Инструкција за расподјелу деташмана за запошљавање радника из БиХ у Њемачкој

Срна
Инструкција за расподјелу деташмана за запошљавање радника из БиХ у Њемачкој

САРАЈЕВО - Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара донијело је инструкцију за расподјелу деташмана за запошљавање радника предузећа из БиХ у Њемачкој за деташманску 2020/2021 годину.

Министарство у сарадњи са надлежним органима Њемачке обезбјеђује и утврђује годишњи контингент деташмана за сваку деташманску годину, која траје од 1. октобра текуће до 30. септембра наредне године, о чему обавјештава Спољнотрговинску комору БиХ, Привредну комору Републике Српске, Привредну комору Федерације БиХ и Привредну комору Брчко дистрикта.

Утврђује се и структура годишњег контингента и расподјела на ентитете, као и број деташмана предузећа из БиХ са већинским власништвом капитала правних и физичких лица из Словеније и предузећа из БиХ која са тим предузећима заједно наступају при извођењу радова у Њемачкој, саопштено је из Министарства.

"Уколико због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса корона или усљед других околности у деташманској 2020/2021 години дође до смањења годишњег контингента, оно ће се вршити у једнаком омјеру, а према општој подјели на контингенте и потконтингенте по дјелатностима и учесницима", истакао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

Процес расподјеле деташмана на крајње кориснике врши се и спроводи путем годишњег јавног конкурса, који обавезно садржи општу подјелу на контингенте и потконтингенте по дјелатностима и учесницима, попис докумената које учесник у јавном конкурсу мора доставити, опште услове за учествовање предузећа из БиХ на јавном конкурсу, критеријуме за додјелу деташмана, као и друге елементе који могу бити од значаја за учеснике на јавном конкурсу.

На јавни конкурс могу се пријавити предузећа са сједиштем у БиХ, а право на додјелу деташмана могу остварити и предузећа регистрована у БиХ, која испуњавају посебне услове утврђене Споразумом о условима трајног преноса дијела контингента деташмана Словеније у корист БиХ.

Поступак расподјеле деташмана у оквиру својих надлежности спроводе Привредна комора Републике Српске, Привредна комора Федерације БиХ и Спољнотрговинска комора БиХ, посебно водећи рачуна о економичности, уједначености услова и процедуре, ефикасности, благовремености, транспарентности, јавности, правичности, забрани дискриминације, те праву крајњег корисника на улагање ефективног правног лијека.

Након спроведене коначне процедуре у складу са јавним конкурсом, привредне коморе ентитета достављају одлуку о расподјели деташмана која садржи број додијељених деташмана, не већи од броја на који имају право за додјелу, на даљи поступак у Спољнотрговинску комору БиХ, а која потом одобрава и издаје завршну сагласност за контингент деташмана, те успоставља и води регистар појединачно одобрених уговора.

Спољнотрговинска комора БиХ континуирано прати искориштеност контингента додијељених деташмана, сарађује и размјењује информације са надлежним тијелима за рад и запошљавање у Њемачкој и о томе благовремено, а најмање једном мјесечно, обавјештава Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, као и привредне коморе ентитета, наводи се у саопштењу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана