ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

**********************

"ПЛАМЕН" АД БАЊАЛУКА

Ул. Јарослава Плецитија бр.17

78000 БАЊАЛУКА

 

Расписује:

ОГЛАС

- Димњачар (м) .................................    1 извршилац

Опис посла:

- чишћење пећи и димњака

Услови рада:

- пожељно радно искуство

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон :065/525-404

Оглас отворен до 21.10.2021 године

***

“АУТО ДАЛИ” ДОО

Билећка 47а

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

- Трговац моторним возилима…................................1 извршилац

Услови:

- возачка дозвола “Б” категорије

- пожељно радно искуство у продаји аутомобила и опште познавање аутомобила

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 065/224-848.

Оглас отворен до 14.10.2021. године.

***

"RILEX Cо" ДОО БАЊАЛУКА

Бранка Радичевића 14

78000 БАЊАЛУКА

 

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

Оглас за радна мјеста:

1. Хигијеничар (ж) – 1 извршилац

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

   -  да су физички и психички способни за обављање послова;  

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу послодавца  са назнаком "пријава на оглас" или на е-mail адресу:

 rilex.co@gmail.com

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

TRANSCOM WORLDWIDE PJ

БАЊАЛУКА

Ул. Иве Лоле Рибара бр.4

78000 Бањалука

 

Расписује:

  ОГЛАС                                                  

 

- Агент за рад у корисничкој подршци на њемачком језику (м/ж)

Мјесто рада: Бањалука

Шта нудимо:

- атрактивну плату уз мјесечне мотивишуће бонусе

- уговор о раду на пуно радно вријеме

- професионалну обуку за посао

- могућност напредовања и изградња каријере у међународном окружењу

- два слободна дана у седмици

- угодну радну атмосферу и пријатељски тимски дух

- бонус за препоруку пријатеља ("Member Get Member")

- учење нових вјештина уз кориштење Т: Университџ едукативне платформе

- тимске бонусе и дане изненађења

- потпуно опремљену кухињу и просторију за одмор

- годишње регресе, религијске празнике, додаци за превоз, топли оброк

Услови:

- њемачки језик: ниво Б2 (напредни и самостални корисник у говору и писму)

- рад на рачунару

- основно познавање MS Office пакета

- висок лични стандард за квалитет

- сналажљивост, организованост и љубазност у раду са клијентима

- развијене вјештине комуникације и интеракције

- позитиван став и жеља за побољшањем и напредовањем

- оријентација на резултат и квалитету

- ефективна писмена и вербална комуникација

- брзо и прецизно рјешавање задатака

- независност, мотивисаност, организованост и отвореност

- сналажљивост у различитим ситуацијама

Заинтересовани кандидати своју биографију могу слати на

мејл адресе: bih.careers@transcom.com i

snezana.kuzmanovic@transcom.com

Оглас је отворен до 24.10.2021. године

***

"ОПТИМА ГРУПА" АД БАЊАЛУКА

ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а

78000 БАЊАЛУКА

директор Друштва на основу указане потребе расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Преводилац руског и енглеског језика  извршилаца  ....................................................................1

Услови за заснивање радног односа:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

2. Посебни услови:

- VII степен стручне спреме,

- Радно искуство 1 година;

- Знање руског језика у говору и писму (обавезно);

- Знање енглеског језика у говору и писму (пожељно), кандидат са знањем енглеског језика има предност;

- Додатно образовање представља предност.

3. Опис послова

- Врши писмене преводе на руски, енглески и српски језик (превод текстова, пројектне документације, уговора, прилога и анекса уговора, презентација, службених биљешки, информативних саопштења, медијских чланака, правилника, пословних дописа итд.);

- Врши консекутивно усмено превођење на руски, енглески и српски језик;

-  Врши лекторисање текстова на захтјев;

- Учествује на позив на састанцима и приликом одржавања презентација, на којима је потребно присуство преводиоца са енглеског на српски или руски језик и обрнуто;

- Врши симултано превођење на састанцима на различитим нивоима, како у Друштву, тако и у вањским институцијама и организацијама.

Потребна документа:

- биографија са радним искуством (CV);

- диплома о завршеном високом образовању – копија;

- доказ о радном искуству.

          Кандидат се прима у радни однос на одређено вријеме (замјена раднице на породиљском одсуству).

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања.

Документи се достављају лично, електронски или на адресу послодавца (са назнаком пријава на конкурс – Преводилац руског и енглеског језика.

Телефон: 051/242-812; 051/242-826

е-mail: info@optimagrupa.net

***

"FRATELLO TRADE " АД БАЊАЛУКА

Ул. Рамићи бб

78000 БАЊАЛУКА

Оглашава:

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Радно мјесто:

- Трговац – 1 извршилац,

- Мјесто рада: рибарница на градској тржници, Бањалука,

- Пријем у радни однос на одређено вријеме,

- Пуно радно вријеме.

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

- ССС – IV или III степен, по могућности угоститељска школа (смјер кувар) или ШУП (смјер месар),

- Да није кажњаван,

- Да је здрав и способан за рад на наведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:

- Спретност приликом обраде меса или рибе (чишћење и филетирање рибе)

- Познавање рада на рачунару, фискалној каси (основе).

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mail  zeljko.pecanac@fratello-trade.com или info@fratello-trade.com.

***

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”, БАЊАЛУКА

Ул. Мањачких устаника 32,

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник њемачког језика – 1 извршилац – непуна норма 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

2. Професор/наставник историје – 1 извршилац -  непуна норма 2 часа редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице без радног искуства – приправник.

3. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка, пуно радно вријеме  - 1 извршилац -  на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

4. Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто наставник разредне наставе у ПО Доња Кола, пуно радно вријеме – 1 извршилац – на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

5. Секретар школе – 1 извршилац -  непуна норма, 85 % радног времена, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115 Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3 и 4.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, осим за радно мјесто под редним бројем 2.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, осим за радно мјесто под редним бројем 2;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

       

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104 став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радна мјеста и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју на сљедећи начин:

 дана 14.10.2021. године (четвртак):

- за радно мјесто под редним бројем 1 – професор/наставник њемачког језика у 10 часова у просторијама школе,

- за радно мјесто под редним бројем 2 – професор/наставник историје у 11 часова у просторијама школе.

 Дана 15.10.2021. године (петак):

- за радно мјесто под редним бројем 3 професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка у 10 часова у просторијама школе,

- за радно мјесто под редним бројем 4  професор/наставник разредне наставе и под редним бројем 5  секретар школе у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе  са назнаком “за конкурс”.

***

"MILTEX" ДОО БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бб

78000 БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Радници у производњи – шивачи (м/ж)..........5 извршилаца

Опис посла:

• Рад за шиваћим /индустријским машинама

Услови: 

• ССС (средња стручна спрема)

• Предност имају кандидати са искуством

• Професионалан однос и одговорност према послу

Потребно је доћи лично у просторије предузећа како бисте попунили пријаву за посао, сваким радним даном од 8 до 15 часова.

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

" MILTEX “ доо, Књаза Милоша бб, Бањалука, 051/300-328

***

ЈУ ОШ “ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ”, БАЊАЛУКА

Ул.  Драгише Васића 29

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

         

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

Психолог са радним искуством (положен стручни испит) до повратка раднице са породиљског боловања – 1 извршиоца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. став 3. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Кандидати  за радно мјесто треба да имају  радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Кандидати су дужни приложити слиједеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс;

2) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.;

3)   Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

4)  Увјерење о држављанству;

5)  Увјерење о положеном стручном испиту.

Кандидат  који буду  изабран  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад, док ће послодавац службеним путем прибавити. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да је против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 

Документација на основу које се врши бодовање:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (осим за конкурс под тачком 8.);

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Тестирање и интервју ће се обавити 13.10. 2021. године са почетком у 11 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на конкурс.

 Ако се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”, БАЊАЛУКА 

Ужичка бб

78000 БАЊАЛУКА

 

Расписује:

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку,  1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2022. год., са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу,

2. Професор/наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања до 22.3.2022. год., са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу,

3. Професор/наставник географије, 6 часова редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2022. год., са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу,

4. Професор/наставник математике, 12 часова редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

5. Професор/наставник физике, 12 часова редовне настав, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 13.10.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БАЊАЛУКА

Ул. Ђуре Јакшића 14,

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка – пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

2. Наставник математике – 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

3. Наставник биологије – 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

4. Наставник хемије – 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начином бодовања кандидата у основној школи.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном стажу у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а према члану 6. став 1. тачка (1) подтачка 1. и 2. Правилника о начину организовања проширеног програма  за радно мјесто под редним бројем 1., односно према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  за радна мјеста под редним бројем 2, 3. и 4.;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју ће се обавити дана 13.10.2021. године (сриједа) са почетком у 10 часова у просторијама школе, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком “За конкурс”.

***

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ДРАГОЧАЈ

 ДРАГОЧАЈ

 

КОНКУРС

за попуну слободног  радног мјеста

 

 

Професор (наставник ) физике на неодређено вријеме  14 часова  приправник 1 …............ извршилац

                                                                                                                                          

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају  и посебне услове прописане чланом 104, 105, 106. и 111.  Закона о основном васпитању и образовању  услове предвиђене Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем  о држављанству,

2. да је пунољетан , а то се доказује изводом  из матичне књиге рођених или  копијом  личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује  љекарским  увјерењем  о психофизичкој 

способности које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног однос.              

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце.

 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

  Уз пријаву (са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном ) потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа  документа:

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма             у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат  који у току студија није положио педагошко методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида  ;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца .

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају  услове конкурса дана 13.10.2021. са почетком у 9 часова у просторијама школе, обавиће се тестирање и интервју.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе најкасније три дана  прије заказаног тестирања и интервјуа.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство РС- обавезна дезинфекција руку, поштовање физичке дистанце од 2 метра и обавезно ношење маске.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата и пријаве кандидата који не приступе на  интервју и тестирање  неће се узети у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе  са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”, БАЊАЛУКА

78 206 Крупа на Врбасу бб

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник физике, 1 извршилац на одређено радно вријеме (до повратка директора на то радно мјесто), 12 часова редовне наставе седмично, од тога 6 часова у централној школи Крупа н/В и 6 часова у подручној школи Бочац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Наставник математике, 1 извршилац на одређено радно вријеме (до повратка раднице која мијења директора, са одсуства-боловања на то радно мјесто), 12 часова редовне наставе седмично, у подручној школи Бочац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Наставник техничког образовања, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 5 часова редовне наставе седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу и

4. Библиотекар – 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, 25% норме (десет часова у оквиру 40-часовне радне седмице), лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области:

* За радно мјесто под бројем 1:

- професор физике,

- дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

- дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета

- наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

* За радно мјест под редним бројем 2.

- професор математике,

- професор математике и информатике,

- професор математике и информатике за основну школу,

- дипломирани математичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група математика са другим наставним предметом.

* За радно мјесто под бројем 3:

- професор техничког образовања или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је техничко образовање самосталан или равноправан предмет;

- професор физике и основа технике,

- професор технике и информатике,

- професор технике,

- професор технике и машинства,

- наставник техничког образовања и

- наставник који има завршену педагошку академију, група техничко образовање са другим наставним предметом.

* За радно мјест под редним бројем 4.

- лице које има високу стручну спрему библиотекарског смјера,

- лице које има вишу стручну спрему библиотекарског смјера,

- професор или наставник српског језика и књижевности и

- професор или наставник неког другог језика и књижевности који се учи у школама у Републици Српској.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 14.10.2021. године (четвртак) у просторијама Централне школе у Крупи на Врбасу обавиће се тестирање и интервју у 8 часова за радна мјеста под редним бројем 2, 3. и 4. а у 10 часова за радно мјесто под редним бројем 1.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Уколико на буде пријављених кандидата са радним искуством, у обзир ће се узимати и пријаве кандидата без радног искуства.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком “за конкурс”.  

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

Ул. Зоре Ковачевић 38а

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

 

1. Наставник разредне наставе, до повратка радника са боловања, 1 извршилац,

2. Наставника физичког васпитања, 16 часова редовне наставе, на неодређено вријеме, 1 извршилац и

3. Наставник хемије, 8 часова редовне наставе, до повратка радника са боловања, 1 извршилац.

У радни однос за радна мјеста под тачком 1. и 2. се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, а за радно мјесто под тачком 3. се прима приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи   је:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе (Зоре Ковачевић 38а, Бањалука) дана, 13.10.2021. године у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "За конкурс"

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

Ул. Мише Ступара бр.24

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

Наставник хемије, непуна норма 2 часа,  на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назнаком на које радно мјесто се пријављује) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под тачком 1. обавиће се у  сриједу, 13.10.2021. године, са почетком у 12.40 часова, у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”, БАЊАЛУКА

Ул. Марка Липовца 1

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

1. Професор/наставник  хемије,  на одређено вријеме до повратка радника са боловања, 14 часова редовне наставе, 1 извршилац, приправник

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,  а прије заснивања радног односа.

Уз  пријаву  потписану  од  стране кандидата  (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се  обавити  дана  12.10.2021. године (уторак) са почетком у  12.45 часова.

Након тестирања обавиће се интервју у просторијама школе  са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ “ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА”, БАЊАЛУКА

Ул. Књаза Милоша бр.9

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

КОНКУРС

за попуну   упражњеног радног  мјеста

 

  • Наставник стручно-теоретске наставе за ветеринарску струку (дипл. ветеринар), 1 извршилац на одређено вријеме  до 31.8.2022. године, пуна норма – радник са радним искуством у струци од најмање годину дана.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми – завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент – дипломирани ветеринар,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству у струци од најмање годину дана издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 15.10.2021. године у 12.45 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БАЊАЛУКА

Ул. Мирка Ковачевића бр.27

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених   радних  мјеста

 

Проф/наст.  Српског језика – 1 извршилац – на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

 

За радно мјесто под редним бројем 1. траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 13.10.2021. године у 13 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста под бројем 1. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестира и интервјуа.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

           Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Бањалука; Улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ "ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА", БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр.7

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске наставе (дипл. инж. архитектуре), 1 извршилац на одређено вријеме   до повратка радника са неплаћеног одсуства, пуна норма (20 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,

2. Наставник хемије, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма (2 часа) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави и

3. Наставник стручно-теоријске наставе (дипл. инж. архитектуре), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, непуна норма (10 часова), приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за радна мјеста под бројем 1 и 2 за која је тражено лице са радним искуством и положеним стручним испитом),

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за радна мјеста под бројем 1 и 2 за која је тражено лице са радним искуством и положеним стручним испитом),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом (за радна мјеста под бројем 1 и 2 за која је тражено лице са радним искуством и положеним стручним испитом), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 12.10.2021. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком "Пријава на конкурс" и навести на које радно мјесто се кандидат пријављује (под бројем 1, 2 или 3).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ "ГИМНАЗИЈА", БАЊАЛУКА

Ул. Змај Јовина бр.13

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- поновљени конкурс -

 

1. Професор хемије, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања пуна норма у националном и Програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

2. Професор хемије - 1 извршилац,  на одређено вријеме, до истека права на рад радника са половином пуног радног времена, непуна норма - 12 наставних часова, у националном и Програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

3. Професор њемачког језика, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, до повратка раднице са породиљског боловања

 

4. Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма (16 наставних часова) до повратка раднице са породиљског боловања

 

5. Радни однос из тачке 3. јавног конкурса ће засновати лице у статусу приправника, а радни однос из тачке 1, 2. и 4. јавног конкурса ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању , одредбама Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита)

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и тачке 4. јавног конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 13.10.2021. године у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке 2. и 3. јавног конкурса дана 14.10.2021. у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма ….......1 извршилац.

2. Професор/наставник математике, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна норма – 4 часа…...1 извршилац.

3. Професор /наставник основа  информатике, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна норма – 2 часа…..1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу под редним бројем  1, 2. и 3. имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6.  Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидате под редним бројем 1,  2. и 3.)

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (за кандидате под редним бројем 1, 2. и 3.).

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто под редним бројем 1. , тестирање ће се обавити 12.10.2021. године у 9 часова, а интервју у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под редним бројем 2., тестирање ће се обавити 13.10.2021. године у 9 часова, а интервју у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под редним бројем 3., тестирање ће се обавити 14.10.2021. године у 9 часова, а интервју у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ГРАДИШКА

Видовданска 58

78 400 ГРАДИШКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Наставник услуживања – 9 часова, 1 извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године;

Потребна врста стручне спреме: Висока или виша угоститељска школа, виши стручни радник технологије услуживања, менаџер хотелијерства, менаџер хотелијерства – ресторатер.

 

2. Наставник практичне наставе за трећи степен – конобар – 10 часова, 1 извршилац,  на одређено вријеме, са радним искуством у струци од најмање годину дана, до 31.8.2022. године;

Потребна врста стручне спреме: конобар специјалиста – пети степен, конобар специјалиста-мајстор, угоститељско-кулинарски техничар-специјалиста – пети степен.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

- Кандидати који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2. достављају овјерену фотокопију свједочанства/дипломе у којој је наведено да су завршили В степен стручне спреме.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (за радно мјесто под редним бројем 1. конкурса)

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем одржаће се у уторак, 12.10.2021. године, у 10 часова  у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ТРН

Доситејева 34

78252 ТРН

Расписује:

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

1. Професор/наставник за разредну наставу, пуна норма, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, лице са искуством, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Професор /наставник  за предмет физичко васпитање, на 12 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, лице са искуством, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Професор/наставник  за предмет физика, пуна норма, на неодређено радно вријеме, лице са искуством, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  члан 104. став 1. и 6. и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата (назначити адресу и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о   утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима,

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли стаж ван школе у трајању од најмање једне године у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 12. октобра 2021. године  са почетком у  10 часова  физичко васпитање и физика) и у 12 часова  (Разредна настава)  у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен  на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

 

О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 15. октобра  2021. године.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”, ПРЊАВОР

Кулаши 119

78430 ПРЊАВОР  

Расписује:

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор број 546/21 од 13.9.2021. године објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 15.9.2021. године мијења се на сљедећи начин:

 

- поништава се дио јавног конкурса и то за радно мјесто под редним бројем 1. Наставник – професор њемачког језика – радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, рад на одређено вријеме, до повратка наставнице са боловања – 8 часова редовне наставе седмично;

 

Дио јавног конкурса се поништава због повратка наставнице са боловања.

 

Преостали дио јавног конкурса остаје непромијењен.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, ПОТОЧАНИ  

78435 ПОТОЧАНИ

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Наставник / професор енглеског језика, пуна норма, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са боловања, најдуже до 30.6.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, Подручна школа Хрваћани, Подручна школа Просјек, Подручна школа Орашје

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан, које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред  документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних  Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из  члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању, имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

 

Пријаве са потпуном документацијом  доставити на адресу школе: 

ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 14.10.2021. (четвртак)  године  у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 13 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе у уторак, 12.10.2021. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1

78430 ПРЊАВОР

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор стручно-теоријске и практичне наставе за занимање козметички техничар – 4 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године (козметологија и познавање материјала) – дипломирани козметолог – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у настави

2. Професор стручно-теоријске наставе за занимања козметички техничар и фризер  – 4 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године (физикална медицина и дерматологија) – доктор медицине, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

3. Професор стручно-теоријске наставе за занимање фризер (технологије занимања) – 2 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

4. Професор математике – 15 часова на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства -  1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

5. Професор православне вјеронауке – 20 часова на неодређено вријеме и 8 часова на одређено вријеме, до 31.8.2022. године – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави и уз претходно прибављену сагласност од надлежне цркве или вјерске заједнице

6. Професор практичне наставе у електротехничкој струци – четврти и трећи степен – 17 часова, на неодређено вријеме, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

7. Професор практичне наставе у машинској струци – 3 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

8. Професор стручно-теоријске и практичне наставе у електротехничкој струци – 22 часа на неодређено вријеме – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

9. Професор стручно-теоријске и практичне наставе за занимања прехрамбени прерађивач и трговачки техничар (хигијена и контрола, практична настава, познавање робе, машине и уређаји) – 12 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

10. Професор практичне наставе у електротехничкој струци – трећи степен – 10 часова на одређено вријеме, до 31.8.2022. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,

11. Професор стручно-теоријске и практичне наставе у електротехничкој струци – 20 часова на неодређено вријеме 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

12. Професор стручно-теоријске наставе – 2 часа (биљна производња) на одређено вријеме, до 31.8.2022. године – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у настави

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању, чланом 5. и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника .

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству РС – БиХ

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице за радно мјесто под тачком 5.

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита.

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана  12.10.2021. године у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу „Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић”Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор.

***

ЈУ  МУЗИЧКА  ШКОЛА “КОНСТАНТИН БАБИЋ”, ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр.27

78430 ПРЊАВОР

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

1. Наставник  флауте (флаута 15 часова + читање с листа 2 часа) – 17 часова наставе, на одређено вријеме (до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 3.1.2022. године),  1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник кларинета (кларинет 7 часова + камерна музика 2 часа) – 9 часова наставе, на одређено радно вријеме до 31. 8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник клавира (клавир 4 часа + упоредног клавира 6 часова+ корепетиција 2 часа)- 12 часова наставе, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник теоретске групе предмета (солфеђо 6 часова + музички инструменти 1 час + историја музике 6 часова + увод у компоновање 1 час + свирање хорских партитура 4 часа)- 18 часова наставе, на одређено радно вријеме (до повратка раднице са породиљског боловања, а најкасније до 17.12.2021. године), 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник теоретске групе предмета (солфеђо 21 час + хор 2 часа +  музички облици 1 час) – 24 часа наставе, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског боловања, а најкасније до 30.3.2022. године), 1  извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

6. Наставник клавира – 18 часова наставе, на одређено радно вријеме до повратка радника с функције, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Наставник хармонике – 6 часова наставе, на одређено радно вријеме до повратка радника с функције, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

8. Наставник етно-музикологије – 2 часа наставе, на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

9. Наставник физике – 2 часа наставе, на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

10. Наставник католичке вјеронауке – 1 час наставе, на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,

11. Наставник исламске вјеронауке – 1 час наставе, на одређено радно вријеме до 31. 8.2022. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача, као и услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

Увјерења под бројем 4.и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити  у сриједу, 13.10.2021. године, са почетком у 14 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор.  Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на  конкурс. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу:

   Јавна установа Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

   Владике Платона бр.27

   78 430 Прњавор

    са назнаком – Пријава на конкурс - 

***

ЈУ СШЦ  “ЈОВАН ДУЧИЋ”, КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

78230 КНЕЖЕВО

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

 

Информатика…..................... 4 часа, на одређено радно  вријеме до 31.8.2022. године са  или без радног искуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос.

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1 и  2 . и члана 111 став 1. Закона о средњем образовању и  васпитању, чланом 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Изузетно од услова члана 104. става 1. тачка 3) поменутог Закона  школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњава остале услове прописане  Законом.

Пријем радника врши се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

          Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидатичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење из члана 5. став 1. т. (5) Правилника,  за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 11.10.2021. године у просторији школе са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом  поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић” 78230 Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ ОШ "ДРИНИЋ", ДРИНИЋ

Центар бр.13

79 290 ПЕТРОВАЦ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Наставник хемије - 4 часова седмично ...............................1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја школске 2021/2022. године

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104,105 и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1. тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9 Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

 

Посебни услови су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу послодавца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у уторак, 12.10.2021. године, у 12  часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања ("Глас Српске").

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана