ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

 

ЉБИЉЕ ДОО

 ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем на позицију

 

  • Комерцијалисте – 4 извршиоца (на подручју Бањалуке, Сарајева, Херцеговине и Бијељине)

 

Услови за комерцијалисте:

 

- Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење

- Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима, у прехрамбеној индустрији, фармацији или козметици, у трајању од најмање једне године

-  Рад на рачунару – самосталан рад/ MS Office пакет, Power point поинт, интернет

- Возачка дозвола Б категорије – активан возач

 

Плата и све остале дужности као и услове рада договарају се у фирми.

 

Послати детаљан CV.

 

Начин аплицирања за радно мјесто:

 

- Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на mail: office@ljekobilje.rs  или путем поште на адресу:

“ЉБИЉЕ” д.о.о. ЉУБИЊЕ, Црногорски пут бб, Љубиње.

 

- Пријаве могу слати сви заинтересовани кандидати  са територије БиХ.

 

- На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.  

- Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

***

ОПШТИНА ФОЧА

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” 

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника

I

- Дипломирани васпитач - приправник на неодређено вријеме ............................. 7 извршилаца

 

- Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом на одређено вријеме... 1 извршилац

II Опис послова

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Фоча.

 

III Општи услови

- Да је држављанин РС, односно БиХ;

- Да је старији од 18 година;

- Да има општу здравствену способност за рад са дјецом;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

IV Посебни услови

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. став (2) Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама (“Службени гласник Републике Српске” 110/13):

- ВСС – први циклус студијског програма са најмање 180 ETCS бодова или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача; (за радно мјесто под редним бројем 1 и 2)

- Положен стручни испит; (за радно мјесто под редним бројем 2)

- Познавање рада на рачунару; (за радно мјесто под редним бројем 1 и 2 )

V Потребна документација

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

За радно мјесто под редним бројем 1

 

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о завршеној стручној спреми - први циклус студијског програма са најмање остварених 180 ETCS бодова или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа)

- Увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

- Доказ /сертификат о познавању рада на рачунару

 

За радно мјесто под редним бројем 2

 

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о завршеној стручној спреми - први циклус студијског програма са најмање остварених 180 ETCS бодова или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа)

- Увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

- Доказ /сертификат о познавању рада на рачунару

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

VI Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VII Остале одредбе

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 11.12.2020. у 12 часова у просторијама установе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Фоча, ул. Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или лично, сваки радни дан од 8 до 16 часова са назнаком “Пријава на конкурс”.

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана