ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 03.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 03.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 ****************

***********************

 

 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

                                                      

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

        

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Историја и филозофија науке и технологије......................................................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

 

1. За избор вишег асистента за ужу научну област Машинство................................................................1 извршилац

 

Вука Караџића 30 , 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Медицинска хемија.............................................................................1 извршилац

 

Студентска бр.1, 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бијељина

 

1. За избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Посебне социологије.............................................................................................1 извршилац

 

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Фискална економија.........................................................................1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

 

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке (Информатика у образовању на Педагошком факултету Бијељина)...........................................1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Пољопривредни факултет Источно Сарајево

 

1. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Рурални развој ...............................................................................................................................1 извршилац

 

Вука Караџића 30 , 71 123 Источно Сарајево

 

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

                                                                                                                              

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана