Голић: Уређује се систем управљања отпадом

Срна
Голић: Уређује се систем управљања отпадом

БАЊАЛУКА - Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом доноси се да би била прецизирана и наглашена улога јединица локалне самоуправе у систему управљања отпадом, те да буду уређене њихове дужности за питања развоја система одвојеног сакупљања отпада и уређивања начина сакупљања свих врста, наведено је у образложењу овог акта, који данас разматра Народна скупштина.

Овај приједлог закона се доноси и ради утврђивања локација за рециклажна дворишта, зелена острва и депоније, укључујући и локације за сакупљање кабастог отпада, покривање трошкова чишћења и санације дивљих депонија, организовање едукативних кампања за подизање свијести јавности о еколошки прихватљивом начину управљања отпадом, као и организовања акција чишћења јавних површина, рекла је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић, образлажући у Народној скупштини приједлог овог акта.

Она је навела да су одговорности и обавезе у управљању отпадом додатно уређене прецизирањем одредаба које се односе на произвођаче производа.

“Произвођач производа треба да користи технологије и развија производњу на начин који обезбјеђује рационално коришћење природних ресурса, подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима”, рекла је Голићева.

У образложењу овог приједлога закона се наводи да произвођач производа у највећој могућој мјери уводи и користи повратну амбалажу која смањује оптерећивање животне средине отпадом у односу на амбалажу за једнократну употребу и одговоран је за стављање на тржиште производа и амбалаже, који садрже материјале и опасне супстанце у количинама и/или концентрацијама које би могле неповољно утицати на здравље људи и животну средину.

У овом документу се наводи и да су дефинисане инспекцијске надлежности у случајевима када власник отпада поступа са истим супротно овом закону и када усљед тога наступи опасност по здравље људи и животну средину.

Истовремено, уређени су и случајеви када власник отпада сноси трошкове утврђивања загађења насталог поступањем супротно овом закону и трошкове санације штете настале као посљедица његових активности.

“Уколико поступање непознатог лица доведе до настанка опасности или ризика по здравље људи и животну средину, власник или корисник локације на којој је утврђено присуство отпада предузима хитне мјере ради заштите здравља људи и животне средине, односно приступа санацији настале штете у животној средини. Поменути власник или корисник локације има право на накнаду трошкова санације настале штете на начин и по поступку уређеним прописом којим се регулишу облигациони односи”, наводи се у образложењу овог акта.

Када је ријеч о управљању отпадним пластичним кесама за ношење, уведене су одредбе да је трговац обавезан да пластичне кесе наплаћује на продајном мјесту робе или производа, чиме се жели смањити притисак на животну средину, с обзиром на то да се те кесе дуго разграђују, а због мале тежине, тешко је контролисати њихово одлагање на депонијама.

“Циљ није додатно оптерећивати грађане новим наметом, него освијестити јавност да би се сви почели одговорније понашати према животној средини”, наводи се у образложењу овог акта и додаје да је оваквим мјерама знатно смањена потрошња спорних кеса.

Наводи се и да је важећим законом био омогућен увоз опасног отпада, под условом да у Српској постоје прерађивачки капацитети.

“Предметна одредба се брише јер у Републици Српској не постоје прерађивачки капацитети за третман и одлагање опасног отпада, а то је утврђено и Стратегијом управљања отпадом за период од 2017. до 2026. године”, наведено је у образложењу овог закона.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана