ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****

"ЕФТ ХЕ УЛОГ" ДОО

КАЛИНОВИК

ОГЛАС

за пријем на радно мјесто

- Грађевински инжењер – 1 извршилац

Основни задаци извршиоца на овом радном мјесту:

-  Учествовање у инвеститорском надзору на изградњи хидроелектране Улог

-  Учествовање у управљању рада и одржавања хидроелектране Улог по завршетку изградње

-  Учешће на другим развојним пројектима ЕФТ Групе.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

-  Дипломирани  грађевински инжењер конструктивног смјера,

-  Најмање 5  година радног искуства у струци, пожељно интернационално искуство

-  Пожељно искуство на извођењу геотехничких радова

-  Одлично познавање рада на рачунару (MS Ofice, AutoCad)

-  Одлично познавање енглеског језика у говору и писму

-  Посједовање возачке дозволе Б категорија

-  Спремност за рад на терену.

Потребне способности и вјештине:

-  Преданост послу, педантност и темељитост

-  Комуникативност и оријентисаност ка тимском раду

-  Способност брзог усвајања знања

-  Висок ниво мотивације и иницијативе у раду.

Нудимо вам:

-  Динамичан, интересантан и изазован посао

-  Одличне могућности за професионално усавршавање

-  Квалитетне услове рада.

Пријаве на оглас доставити на е-mail: konkurs@eft-group.net.

Уз пријаву на оглас потребно је приложити: биографију, референце и препоруке, копију дипломе и доказ о радном искуству.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на тестирање и разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

 

Рок за достављање пријава је 14.2.2020. године.

 

Задржавамо право да не извршимо избор по овом огласу.

 

Више информација о компанији потражите на www.eft-ulog.net и www.eft-group.net

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана