ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

************

   

 АД ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” БРАТУНАЦ,

а ради указане потребе, директор предузећа објављује:

                                                                  

                    

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  АД “Технички ремонт” Братунац

 

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт “Технички ремонт”АД Братунац  врши пријем једног (1) кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

 

                           - Процесни контролор

 

II

Кандидат који се пријављује на оглас за попуњавање упражњеног радног мјеста мора испуњавати сљедеће услове:

 

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

- Да је пунољетан,

- Да има општу здравствену способност,

- Да се против њега не води кривични поступак,

 

Посебни услови:

- ВШС/ВСС  (Машински инжењер производног смјера)

- Степен стручне спреме: VI/VII/VIII

- Радно искуство на пословима контроле квалитета машински обрађених дијелова, подсклопова и склопова,

- Познавање мјерне опреме

- Познавање и читање конструкционе , технолошке и претеће документације

- Страни језици: Енглески језик (Б1-Б2 ниво).

- Познавање рада на  рачунару (word, excel,)

- Возачка дозвола “Б”

 

 

   Опис послова:  

-  Контрола квалитета машински обрађених дијелова, подсклопова и склопова,(улазна, процесна, завршна)

- Овјера прописаних документованих информација (пратећа документација - статус квалитета производа - добро, неусклађено, шкарт на основу испуњености захтјева квалитета  прописаним овјереним документованим информацијама по плану контролисања, односно плану контроле)

- Израда прописаних документованих информација (Мјерни лист - Извјештај контроле, Пријава неусклађености, Пријава о штети на производу ...)

 

 

 

    Какву особу тражимо:

- Упорну и стрпљиву особу која је усмјерена на постизање резултата и реализацију постављених циљева

- Особу која је проактивна, увјерљива у комуникацији, поштује професионалну радну етику

- Одговорна, посвећена и прецизна у раду

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање, упорност, самопоуздање, добра координација

                                             

 

 Шта ми нудимо:

- Рад у компанији са дугогодишњим искуством  и традицијом која поштује достојанство радника

- Редовну плату и услове рада у складу са Законом о раду

- Адекватно вредновање резултата рада уз стимулативну зараду

- Осмочасовно радно вријеме (од понедељка до петка од 7 до 15)

- Могућност стручног развоја

- Службени телефон 

 

 

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради даље селекције

 

III

 

           Потребна документација:

 

- Радна биографија ( ЦВ )

- Диплома завршене школе

- Доказ о стеченом радном искуству

- Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

 

 

IV

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или  Е-mail-а:

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.pantelic@trb.ba  или путем сајтa: www.trb.ba (опција career )

Контакт особа :Жељко Пантелић, дипл. правник

 

 

                                                             

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана