ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******************

ЈАВНА УСТАНОВА КИНОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Расписује

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Виши стручни сарадник - уредник програма и филмски архивиста за документарну грађу

 

2. Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:

- VII степен стручне спреме (Академија умјетности, Филозофски факултет - књижевно-историјске или театролошке дисциплине, или одговарајући факултет друштвеног смјера)

- познавање једног страног језика

- познавање рада на рачунару

- година дана радног искуства у струци

 

3. Уз пријаву доставити:

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца)

- Овјерену копију дипломе

- Доказ о радном искуству у струци

- Доказ о познавању рада на рачунару

- Доказ о познавању страног језика

- Љекарско увјерење (кандидат је дужан доставити љекарско увјерење прије заснивања радног односа)

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу:

Јавна установа Кинотека Републике Српске

71420 Пале, Српских ратника 4 (са назнаком за Конкурсну комисију)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана