ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

 

“КРАЈИНА КЛАС” ДОО

УЛ. ПРЕСНАЧЕ ББ

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује

ОГЛАС

 

“Крајина клас” д.о.о. Дебељаци, запошљава радника на мјесто хигијеничарке.

Радно искуство није неопходно.

Нудимо: обуку и менторство, редовна примања, рад у смјенама, радну опрему.

Очекујемо: посвећеност раду, тимски дух, љубазност, поштивање радних процедура у  малопродаји.

Сви заинтересовани кандидати су добродошли на разговор за посао. На број 066 711 976 можете заказати термин за разговор (кадровска служба 8-16 ч), или путем е.mail-а natasa.radulj@krajina-klas.com  

Сједиште предузећа ћете пронаћи на линку: https://www.google.com.ba/maps/place/Krajina+klas/

Будите дио успјешног тима!

Оглас отворен до попуне радног мјеста

***

 

“НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука,

ул. Краља Алфонса ЏIII бр. 9

78000 Бањалука

 

расписује                   

ОГЛАС

на одређено вријеме

 

 

Специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и еколошку за    штиту   ..................................................1 извршилац

 

Мјесто рада: Бањалука

Услови за заснивање радног односа:

Општи услови који су прописани законом.

Посебни услови:

- VII или IV степен стручне спреме, техничког или смјера друштвених наука и радним стажом у струци од 3 године;

- Познавање рада на рачунару (Word, Excel);

- Познавање рада на бензинским станицама;

Иницијативност, организаторске способности, умијеће креирања тима,      

Додатно образовање представља предност.

 

Опис послова

 

Дневно праћење продаје на бензинским страницама (БС);

Креирање седмичних и мјесечних извјештаја о продаји, анализе у односу на БС и мјесечни план;

Прикупљање и креирање цијена конкуренција са тржишта (малопродајне цијене бензинских пумпи);

Рад са корпоративним купцима и физичким лицима на нивоу Друштва;

Оперативни рад на бензинским станицама;

Продаја ДАС-а на бензинским станицама;

Прибављање дозвола за рад Пословних јединица;

Извршавање одлука на нивоу Друштва.

           Потребна документа:

- Копија дипломе (овјерена);

- Биографија (CV) и фотографија;

- Докази о радном искуству.

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Документи се достављају лично, електронски или на адресу:

“Нестро петрол” а.д. Бањалука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 9 (са назнаком потреба за радником).

***

 

УНА  ИНЖИЊЕРИНГ

Ул. Српска бр.99

78000 Бања Лука

 

расписује

 

ОГЛАС

“Уна  инжињеринг”, студио архитектуре

запошљава приправника на радном мјесту:

 

Асистент пројектанта-приправник – дипл. инж. архитектуре без искуства

Учествује у пројектовању објеката високоградње у свим фазама, асистира одговорном пројектанту при изради инвестиционо техничке документације (графичког и текстуалног) дијела. Израђује 3Д моделе и анимације. Пакује елаборате, управља штампачима, скенерима и копир апаратима. Одговорно се односи према радном окружењу, те архивирању аналогне и дигиталне документације. 

 

Потребна документација:

- Портфолио

- Биографија

Скенирана копија дипломе

Документацију можете доставити:

Лично у просторије студија на адресу Српска 99,  Бањалука,

поштом или на е-mail адресу info@unaing.com  најкасније до 15.9.2019. године.

Послодавац задржава право да на разговор позове само оне кандидате који испуњавају захтјеве траженог мјеста. Кандидатима који документе доставе поштом не враћамо документацију.

***

“АЛФОЛ” ДОО БАЊА ЛУКА

ШАРГОВАЧКА 475, БАЊАЛУКА

ТЕЛ: 065-518-096

 

 

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

 

Радник 1 извршилац, са или без радног искуства у производњи картонске амбалаже.

 

 

Пријаве слати на број телефона 065-518-096 или краћом биографијом  на мејл: al-foldraca@gmail.com  

 

Оглас је отворен до 4.9.2019.

***

“ДАРВИЛ”с.п

Ул. Карађорђева бр. 138, 78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

 Угоститељ  (ж) ................ 1 извршилац

 

Опис посла

- печење роштиља и послуживање пића

- услови:

радно искуство пожељно

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон

065/182-122     или доћи лично на адресу.

Оглас отворен до 5.9.2019.

***

ЕКВАТОР д.о.о. Бањалука

Ул. Косте Крсмановића 4.

78000 Бањалука

 

 

Расписује оглас на неодређено вријеме:

 

Дипломирани правник ……………………………………………………………….. 1 извршилац.

 

Мјесто рада: Бањалука.

 

Одговорности  дипломираног правника:

 

•        обављање кадровских послова,

•        припрема и прибављање документације од надлежних органа,

•        писање уговора из области облигационог и стварног права,

•        састављање службених дописа,

•        остали општи правни послови

 

Вјештине и особине које би требало да посједује:

 

•        Савјесност, педантност;

•        Комуникативност и љубазност;

•        Упорност;

•        Промишљеност, повјерљивост, одмјереност  дискретност;

•        Посједовање основног знања рада на рачунару;

•        Познавање бар једног страног језика, пожељно и више,

 

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на е-mail: info@ekvatorbl.com  

 

Оглас је отворен до попуне радног мјеста.

***

 

BAWARIAMED Д.О.О БАЊАЛУКА

 

Bawariamed д.о.о. са сједиштем у Бањалуци се бави продајом и сервисирањем медицинске опреме и апарата. Тренутно смо заступници више од 20 свјетских реномираних произвођача медицинских апарата и опреме.

 

Расписујемо конкурс за радну позицију:

 

Електротехничар                             (1 извршилац)

Бањалука

Услови за кандидата:

Средња стручна спрема -  Електро техничка школа

Возачка дозвола Б категорије

Знање енглеског језика

Рад на рачунару

Самосталност и одговорност у раду (праћење и извршавање сервисних процеса од почетне до завршне фазе)

 

Задаци:

Рад на терену

Испорука, монтажа, инсталација, пуштање апарата у рад

Сервисирање медицинских апарата и опреме укључујући испоруку и замјену(инсталацију) резервних дијелова.

Обука и техничка едукација корисника за руковање и превентивно одржавање опреме.

Рад у канцеларији

Комуникација са релевантним службама инопроизвођача

Праћење техничке и друге релевантне стручне литературе

Комуникација са корисницима

Попуњавање и обрада документације сервиса (нпр. радни налози, извештаји о извршеним инсталацијама) и њено адекватно и систематично архивирање

Погодности:

Рад у успешном радном окружењу

Едукација и константно усавршавање

Могућност напредовања у складу са постигнутим резултатима

CV слати на мејл адресу: racunovodstvo@bawariamed.com  

Рок за пријаве: 6.9.2019. године.

***

“МАЛА СТАНИЦА” с.п

Ул. Краља Петра И Карађорђевића бр. бб

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

 

ПК радник у кухињи (ж) .................... 2 извршиоца

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Услови:

- Незапослена лица која активно траже посао на бироу Бањалука, преко 35 година старости

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/513-515

Оглас отворен до 2.9.2019.

***

“ПАРКЕЉ” ДОО

Ул. Гламочани б.б.

78000 Бањалука

 

расписује

 

                                                                           ОГЛАС

 

“Паркељ” д.о.о. је основан 2007. године те из године у годину биљежи константан раст. Оснивач је наша матична фирма Паркељ сервис, трговина и услуге из Љубљане која има дугогодишње искуство у продаји и сервису виљушкара.

 

     Аутомеханичар.................  2 извршиоца

     Аутоелектричар................ 2 извршиоца

 

Молимо вас да нам свој ЦВ доставите на оглашену позицију у наставку:

Аутомеханичар, аутоелектричар

 

Услови које требате испуњавати су:

- Минимално 1 година радног искуства на истим или сличним пословима,

- Извршавање аутомеханичарских/аутоелектричарских послова,

- Самосталност, одговорност и преданост послу,

- Спремност на брзо уклапање у динамично окружење.

 

 

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

 

Молимо вас да ваше пријаве шаљете на е-mail haris.voloder@parkelj-still.com  или путем поште на Кривоглавци И, број 6, 71320 Вогошћа, са обавезном назнаком ''ЗА КОНКУРС''

 

Локација:  Бањалука

Број извршилаца: 2

Оглас отворен до 6.9.2019.

***

 

 

“КЛАС” Д.Д САРАЈЕВО

Ул. Паромлинска бр. 43

 

расписује

  ОГЛАС

 

 

   Возач ....................................... 3 извршиоца

 

Мјесто рада:Бањалука

 

Посебни услови:

- возач моторних возила Ц1 категорије

- средња саобраћајна школа, КВ возач

- 2 године радног искуства у дистрибуцији робе

 

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на е-mail : posao@klas.ba

 

Оглас отворен до 2.9.2019.

***

 

 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – БОЛНИЦА    “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР”

HEALTH CARE FACILITY – HOSPITAL

 “INTERNATIONAL DIALYSIS CENTER”

БАЊАЛУКА, И КРАЈИШКОГ КОРПУСА 39

 

расписује

 

ОГЛАС

                                                                  

Здравствена Установа-болница “Интернационални Дијализа Центар” Бањалука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем итегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бањалуци, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

 

1. Медицинска сестра/техничар, на одређено вријеме, 1 извршилац (м/ж)

 

УСЛОВИ:

 

- IV/VII степен стручне спреме-медицинска сестра/техничар,

- положен државни испит,

- посебна здравствена способност за рад на пословима дијализе,

- познавање рада на рачунару,

- пожељно познавање енглеског језика.

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

 

Сви заинтересовани кандидати требају доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- доказ о положеном државном испиту.

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на mail адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com  или поштом на адресу: 12 Беба, 78000 Бањалука са назнаком “Пријава на оглас – Бањалука”.

 

Оглас је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

“ЗИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ”

Ул. Милана Бранковића бр. 12

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

 

 

   ЗИДАР ...............................  2 извршиоца

   ТЕСАР ................................ 2 извршиоца

   АРМИРАЧ .......................... 1 извршилац

 

УСЛОВИ:

- Пожељно радно искуство

 

Мјесто рада:Бањалука

 

Заинтересовани кандидати се могу пријавити на контакт телефон:

065/565-201.

 

Оглас отворен до 26.9.2019. године.

***

 

 

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  - “Минутица”

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

Бањалука – више извршилаца

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

Минимално  ССС

Радно искуство у трговини/малопродаји

Пожељно познавање рада на рачунару (MC office)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

Копија извода из матичне књиге рођених,

Копија увјерења о држављанству,

Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас Српски-Трговина” ад – “Минутица” Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бања лука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД – “Минутица”

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

ЧЕЛИНАЦ  – 2 извршиоца

 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

Минимално  ССС

Радно искуство у трговини/малопродаји

Пожељно познавање рада на рачунару (MC office)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

Копија извода из матичне књиге рођених,

Копија увјерења о држављанству,

Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас Српски-Трговина”АД – “Минутица” Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

АЛЕКСАНДРОВАЦ  – 2 извршиоца

 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

Минимално  ССС

Радно искуство у трговини/малопродаји

Пожељно познавање рада на рачунару (MC office)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

Копија извода из матичне књиге рођених,

Копија увјерења о држављанству,

Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас Српски-Трговина”АД – “Минутица” Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

                             

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Јавна установа Основна школа

“Вук Стефановић Караџић” Бањалука       

Саве Ковачевића б.б.

78000 Бањалука

 

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

Водитељ продуженог боравка -1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

Водитељ продуженог боравка -1 извршилац, пола норме (50% радног времена), на одређено вријеме до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. 

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације,

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент,

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

Увјерење о држављанству,

-     Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-     Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

 

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 12. септембра (четвртак) 2019. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова  и интервју са почетком у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и  интервју, а ако се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу „Глас Српске”.

 

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА,

ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 13

78 000 БАЊАЛУКА

 

 

 

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

Професор француског језика, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 12 наставних часова, до повратка радника са породиљског одсуства;

 

Професор биологије, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, 20 наставних часова, до повратка радника са боловања.

 

Радни однос из тачке 1. и тачке 2. Конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

Увјерење о држављанству

Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању).

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита.

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен.

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1 и тачке 2 конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 11.9.2019. године у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић” Бањалука,

Ул. Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

 

 директор школе доноси:

 

 

О Д Л У К У

о  поништењу конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

 

Ад 1.

 

 

Поништава се дио конкурса број 1458/19 од 5.8.2019., објављен  у дневним новинама “Глас Српске”  7.8.2019. године,  под редним бројем 3. проф/наст. математике – пуна норма  - на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства односно до 27.6.2019. из техничких разлога.

 

Ад 2.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

 

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ Основна школа “Змај Јова Јовановић'', Бањалука

 Бранка Загорца бр. 1,

78000 Бањалука

 

 

  расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 Професор/наставник техничког образовања – 1 извршилаца – приправник, 11 часова - на одређено          вријеме до 10.9.2020. године,

Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до краја школске 2019/2020. године, односно до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац.

 

 За радно мјесто под редним бројем  1. тражи се лице без радног искуства, приправник

 За радно мјесто под редним бројем 2. траже се  лица ца радним искуством и положеним  стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

              

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

        Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

       Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

       Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 9.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

       Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под бројем 1. и 2. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

      Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

    Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

   Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

   Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

  Пријаве слати на адресу школе   назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

БАЊАЛУКА

Бистрица б.б.

 

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

Професор/наставник разредне наставе, на неодређено вријеме, рад у ПО Перван , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу -  1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава - школа прибавља службеним путем , а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце - школа прибавља службеним путем ,а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – прилаже кандидат.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана  11.9.2019. године (сриједа) са почетком у 9,00 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

 

“Везув РС” д.о.о. Бањалука

Ул. Краља Николе бр. 1

78000 Бањалука

 

расписује

КОНКУРС

за позицију:

 

 Архитекта - консултант

     -1 извршилац

 

Професионалне и опште квалификације

 

VII степен стручне спреме завршен архитектонски факултет

Минимално једна година радног искуства на истим или сличним пословима

Изражене вјештине управљања пројектима

Изражене вјештине комуницирања и преговарања

Возачка дозвола Б категорије

 

 

Главни задаци и одговорности

 

Израда приједлога, нацрта и планова унутрашњости објеката пословних јединица,

Припрема предмета и предрачуна за све врсте радова и опремања објеката,

Тражење најповољнијих понуда по принципу “кључ у руке” или по фазама радова зависно од локације,

Периодичан надзор над извођењем радова,

Извјештавање руководства о токовима извођења радова, понудама и реализацији,

Уважавање постојећих стандарда и предлагање измјена истих у најбољем интересу струке и компаније.

 

Компетенције:

Самосталност у раду;

Преузимање иницијативе и проактивност у раду;

Развијене способности организовања и планирања;

Висок степен одговорности;

Упорност и усмјереност на резултате.

 

Нудимо вам:

 

Привремени и повремени посао у домену дизајна ентеријера пословних јединица које су у фази реновирања или оснивања,

Изазовну и динамичну позицију,

Рад са младим, професионалним и мотивисаним тимом,

 

Оглас вам се свидио? Мислите да сте идеални за описану позицију? Ако је одговор да, молимо Вас да се пријавите на е-mail centrala@vezuvrs.com  или да своју биографију доставите на адресу “Везув РС” д.о.о. Бањалука, улица Краља Николе бр. 1, 78 000 Бањалука.

Напомена: контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор!

Рок за подношење пријаве је 8. 9.2019. године.

***

 

“Везув РС” д.о.о. Бањалука

Ул. Краља Николе бр. 1

78000 Бањалука

 

 расписује

КОНКУРС

за позицију:

 

Рачуновођа

-1 извршилац

 

Професионалне и опште квалификације

 

VII степен стручне спреме, завршен Економски факултет,

Лиценца овлашћеног рачуновође,

Минимално три година радног искуства на истим пословима,

Одлично познавање рада на рачунару ( Word, Excel, Power Point ),

Познавање енглеског језика у говору и писму.

 

Главни задаци и одговорности

 

Обавља послове књиговодства и финансија,

Одговара за правилно и законито вођење пословних књига предузећа,

Организује и контролише рад књиговођа и административног особља,

Контролише вођење књиге улазних фактура и књижење датих, организује плаћања путем банака у земљи и према иностранству, вођење благајне, главне и помоћних – те врши сва неопходна књижења,

Контролише вођење књиге основних средстава, материјалног књиговодства, врши сва неопходна књижења и обрачун плата,

Израђује мјесечне обрачуне те надзире стање свих благајни,

Доставља прописане извјештаје Пореској управи те Управи за игре на срећу РС у законском року,

Контролише, организује и врши књижење свих трошкова, прихода, обавеза, потраживања, сталне имовине, инвентара и остала књижења главне књиге и помоћних књига

Припрема и израђује завршни рачун, периодичне обрачуне, годишње извјештаје уз помоћ Управе, односно све финансијске извјештаје у законском року,

Израђује извјештаје за потребе директора и Управе,

Обавља остале послове по налогу директора и извршног директора

 

Компетенције:

Самосталност у раду;

Преузимање иницијативе и проактивност у раду;

Висок степен одговорности;

Добре организацијске вјештине

 

Нудимо вам:

 

Изазовну и динамичну позицију,

Рад са младим, професионалним и мотивисаним тимом,

Могућност усавршавања и напредовања

 

Молбу са биографијом доставити на е-mail centrala@vezuvrs.com  или на адресу “Везув РС” д.о.о. Бањалука, улица Краља Николе бр. 1, 78 000 Бањалука.

Напомена: контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор!

Рок за подношење пријаве је 8.9.2019. године.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

''НИКОЛА ТЕСЛА'' БАЊАЛУКА

 Ул. Јеврејска 48

78000 Бањалука

 

 

  расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

Професор физике, 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме, 12 часова наставе,

Професор православне вјеронауке, 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме, непуна норма - 16 часова наставе,

Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку за наставне предмете Информатика и Рачунарске мреже, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка одсутне раднице, пуна норма,

Професор практичне наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством,  на неодређено вријеме, пуна норма,

Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,  непуна норма - 12 часова наставе.

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и да имају за радна мјеста:

Под тачком 1. и 3. Конкурса  стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ;

под тачком 2. конкурса  завршен Теолошки факултет, звање дипломирани теолог, VII степен;

Под тачком 4. конкурса  врсту стручне спреме дипломирани инжењер електротехнике;

Под тачком 5. конкурса врсту стручне спреме дипл. инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни   доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

- увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 11.9.2019. године (сриједа) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за пријем кандидата”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Школа ученика у привреди, Бањалука

Николе Пашића 11А,

78000 Бањалука

 

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац,  11 часова, на неодређено  вријеме,  лице са радним искуством,

Наставник српског језика, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством.

 

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,  кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  члана 104.  став 1. тачке 1, 2 и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

 

Кандидати  су дужни   приложити следећу документацију:

- пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном  стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме),

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 9.9.2019. године (понедељак) са почетком у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кадидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом даставити лично или поштом на адресу  школе

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Школа ученика у привреди, Бањалука

Николе Пашића 11А

 

 

 

 

На основу члана 132. став (3) тачка 13) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18),  директор ЈУ Школе ученика у привреди, Бањалука, доноси

 

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса   за упражњена радна мјеста

 

Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац,  11 часова, на неодређено  вријеме,  лице са радним искуством,

Наставник српског језика, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством.

 

Конкурс објавити посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

О реализацији конкурса стараће се секретар школе.

***

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА БР. 7

78000 БАЊАЛУКА

               

 расписује

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

 

           I  Предмет:

Школски одбор ЈУ Грађевинска школа Бањалука расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Грађевинска школа Бањалука (у даљем тексту директор школе).

 

           II  Опис послова:

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

           III   Мандат:

Мандат директора траје  четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност. 

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

           IV Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању и то :

 

Општи услови:

Да је лице старије од 18 година,

Да је држављанин РС односно БиХ,

Да има општу здравствену (психо-физичку) способност за рад.

 

Посебни услови:

1. Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. Није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. Испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

 

          V Потребна документација:

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити и сљедећу документацију:

Извод из матичне књиге рођених,

Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент),

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада,

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца),

Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице  (не старије од 3 мјесеци),

Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

Кратку биографију са подацима о кретању у струци и  до сада оствареним резултатима рада,

Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период.

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

              Достављена документа неће се враћати кандидатима.

 

             VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

 

          Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у затвореној коверти лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

           Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

              Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике Конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Грађевинска школа Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 

 

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Професор српског језика и књижевности,   1 извршилац,  14 часова,  на одређено вријеме  – до повратка раднице са  неплаћеног  одсуства,

лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу. 

    2.    Професор њемачког језика  и књижевности ,1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године, приправник.

    3.    Професор за наставни предмет Фотографија и Технологија фотографије, 1 извршилац на неодређено вријеме -  20 часова пракса и 4 часа теорија, приправник.

    4.     Наставник практичне наставе за занимање фотограф  В степен - 1 извршилац на одређено вријеме, 15 часова  пракса, приправник, најдуже до 31.8.2020. год.

    5.     Наставник стручних предмета, Основе предузетништва, 1 извршилац  – 2 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године - лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу

   6.   Професор стручних предмета – др Медицине -  1 извршилац , 18 часова, на неодређено вријеме, за наставне предмете: дерматологија – 6 часова,

         физикална медицина 2 часа, анатомија и физиологија 10 часова, приправник.       

   7.   Професор за наставне предмете: Демократија и људска права, 6 часова, културе  религија 4 часа и филозофија 2 часа, укупно 12 часова, 1 извршилац на неодређено вријеме , лице са радним искуством и положеним стручним испитом  за рад у васпитно-образовном процесу.

   8.   Професор за наставни предмет – Познавање материјала, за занимање фризер – 2 часа ,

         на одређено вријеме, 1 извршилац,  дипл. технолог,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, а најдуже до 31.8.2020. године

    9.     Професор хемије –  1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.20120. – приправник.

   10.   Наставник практичне наставе  10 часова  за занимање еколошки техничар 1 извршилац на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године, приправник.

   11. Професор православне вјеронауке, 1 извршилац, 18 часова, на неодређено вријеме. 

12. Наставник практичне наставе  за занимање козметички техничар, 1 извршилац,  6 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020.

   

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,

- Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци), увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана  10.9.2019. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука,  Пиланска бб   Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛУТИН БОЈИЋ”

  ПОТКОЗАРЈЕ – БАЊАЛУКА

 

 

ПРЕДМЕТ: Поништење дјела конкурса

 

Поништава се дио конкурс, објављен 21.8.2019. године у листу “Глас Српске” за радно мјесто под 2. ПРОФЕСОР – НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ,  

на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 8 часова.

***

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1.       професор за предмет: православна вјеронаука          – 13  часова на одређено радно вријеме, до краја школске године тј.  до 31.8.2020. године

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан,  што се  доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Посебни услови:

Кандидат уз потписану  пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће  узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 6.9.2019. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком „за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,  78 400 Градишка.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа “Др Младен Стојановић”

Јошавка, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

е-mail: os047@skolers.org

 

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор /наставник енглеског језика,  на одређено вријеме, до 30.06.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац - 2 часа;

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/2018 и 26/2019) .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана  12.9.2019. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка , 78244 Јошавка, са назнаком “ЗА КОНКУРС.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36,

тел.: 051 551 061,

е-mail: ss18@skolers.org

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

 

Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку, на неодређено вријеме, са радним искуством, пуна норма                                                                                                                                 – 3 извршиоца;                      

Дипломирани инжењер машинства, на неодређено вријеме, са радним искуством, пуна норма,                                                                                                                                                                                                                         – 1 извршилац;

Дипломирани инжењер машинства, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, непуна норма – 10 часова наставе, са радним искуством,                                                                                                      – 1 извршилац;

Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 30.6.2020. године , непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                                                                                                                    - 1 извршилац.                                                                                                 

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању , услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити :

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

Увјерење о положеном стручном испиту или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године;

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

Увјерење о држављанству РС или БиХ;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно  осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце  за изабраног кандидата  школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Дана, 9.9.2019. године (понедељак) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе.                   

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

 ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 2

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника   у ЈУ Дјечији вртић “НЕВЕН” Челинац

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника:

Дипломирани васпитач предшколске дјеце на  период од 12 мјесеци  - 2 извршиоца – без радног искуства

Дипломирани педагог на  период од 12 мјесеци  - 1 извршилац – без радног искуства

 

 Опис послова

Приправници се примају на одређено вријеме ради стицања радног искуства у струци и услова за полагање стручног испита. Приправник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

 

Општи услови за кандидате

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- увјерење са евиденције Завода за запошљавање републике Српске

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом

- да није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Посебни услови за кандидате

- висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача,

- висока стручна спрема, дипломирани педагог, најмање први циклус студијског програма или еквивалент.

 

Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

Увјерење о држављанству,

Извод из матичне књиге рођених,

Диплому,

Изјаву  да се не води кривични поступак,

Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

Увјерење са евиденције Завода за запошљавање РС

Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима

Изјаву да није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Биографија,

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из Јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 10.9.2019. године у 12 часова.

          Документи приложени уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Прва два односно прво рангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужна су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

Ако кандидати у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидати не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

 

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић „Невен” Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр. 2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СРБАЦ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник  разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2019/2020. година;

2. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2020. године.

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16,66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17,31,18) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”: број: 74/18).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17,31/18) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС”: број: 74/18).

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17,31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17,31/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању,. (“Службени гласник РС”, број: 44/17,31/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 9.9.2019. године у 13 сати и 30 минута у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ”Јован Јовановић Змај” Улица Моме Видовића бр. 14, 78 420 Србац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор, Прњавор

Раде Врањешевић бр. 1,

тел.: +387 51 640 471,

 е-mail: ss27@skolers.org

 

 

  р а с п и с у ј е:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

професор математике за 6 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Професор физике за 8 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године приправник - 1 извршилац

Наставник практичне наставе из електротехничке групе предмета (први разред аутоелектричари+електричари, други разред техничар рачунарства и четврти разред техничар енергетике) за 11+9 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 2 извршиоца

Професор руског језика за 4 часа на одређено вријеме, до повратка радника са функције са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

Професор православне вјеронауке за  15  часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

Професор исламске вјеронауке за 5 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита,

- увјерење о издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла за радна мјеста под тачком 1. 3. 4. 5. 6.

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- увјерење о држављанству РС-БиХ,

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 7.9.2019. године у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, саматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр. 1, Прњавор, са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР     

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом – пуно радно вријеме - до 30. 6.2020. године.

2. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац –пола радног времена - до 30.6.2020. године.

3. Професор физике са радним искуством и положеним стручним испитом -4 часа - на одређено вријеме до завршетка наставне шк. 2019/20. године.

 

          За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

10. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

11. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервију  у понедељак,  09.09.2019. године са почетком у 08.00 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

                             

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ

 

 расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Професор/наставник енглеског језика, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме, најдуже до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и е-мајл адресу, како би комисија доставила Обавјештење  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

ОПШТИ УСЛОВИ

Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте (да је пунољетан),

Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа),

Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа),

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе:  ЈУ Основна школа

 “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 9.9.2019. године у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак 6.9.2019. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”

П Р Њ А В О Р

 

   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног  мјеста на одређено вријеме

 

 

Наставник / професор енглеског језика (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка Драженке Васић, професора енглеског језика и књижевности, са неплаћеног одсуства )  – 2 часа

 

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама Школе, дана 12.9.2019. године у 12.30  часова.

 

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће поставити на огласној табли Школе и интернет страници Школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр. 1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

 

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто

 

- Асистент-дактилограф – један извршилац

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

завршена биротехничка школа зв. биротехничар, управна биротехничка школа зв. административни техничар, управна школа зв. управни техничка ССС/IV степен и познавање рада на рачунару или нека друга средња школа – ССС/IV степен и положен дактилографски курс “И А” класа,

6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

Диплому - свједочанство о завршеној школи,

Извод из матичне књиге рођених,

Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

Увјерење да се не води кривични поступак не старије од  6 мјесеци,

Доказ о траженом радном искуству,

Доказ о положеном дактилографском курсу “И А” класе,

Доказ о познавању рада на рачунару.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из огласа, Комисија за спровођење јавног огласа обавиће улазни интервју, те обавити провјеру радних способности, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени путем контакт  телефона, који су  обавезни навести у пријави. Изабрани кандидат прије заснивања радног односа доставља: увјерење о здравственој способности,  овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду и овјерену изјаву да није отпуштан из државног органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним доказима могу се доставити лично  или путем поште на адресу:

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ ул. Стојана Јанковића број 1

са назнаком: “За оглас”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

МРКОЊИЋ ГРАД

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Професор математике, 1 извршилац, са радним искуством, и положеним стручним испитом,  10 часова  на одређено вријеме, до 31.8.2020. године,

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спрем.

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о    раду, кандидат  треба да испуњава и посебне услове предвиђене Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилником о  поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања и критеријуми за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

Увјерење о положеном стручном испиту ;

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током  студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Извод из матичне књиге рођених;

Увјерење о држављанству;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи конкурсом,

на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

  Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и      дужина оствареног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад  са ученицима, издато од надлежне установе ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и      благовремене пријаве ће се обавити дана 6.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих  докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.  Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања..

Документе доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град,   са назнаком  Комисији за пријем.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА 

МРКОЊИЋ ГРАД

Улица Симе Шолаје бр. 91

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Професор математике, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 16 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године,

Професор филозофије, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 13 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства,

Професор социологије, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства,

Професор демократије и људских права, са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији .

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

Увјерење о положеном стручном испиту;

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током  студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Извод из матичне књиге рођених;

Увјерење о држављанству;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи конкурсом, на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста  посла, степен стручне спреме и      дужина оствареног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад  са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

 

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и      благовремене пријаве ће се обавити дана 6.9.2019. године у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих  докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

 

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија Мркоњић Град

Улица Симе Шолаје бр. 91

70 260 Мркоњић Град, са назнаком Комисији за пријем.

_***

ЈУ ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ”  ИМЉАНИ

Имљани бб

78230 Кнежево

 

расписује     

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Наставник биологије 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године-1 извршилац ,

Наставник  физике 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године -1 извршилац ,

 Наставник ликовне културе 3 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 1 извршилац,

Наставник  руског језика 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године -1 извршилац 

Наставник разредне наставе ПО Корићани-, на одређено вријеме-1 извршилац, до повратка радника са породиљског боловања и

Педагог 75%- 1 извршилац, до повратка радника са боловања.

 

 

У радни однос  за сва наведена радна мјеста  се примају  лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању   и  Правилника о стручним профилима и занимањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником  о процедури  и критеријумима  пријема радника у радни однос  у основној школи ).

Право учешћа на конкурс  имају из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као илица која су прије ступња на  снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Уз пријаву  на конкурс  потребно је доставити :

Увјерење о држављанству;

 Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат,  прије заснивања радног односа);

Увјерење  о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима  из члана 9. Правилника  и то:

овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  диплому  након завршених интегрисаних академских  студија у одговарајућој области;

додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико  у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена;

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат  који у току студија  није положио  педагошко–психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;

увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених  лица која траже запослење ;

увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца ;

увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко –инвалидску заштиту  о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Након закључења конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

 Тестирање  и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса   обавиће се у просторијама школе дана 6.9.2019. године у 12 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу  школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа, а ако  се кандидат не појави на тестирању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана  од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс  са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа „Петар Кочић” Имљани, Имљани бб, 78230 Кнежево са назнаком “пријава на  конкурс”.

***

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” Ситница

Ситница 23 - општина Рибник

Тел: 050/421-026

е-mail: os050@skolers.org

 

 

 расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Професор разредне наставе, 1 извршилац 50 % радне норме –  радно мјесто јутарње чување , на одређено радно вријеме до краја наставног процеса школске 2019/2020. године, са радним искуством  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Секретар школе, 1 извршилац пуна радна норма, на неодређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Професор руског језика и књижевности, 1 извршилац, 8 часова редовне наставе, на неодређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Професор информатике, 1 извршилац 4 часа редовне наставе, на одређено радно вријеме до краја школске 2019/2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду   и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104 и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа ).

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (односи се на проф. разредне наставе, проф. руског језика и проф. информатике ) ,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (односи се на професора разредне наставе, професора руског језика и књижевности и проф. информатике )

4) увјерење о положеном стручном испиту  ( односи се на секретара )

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 9.9.2019. год. са почетком у 8 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком, Пријава на конкурс за радно мјесто професора разредне наставе, професора руског језика и књижевности, секретара школе, професора информатике, на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “Десанка Максимовић”, Горњи Рибник

Раде Јованића 38,

тел.: 050/431-017, 431-475,

е-mail: os049@skolers.org

 

 

 расписује

 

КОНКУРС

за  наставни кадар у школској 2019/2020. години

 

Професор италијанског језика …………………………….… 12 часова, један извршилац, до краја школске 2019/2020. године-положен стручни испит

Професор њемачког језика ……………………………………. 4 часа, један извршилац, до краја школске 2019/2020. године-приправник

Водитељ јутарњег чувања ……………………………………………… 50% норме, један извршилац, до краја наставног процеса, школске 2019/2020. године

                                                                                           

 

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 74/08,71/09, 104/11 и 44/17)  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из МКР или копија личне карте,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу), 

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени Гласник Републике Српске” број 76/15)

потребно је приложити :

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Доказ о стажу ( овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством),

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Конкурс остаје отворен пет дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ”Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику,  4. септембра 2019. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А

О П Ш Т И Н А   Р И Б Н И К

Центар за социјални рад Рибник

Превија бр. 4, 79287 Доња Превија,

тел/факс :050/490-224; 050/490-225,

е-mail: csrribnik@gmail.com  

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за пријем радника на неодређено у ЈУ „Центар за социјални рад” Рибник

 

 

          I – Директор  ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник расписује јавни конкурс:

1. за пријем дипломираног педагога у ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник на неодређено вријеме ...................................................................................... 1   извршилац

 

 

          II- Опис послова

Запослени на радном мјесту  из тачке 1. обавља послове и радне задатке  утврђене и описане  Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник (број: 01-2/18 и 01-021-1/18) и то:

-обавља савјетодавно-васпитни рад са дјецом школског узраста (индивидуални и групни рад);

-ради на развоју социјалних вјештина код дјеце кроз индивидуални и групни рад;

-израђује индивидуални план заштите дјеце;

-учествује у раду дневних центара за дјецу и обавља савјетодавни педагошки рад са дјецом ;

-сарађује са школама у оквиру примарне и секундарне превенције асоцијалног понашања (бјежања из школе, напуштање редовног понашања);

- учествује у поступку око остваривања права и интереса дјеце;

координира активности које обухватају евиденцију и програме за подизање нивоа свијести младих кроз јавно мњење и рад у школама;

- учествује у тиму са циљем заштите дјеце из породица са поремећеним породичним односима, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, дјеце без родитељског старања и у другим случајевима по одлуци Стручног вијећа;

- надзор над вршењем родитељског права;

- обавља активности везане за ограничавање родитељског права;

- сарађује са надлежним институцијама у складу са прописаним процедурама Центра;

- вођење евиденција у складу с позитивном законском регулативом;

- истражује и иницира развој нових услуга у складу са принципима савременог социјалног рада и прати реализацију услуга у заједници;

- рад по жалбама странака;

- учествује у раду стручних тимова и стручних вијећа;

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

III – Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно Бих,

- да је старији од 18 године,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци,

- да се не води  кривични поступак.

IV- Посебни услови:

за кандидата под тачком 1.

висока стручна спрема првог циклуса у трајању од најмање три а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова сљедећег занимања: дипломирани педагог,

најмање једна година радног искуства у струци,

положен стручни испит за рад у области социјалне заштите,

познавање рада на рачунару,

V- Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе  о испуњености општих и посебних услова и то:

биографију о кандидату,

извод из матичне књиге рођених,

увјерење о држављанству,

овјерену копију дипломе,

доказ о радном искуству,

увјерење о положеном стручном испиту,

увјерење о некажњавању,

увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

увјерење  о општој здравственој способности изабрани кандидати достављају након окончања изборне процедуре.

ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник ће приликом пријема у радни однос затражити од надлежног органа за вођење Регистра податак да ли је то лице уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Документација се доставља у оригиналу или овјереним копијама не старија од 6 мјесеци.

ВИ- Интервју

Конкурсни поступак ће спровести Комисија за пријем радника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII- Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник, Превија бр. 4, 79287 Доња Превија, са назнаком “Комисији за пријем радника”.

***

 

ЈУ  СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  “ЛАЗАР  ЂУКИЋ” РИБНИК

Раде  Јованића 39,  Рибник

        

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених   радни   мјеста

 

Директор  ЈУ Средњошколски центар  “Лазар  Ђукић” Рибник   расписује јавни конкурс за попуну упражњених   радних  мјеста и то:

Професор латинског језика  2 часа до 31.8.2020. године

Професор њемачког језика – 8 часова  до повратка радника са породиљског   боловања

Проф. музичке културе  - 2 часа  до  31.8.2020. год.

Проф. демократије  и људских права – 2 часа до 31.8.2019. год.

Проф. стручних предмета  (обрада дрвета)  – 6  часова  до  31.8.2020. год.

Професор стручних предмета  (електро струка) –  6 часова  до 31.8.2020. год.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

1. Услови за учешће на конкурсу 

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених,

3. да је радно способан ,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета ,злостављања дјетета ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова  кандидати морају  да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске” број: 24/19) , и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник, Раде Јованића 39  Рибник.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. 

Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана  6.9.2019. године  у  10.30 часова, у просторијама  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве,  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке

***

 

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОТОР ВАРОШ

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Професор машинске групе предмета ------------ пуна норма   до краја школске 2020/21. односно до 31.8.2019, године, са радним  искуством у струци, ------ 3 извршиоца

Професор машинске групе предмета ------------ непуна норма (12 часова теорије и 6 часова практичне наставе у III степену )   до краја школске 2020/21. односно до 31.8.2019, године, са радним  искуством у струци,------ 1 извршилац

Професор електро струке ----------------- пуна норма на неодређено вријеме са радним искуством у струци, 1 извршиоц

Професор математике --------------------- пуна норма до краја школске 2019/20. године, односно до 31.8.2020. године, приправник, 1 извршилац

Професор електро струке ------------ непуна норма (13 часова теорије и 5 часова практичне наставе у III степену)   до краја школске 2020/21. односно до 31.8.2019, године, са радним  искуством у струци, ------ 1 извршилац

Професор познавања материјала и технологије занимања за занимање фризер ---- непуна норма (4 часа) до краја школске 2020/21. односно до 31.08.2019, године, са радним  искуством у струци, ------ 1 извршилац

Професор анатомије и физиологије занимања за занимање фризер ---- непуна норма (2 часа) до краја школске 2020/21. односно до 31.8.2019, године, са радним  искуством у струци,------ 1 извршилац

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, (за радна мјеста осим под 4.)

 

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за радна мјеста осим под 4.)

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за радна мјеста осим под бројем  4.)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 11.9.2019. године у 13.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у  школи или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана