Уредба о поступку додјеле средстава услужним дјелатностима

Срна
Уредба о поступку додјеле средстава услужним дјелатностима

БАЊАЛУКА - Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске донио је данас уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

Према овој уредби, за привредног субјекта уплатиће се порези и доприноси на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, за период јул-септембар.

Право на додјелу средстава имају привредни субјекти који обављају претежну/основну дјелатност: хотели и сличан смјештај, одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор, остали смјештај, дјелатност путничких агенција, дјелатност тур-оператора и извођачку умјетност, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Привредни субјект који подноси захтјев за додјелу средстава дужан је да има регистровано сједиште на територији Републике Српске, да није смањио број радника за више од 15 одсто, када се упореди број радника на дан 31. август са даном 29. фебруар, да има финансијски губитак који подразумијева просјечан пад промета у периоду јул-септембар од најмање 40 одсто и више у односу на исти период прошле године.

Привредни субјекат треба да је измирио порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, закључно са 30. јуном.

Привредни субјект подноси захтјев за додјелу средстава надлежном министарству најкасније до 20. децембра.

Уколико је привредни субјект у моменту доношења рјешења по овој уредби већ уплатио порезе и доприносе за период јул-септембар, та ће се уплата сматрати као претплата за наредни порески период.

Поступак додјеле средстава по основу Уредбе спроводиће Министарство трговине и туризма и Министарство просвјете и културе Српске.

Управни одбор Компензационог фонда је одобрио Републичкој управи цивилне заштите додатна средства у износу од 225.000 КМ са урачунатим ПДВ-ом, за набавку 36 контејнера неопходних јавним здравственим установама у Српској.

На сједници је одобрена исплата 382.262 КМ за помоћ 26 привредних субјекта за санирање финансијских губитака због посљедица пандемије вируса корона у секторима међународног превоза лица у друмском саобраћају и пружању аеродромских услуга.

Управни одбор Компензационог фонда је одобрио исплату 530.621 КМ за 56 пословних субјектата који испуњавају услове за рефундацију средстава по основу искориштених туристичких ваучера за септембар.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одобрио је 1.045.704 КМ за набавку хигијенских и дезинфикационих средстава с циљем несметаног провођења наставног процеса за вријеме трајања пандемије.
 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана