ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

 

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника – волонтера

 

I

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР у сједишту Основног суда у Требињу.........3 извршиоца

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР у одјељењу Основног суда у Невесињу.......1 извршилац

 II

ОПШТИ УСЛОВИ:

 

  да је држављанин РС,

  да има општу здравствену способност,

  да се против њега не води кривични поступак.

             ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

  завршен правни факултет

 

 III

        Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

 

  диплому о завршеном правном факултету,

  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

  увјерење да против кандидата није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца),

 

Изабрани кандидат ће бити дужан доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова волонтера, након избора кандидата.                                                                                                                                           

 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана објављивања у дневном листу     „Глас Српске"

 

Пријаве се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште    на адресу: Ул. Степе Степановића 18, 89101 Требиње.                          

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Основном суду у Требињу

 

1.  Дактилограф ..................1 (један) извршилац на неодређено вријеме, уз провјеру и пробни рад до три мјесеца

ОПШТИ УСЛОВИ:

  да је држављанин РС,

  да има општу здравствену способност,

  да се против њега не води кривични поступак.

            ПОСЕБНИ УСЛОВИ:           

  завршена средња школа, IV степен стручне спреме,

-     завршен најмање I степен курса за компјутере

                                                                    

            ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: (Оригинал или овјерене копије)

 

  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

  родни лист (не старији од 6 мјесеци),

  увјерење да против подносиоца пријаве није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца),

  доказ о одговарајућој школској спреми                                                                                                                                             

Изабрани кандидати ће бити дужни доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста, након избора кандидата.

 

Избор између пријављених кандидата који буду испуњавали опште и посебне услове, извршиће се након обављеног тестирања (провјере радних способности у куцању) и интервјуа,

Рок и адреса доставе:

Сва тражена документа треба доставити у року од 15 дана, од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Документи се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште, на адресу: Ул. Степе Степановића бр.18, 89101 Требиње, са назнаком „Јавни конкурс".

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација се враћа само на властити захтјев.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана