ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

 

К О Н К У Р С

 

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

         

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Органска хемија ..................................................................................... 1 извршилац

 

Каракај, 75 400 Зворник

 

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

 

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Математичка анализа и примјене ................................................................................................... 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Социјална психологија  ........................................................................................ 1 извршилац

 

Семберских ратара б.б, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Правни факултет Пале

 

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Римско право и историја државе и права ...................................................................... 1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Стоматологија, орална медицина и хирургија .......................................... 1 извршилац

 

 2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Онкологија ......... 1 извршилац

 

3. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Физиологија ............. 1 извршилац

 

4. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство ......................................................................................................... 1 извршилац

 

5. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Интерна медицина ........................................... 1 извршилац

 

6. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке ...................................................................................1извршилац

 

Студентска бр. 1 , 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за англистику

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Специфични језици (англистика) .....................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Економски факултет Пале

 

1. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Информационе науке (друштвени аспекти) .....................................................................................  1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Заштита здравља биљака ................................................................................. 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Шумарство (предмети: Типологија шума и Заштићена шумска подручја) ........1 извршилац

 

3. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Шумарство (предмети: Заштита шума и Патологија шумског дрвећа) ..............1 извршилац

 

4. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Ратарство ........1 извршилац

 

5. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Економика пољопривреде ........................................................ 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" у Фочи

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије - наставни предмет Историја религије 1 и 2 .................................................................................................. 1 извршилац

 

9. маја , 73 300 Фоча

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77, односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19).

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

 

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира из члана 77, односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19) као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се Конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 06.05.2020. године, у дијелу који се односи на избор у звање редовног професора за ужу научну област Клиничка психологија, на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана