ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.12.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.12.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.12.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

 

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

О Г Л А С

за попуну радног мјеста

 1. Наставник математике – на одређено вријеме до 31.12.2022. године – приправник
 2. Наставник српског језика- на одређено радно вријеме до повратка радника са функције – приправник

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (Сл.Гласник РС број 44/17 ,31/18,84/19 и 63/20) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе следећу документацију

 1. Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Увјерење о држављанству
 4. Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка
 5. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)
 6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)
 7. Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања
 8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у вспитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)
 9. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос  лица са искуством
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 13. Тест и интервју са кандидатима ће се одржати дана 14.12.2021 године.Тест са почетком у 9:00 часова а интервју са почетком у 11:00 часова.
 14. Контакт телефон кандидата
 15. Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

Копије докумената морају бити овјерене.

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено раднио мјесто

 1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, положен стручни испит, један извршилац.
 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

1.1. Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српск''), број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним пророфилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације ,
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

 • љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстав личности, морала, сужбене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима
 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 1. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа ''Иво Андрић'' Ђулићи, 515. Теслић 74270, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс''.

 1. ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 14.12. 2021. године (уторак) са почетком у 10,00 часова.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 1. НАПОМЕНА:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана