ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

КОЛЕКТОР ЦЦЛ ДОО

ОГЛАС

- Радник у алатници више извршилаца (м/ж)

Мјесто рада: Приједор

За послове:

- ЦНЦ стругања

- ЦНЦ глодања

- Брушења

Поред општих услова прописаних законом, од кандидата очекујемо и сљедеће:

- Најмање III степен - машинског или електро смјера

- Искуство на датим пословима пожељно, али није неопходно

- Спремност на усвајање нових знања

- Одговорност, посвећеност послу, квалитет у раду и остваривању циљева

- Прецизност и тачност

Ми Вам нудимо:

- Могућност професионалног развоја и напредовања у међународној компанији

- Одговарајуће праћење и вредновање резултата рада уз додатне стимулације за квалитетан рад

- Угодно радно окружење

Уколико испуњавате наведене услове и желите да радите и развијате своје личне и професионалне вјештине у предузећу које цијени рад, труд и своје запослене, пошаљите своју биографију закључно са 30.9.2021. на е-mail адресу radmila.davidovic@kolektor.com.

***

 ЈУ ОШ “ПЕТАР МЕЋАВА”

 Васе Пелагића 2а

 79224 КОСТАЈНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Наставник исламске вјеронауке - 1 извршилац (2 часа седмично) - са радним искуством и положеним стручним испитом код надлежне вјерске заједнице,  уз сагласност надлежне вјерске заједнице, на одређено радно вријеме, а најдаље до 31.8.2022. године,

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи , Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

            6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и  5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

 1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

             

 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту код надлежне вјерске заједнице,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

У складу са чланом 115. став (10) Закона о основном васпитању и образовању, кандидат за радно мјесто наставник исламске вјеронауке је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне вјерске заједнице.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана  4.10.2021. године              (понедјељак) у просторијама школе са почетком у 12 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Напомена:

Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу  школе, са назнаком “за конкурс”.                                 

***                                                                       

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД  -

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

• Костајница – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

1. Минимално  ССС

2.  Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји

3. Познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

• Копију извода из матичне књиге рођених,

• Копију увјерења о држављанству

• Копију дипломе о завршеној стручној спреми

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba.

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски - Трговина” ад - Бањалука,

Ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД  -

БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:       

• Козарска  Дубица – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

1.  Минимално  ССС

2.  Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји

3.  Познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

• Копију извода из матичне књиге рођених,

• Копију увјерења о држављанству

• Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba.

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски - Трговина” ад - Бањалука,

Ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

АУТО-ШКОЛА “ФОКУС”

Ускочка б.б.

79101 ПРИЈЕДОР

mail: autoskolafokus@yahoo.com  

ОГЛАС

          Ауто-школи “Фокус” у Приједору потребан инструктор вожње за “Б” и остале категорије.

Све додатне информације на број телефона 065/313-100 или лично у просторији ауто-школе “Фокус”  на адреси Ускочка б.б., Приједор.

Оглас остаје отворен до попуњености радног мјеста.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана