ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

**********************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Роћевић бб, 75 413 КОЗЛУК                   

расписује:

     КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник  руског језика - 1 извршилац,  за 6 часова седмично, без радног искуства, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радом  у ЦШ Роћевић и ПО Брањеву.

2. Наставник демократије и људских права за 4 часа седмично, без радног искуства на одређено вријеме  до 31.8.2020. године , са радом у ЦШ Роћевић и ПО Брањеву.  

 

 Поред општих услова предвиђених Законом  о  раду, кандидати  треба  да имају :

- одговарајућу стручну  спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18.)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број:77/09, 86/10, 25/14 ,76/15).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске”,  број: 74/18. и  26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом , контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

8. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

11. Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

12. Увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прије заснивања радног односа,

13. Увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање .

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 21.1.2020. године (уторак) у 12 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана