ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

********

Босна и Херцеговина                                            

Република Српска                                                                                             

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                                

Број: 080-0-Су-22-000 347                                 

Основни суд у Бијељини о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

           За пријем асистента (дактилографа)  за рад на неодређено вријеме,…………  1 извршилац

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

           Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

          - шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

          -обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

          УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

          - увјерење о држављанству

          - извод из матичне књиге рођених

          - доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

          - доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

          - сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

          - доказ о одговарајућем радном искуству

          Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

          Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

          Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

          Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.  

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана