У Двору постављене мјерне станице за праћење природне радиоактвности

Срна
У Двору постављене мјерне станице за праћење природне радиоактвности

ДВОР - Мјерне станице за праћење природне радиоактивности, које ће служити за утврђивање нултог стања природне радиоактивности околине, постављене су у септембру на локацији Черкезовац у општини Двор, гдје Хрватска намјерава да гради центар за збрињавање радиоактивног отпада, објављено је данас на веб-страници Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива Нуклеарне електране "Кршко".

Како је наведено, постављени су тотализатор, станица за узорковање ваздуха и систем за мјерење амбијенталне брзине дозе.

Из Фонда објашњавају да тотализатор служи за континуирано прикупљање оборина на локацији, те да ће се прикупљени узорци оборинских вода преузимати сваких мјесец дана и анализирати у овлаштеној лабораторији.

Осим тога, биће одређиван укупан садржај суве твари, укупна гама и бета активност, те садржај стронцијума и трицијума.

Предвиђено вријеме праћења радиоактивности у оборинским водама за дефинисање нултог стања је година дана од постављања.

Систем ће бити укључен и у редовни мониторинг након успостављања Центра.

За потребе одређивања укупне гама активности (концентрација активности гама емитера) у ваздуху постављена је станица за узорковање ваздуха која омогућава непрекидан проток потребног волумена ваздуха и прикупљање узорака честица и аеросола из ваздуха на филтерима који се редовно мијењају и на њима проводе лабораторијске анализе одређивања врсте и активности радионуклида у ваздуху.

Станица за мјерење постојеће дозе радиоактивности у околини (амбијентална брзина дозе) садржи гама детектор с постољем, универзални записивач података и осталу потребну опрему.

Станица омогућава прикупљање, анализу и похрањивање резултата континуираног мјерења амбијенталне брзине дозе на локацији Центра за збрињавање радиоактивног отпада у оснивању, а биће укључена у постојећу СПУНН мрежу, односно у систем приправности Хрватске у случају повишеног нивоа радиоактивности у околини, а осигурава улазне податке за процјену доза за становништво.

Како је наведено, сврха утврђивања нултог стања природне радиоактивности околине је цјеловит и независан преглед стања радиоактивности на самој локацији Черкезовац и њеној околини, али и на цијелом подручју општине Двор.

Мјерења се обављају прописаним методама путем акредитованих лабораторија и стручног особља, а резултати треба да буду упоредиви са граничним вриједностима и литературним подацима са других локација.

На основу резултата дефинисања постојећег стања може се прецизније дефинисати потреба будућег редовног мониторинга, односно праћења стања околине објекта.

У идућих годину дана стручњаци Института за медицинска истраживања и медицину рада, Института "Руђер Бошковић" и Агрономског факултета Универзитета у Загребу узимаће узорке и мјерити радиоактивност.

Предвиђено је узорковање површинских вода у окружењу локације Черкезовац, риба из површинских, изворских, бунарских и водоводних вода, земљишта на цијелом подручју општине Двор, хране са пољопривредних газдинстава, меда и других пчелињих производа, шумских плодова, гљива и дивљачи, те ваздуха, оборина и подземних вода, најављено је раније из Фонда.

На 20 локација у општини Двор и на дијелу пута којим ће се транспортовати радиоактивни отпад до складишта мјериће се постојећа доза радиоактивности у околини.

Мјерење радиоактивности је дио активности које Фонд проводи за потребе прибављања дозвола за изградњу Центра за радиоактивни отпад.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко, као и постојећи институционални отпад одлаже у општини Двор, на самој граници са БиХ, чиме би било угрожено 250.000 становника у 13 општина у сливу ријеке Уне.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана