Апликација са детаљним увидом у кредибилитет академских радинка Универзитета апеирон

Г.С.
Апликација са детаљним увидом у кредибилитет академских радинка Универзитета апеирон

Од сада, међу свим доступним подацима о животу и раду Паневропског универзитета „АПЕИОРН”, на официјелној интернет страници установе можете пронаћи и податке о академском достигнућу наших универзитетских наставника, доцената, ванредних и редовних професора, лектора, виших асистената, асистената и сарадника и то преко нове WEB апликације Картон научног/академског радника.

Линк WEB апликације Картон научног/академског радника:

https://apeiron-uni.eu/univerzitet/kadrovi/karton-naucnog-akademskog-radnika/

WEB апликација Картон научног/академског радника повезана је са интегралним информационим системом установе.

Подаци унешени у информациони подсистем Менаџмент људских ресурса, релевантни за научни картон академског/научног радника, у реалном времену се преузимају у WEB апликацији  Научни картон научног/академског радника и тренутно постају доступни јавности.

Покретањем ове апликације јавности су доступни подаци о развоју и напредовању свих оних који су укључени у наставни процес на Универзитету „Апеирон”, са фокусом на њихов допринос развоју науке и научноистраживачког рада на установи.

Путем WEB апликације Картон научног/академског радника доступни су биографија, библиографија, подаци о образовању, стручном усавршавању, специфичним знањима, учешће у издавачкој дјелатности кроз уредништва, подаци о рецензијама...

Ова апликација омогућава јавности детаљнији увид у академски кредибилитет наших академских и научних радника, представљени су подаци о завршеној средњој школи, другом циклусу, односно, магистарским студијама, докторским студијама. Доступни су подаци који се односе на објављене научне радове у референтним научним часописима и научним зборницима, научним монографијама, уџбеницима.

Картони научних и академских радника нису раритет и представљају уобичајену документацију високошколских установа. Специфичност је сама WEB апликација која једноставно, али свеобухватно, преузима податке из јединственог интегралног универзитетског информационог система којима се јавности представљају сви они који су на Паневропском универзитету укључени у наставни процес и научни рад.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана