.

У финансирању привредног развоја потребан је даљи развој тржишта капитала с циљем привлачења инвестиционих фондова, комбиновање различитих финансијских инструмената у јединствену финансијску понуду, кредитна подршка ИРБ-у Српске у процесу повећања степена финализације домаће производње, као и јачање сарадње јавног и комерцијалног банкарског сектора у финансирању области од посебног развојног и националног интереса.

Када је ријеч о финансирању локалног развоја, потребно је веће ангажовање локалних заједница на повлачењу бесповратних средстава из европских фондова и од других донаторских институција, подршка локалним администрацијама за припрему конкретних пројеката ангажовањем пројектантских кућа, а под покровитељством Владе Републике Српске.

Осим тога, потребно је ангажовање локалних заједница на привлачењу и реализацији пројеката индивидуалних инвеститора - домаћих и страних, те формирање револвинг фонда с циљем обезбјеђивања средстава суфинансирања и префинансирања пројеката код међународних донатора.

Критични фактори и могућности привредног развоја Републике Српске леже у њеном добром геостратешком положају, близини европског тржишта и могућностима да се кроз даљу пословну интеграцију и повезивање са Србијом омогући инвеститорима бесцарински приступ руском и евро-азијским тржиштима.

Осим тога, доступности природних ресурса, посебно у подручју обновљивих извора енергије, макроекономској стабилности и стабилности финансијског сектора.

"Међутим, кључни развојни изазови повезани су са демографским кретањима, недостатком свеобухватне монетарне политике, политичким ризиком као и неусклађеношћу образовног система са потребама тржишта рада иако су помаци и на том пољу присутни", наводи се у закључцима.

За постизање циљева привредног развоја и потпуну трансформацију Републике Српске у динамичну и отворену економију потребан је координисани напор и потпуна синергија свих носиоца развоја међу којима се, својом улогом, значајем и досадашњим резултатима посебно издваја ИРБ.

"Неопходно је осигурати континуирано проактивно ђеловање у односу на стварна и потенцијалан кризна стања, како би се проблеми претворили у изазове, а изазови у конкретне развојне прилике", наводи се у закључцима.

ИРБ ће, ради заједничке израде конкретних мјера, у року од 15 дана закључке конференције упутити Влади Републике Српске на разматрање.

Прву инвестициону конференцију ИРБ-а, која је понудила свеобухватан увид у могућности и изазове привредног развоја Републике Српске, успјешно су организовали Ирб и Влада Српске, у партнерству са компанијом "Проинтер ИТСС".

Конференција је привукла пажњу великог броја учесника из јавног и приватног сектора, академске заједнице и партнерских институција ИРБ-а из региона и шире, а теме којима се бавила, показале су се изузетно садржајним и актуелним.

Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик изјавио је да је Прва инвестициона конференција коју је организовала Инвестиционо-развојна банка (ИРБ) Републике Српске била успјешна, те да је Влада Српске спремна да имплементира најважније закључке са овог скупа како би се стимулисала привреда.

Додик је рекао да је на конференцији показана иновативност, те да законске оквире треба ускладити у смислу да се стимулишу инвестиције у Републици Српској.

"Закључци конференције су доста добри и Влада је спремна да понуди нови оквир у смислу да их подржи у свом домену како би се стимулисала привреда", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Лакташима, након завршетка Прве инвестиционе конференције под називом "Могућности и изазови привредног развоја Републике Српске".

Он је захвалио свим привредницима у Српској што упркос пандемији нису одустали због чега ће им власт помоћи на реалним основама.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић оцијенила је да је конференција била успјешна, посебно због тога што су панелисти били истакнути привредници.

Она је навела да ће закључци са конференције помоћи Влади Српске када буде радила програм економских реформи.

Директор ИРБ-а Дражен Врховац рекао је да су на конференцији добијени квалитетни приједлози који ће бити упућени Влади Српске.

Он је изразио наду да ће закључци бити усвојени и да ће помоћи развоју привреде, укључујући повећање инвестиција у Српској.

У Лакташима је завршена дводневна Прва инвестициона конференција у организацији ИРБ-а на којој су панелисти били представници ове банке, званичници и функционери Српске, БиХ и Србије.

Додик: Успјешна инвестициона конференција

 

 Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик изјавио је да је Прва инвестициона конференција коју је организовала Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске била успјешна, те да је Влада Српске спремна да имплементира најважније закључке са овог скупа како би се стимулисала привреда.
Додик је рекао да је на конференцији показана иновативност, те да законске оквире треба ускладити у смислу да се стимулишу инвестиције у Републици Српској.

“Закључци конференције су доста добри, свеобухватни и Влада је спремна да понуди нови оквир у смислу да их подржи у свом домену како би се стимулисала привреда”, рекао је Додик на конференцији за новинаре у Лакташима, након завршетка Прве инвестиционе конференције под називом “Могућности и изазови привредног развоја Српске”.

Он је захвалио свим привредницима у Српској што упркос пандемији нису одустали у тешки временима и изазовима, а због чега ће им власт помоћи на реалним основама.

Додик је истакао да је привредни развој битан за Српску поготово у смислу тога што се очекује крај пандемије вируса корона.

“У том смислу треба сагледати посљедице, научити лекције и ићи даље. Ако то не успијемо и не будемо иновативни и храбри, онда ће нас велики прегазити. Важно је што је у нашим рукама законодавство и да одређујемо тиме начине, правце и оквире за многе привредне активности”, рекао је Додик.

Он је нагласио да Српска без домаћих привредника не може рачунати на знатне инвестиционе активности.

“Треба нам знатан број домаћих инвеститора, а свака част странима. Важно је, дакле, да развијемо и домаћу пословну класу и послодавце”, рекао је Додик.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић оцијенила је да је конференција била успјешна, посебно због тога што су панелисти били истакнути привредници од којих су се чули квалитетни приједлози и захтјеви за што успјешнији рад.

Она је навела да ће закључци са конференције помоћи Влади Српске када буде радила програм економских реформи за наредни период.

Директор ИРБ-а Дражен Врховац рекао је да су на конференцији добијени квалитетни приједлози који ће бити упућени Влади Српске.

Он је изразио наду да ће закључци бити усвојени и да ће помоћи развоју привреде, укључујући повећање инвестиција у Српској.

“Очекујем да закључци утичу на динамичнији развој привреде и повећање обима инвестиција у Српској, како домаћих тако и страних”, рекао је Врховац.

Он је додао да јавни и реални сектор Српске имају потенцијал да буду мотор привредног развоја Српске како би се повећао стандард грађана и радника.
 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана