ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

************

"DDC MLS " Д.О.О.

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ

78000 БАЊА ЛУКА

ОГЛАС

 

Customs Broker за португалски језик  (ж/м)

Мјесто рада: Бањалука

 

Причајмо о Вама!

•        Имате искуство у кориштењу Microsoft Office Tools (Word, Excel);

•        Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику;

•        Одлично познајете португалски језик у говору и писању;

•        Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи;

•        Имате одличне комуникацијске вјештине;

•        Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму;

•        Можете радити у складу са високим стандардима компаније;

•        Способни сте радити у ужурбаном окружењу;

•        Разумијете повјерљивост података;

•        Можете радити у двије смјене.

 

Ово ће бити Ваше главне одговорности:

•        Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке;

•        Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама;

•        Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације;

•        Обрачун царине и трошкова пошиљке;

•        Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајући актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама;

•        Проналазити или израђивати потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета;

•        Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова;

•        Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине;

•        Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину;

•        Припремати документацију о усклађености.

 

 

Причајмо о нама!

Нудимо људски приступ према свим радницима - бринемо о нашим запосленима и признајемо сав њихов допринос нашем успјеху. Нудимо радно мјесто темељено на узајамном повјерењу и поштовању. Радити за DDC MLS МЛС значи бити дио једне велике породице.

Нудимо напредовање у каријери - захваљујући разноврсности нашег пословања запосленицима нудимо могућност да развију своје вјештине за развој своје каријере. Без обзира на Вашу каријеру увијек ћете наћи мјесто код нас.

Нудимо могућност професионалног развоја - велику важност придајемо професионалном развоју наших запослених. Не само да промичемо учење кроз рад него потичемо да наши запослени похађају обуке у складу са њиховим каријерним циљевима. Заправо, нудимо интерне и екстерне едукације и програме обуке како бисмо задовољили те потребе.

Нудимо квалитетне радне услове - осим што користимо стимулативно радно окружење које се темељи на сталном побољшању и тимском раду наши запослени имају приступ цијелом низу погодности.

Нудимо рад у интернационалној компанији - имамо међународне клијенте који су једни од најистакнутијих у својим дјелатностима

 

Своје пријаве и биографије можете слати на mail: posaobl@ddcce.baа

Оглас остаје отворен  30 дана од дана објаве.

***

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ"

ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА ББ

78 000 БАЊАЛУКА

 

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

 

1.       Професор српског језика или професор руског и српског језика и књижевности, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за  15 часова седмично.

 

2.       Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за  13 часова седмично.

 

3.       Професор енглеског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 10 часова седмично.

 

4.       Професор физичког васпитања,  1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 6 часова седмично.

 

5.       Професор физике, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 8 часова седмично.

 

6.       Професор историје или професор историје и латинског језика, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 6 часова седмично.

 

7.       Доктор медицине, 2 извршиоца на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 18 часова седмично.

 

8.       Доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију или доктор медицине, на одређено вријеме, до краја наставне 2020/21. године за 8 часова  седмично.

 

9.       Дипломирани инжињер електротехнике, 2 извршиоца, до краја наставне 2020/21. године, за 20 часова седмично.

 

10.     Дипломирани инжењер информационих технологија или професор информатике, 2 извршиоца на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за 24 часа седмично.

 

11.     Професор филозофије и социологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за  5 часова  седмично.

 

 

12.     Дипломирана медицинска сестра, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за реализацију практичне наставе, за 5 часова седмично.

 

13.     Професор хемије или дипломирани хемичар са положеним стручним испитом 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне 2020/2021. године, за  6 часова седмично.

 

14.     Професор биологије или дипломирани биолог са положеним стручним испитом, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2020/21. за 8 часова седмично.

 

15.     Дипломирани психолог, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне  2020/21. године за два часа седмично, за 2 часа седмично.

 

16.     Дипломирани физиотерапеут, 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2020/21. године за реализацију вјежби и практичне наставе, за 6 часова седмично.

 

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу врсте стручне спреме која је прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама.

 

Кандидат је дужан уз пријаву доставити сљедећу документацију:

 

-   диплому о завршеном образовању,

-   извод из матичне књиге рођених,

-   увјерење о држављанству,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 30 дана.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о радној способности изабрани кандидат је обавезан доставити прије заснивања радног односа.

 

Пријаве се подносе на адресу Средњошколског центра, са назнаком "Пријава на конкурс".

Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана