ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

                                        

***************

*******************************

 

“ЖИТОПЕКА” СП

Ул. Синише Мијатовић бр.9

78000 Бањалука

 

 

расписује 

                                 ОГЛАС

 

- Трговац (ж)............................ 5 извршилаца

 

Услови:

- од НК до ССС

 

Опис посла:

- Рад у пекари (продаја пекарских производа)

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/466-066 или на mail posao@zitopeka.net

 

Оглас остаје отворен  до 14.6.2019.

***************************

 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Ул. Јеврејска бр.69

78000 Бањалука

 

расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

- Виши стручни сарадник  ДБ администратор у Сектору информационих технологија у Комерцијалној банци АД у Бањалуци   1 извршилац,

 

Основне дужности:

 

- обавља послове администрирања базе података (ДБ);

- прати карактеристике и понашање базе података у радним условима и врши оптимизацију ДБ ресурса;

- одржава систем управљања базом података;

- у сарадњи са пројектантима и програмерима ради на пројектовању логичке структуре података;

- дефинише поступке обнове оштећених података и врши опоравак базе;

- остварује сарадњу са корисницима у фази креирања захтјева, моделирања података и процесу пројектовања и реализације;

- учествује у дефинисању услова за интеграцију са интерним и екстерним апликацијама;

- учествује у имплементацији апликативног софтвера и програмских пакета у организационе дијелове Банке;

- обавља тестирање програмских рјешења прије њихове употребе, те учествује у дистрибуцији софтвера;

- води бригу о заштити података, правима корисника и сигурности ДБ ресурса;

- израђује техничку документацију, упутства за кориснике и учествује у њиховој обуци;

- ради на властитом стручном усавршавању;

- учествује у реализацијии програма за рјешавање ад хоц извјештаја, прегледа или упита;

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора.

 

Услови за обављање посла:

 

ВШС/ВСС  VI/VII степен – ЕТФ, ПМФ, ФОН или сродног информатичког усмјерења;

Напредно познавање система за управљање базама података (SUBP) - пожељна оријентисаност према Microsoft SQLплатформи актуелних верзија;

Минимум 3 године радног искуства на истим или сличним пословима;

Мотивисаност и тимски рад, вјештина комуникације, оријентисаност циљу;

Познавање енглеског језика.

 

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

- мотивационо писмо

 

Конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Јеврејска  бр.69, 78000 Бањалука или на е-mail: posao@kombank-bl.com.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

*********************

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

 Ул. Јеврејска  бр.69

78000 Бањалука

 

Расписује

 

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

- Стручни сарадник  пројектант - програмер у Сектору информационих технологија у Комерцијалној банци АД у Бањалуци    1 извршилац,

 

Основне дужности:

 

- ради на имплементацији банкарског софтвера и осталих пословних апликација;

- учествује у извођењу и примјени информатичких пројеката, гдје су ангажоване екстерне фирме;

- реализује програме за рјешавање ад хоц извјештаја, прегледа или упита;

- врши програмирање према дефиницијама и пројектним задацима;

- осигурава примјену стандардних рјешења у пројекту;

- одржава апликативна рјешења према потребама пословних процеса, прати усклађеност пословних процедура и постојећих информатичких рјешења, те предлаже корекције;

- учествује у тестирању и провјери исправности рада појединих програма и подсистема;

- израђује техничку и технолошку документацију и упутства за кориснике;

- одржава апликације у експлоатацији;

- ради на властитом стручном усавршавању;

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора.

 

Услови за обављање посла:

 

ВШС/ВСС, VI/VII степен – ЕТФ, ПМФ, ФОН или сродног информатичког усмјерења;

Минимум једна године радног искуства на истим или сличним пословима;

Познавање енглеског језика;

Мотивисаност и тимски рад, оријентисаност циљу, пословност

 

 

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

- мотивационо писмо

 

Конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Јеврејска бр. 69, 78000 Бањалука или на е-mail: posao@kombank-bl.com

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

************

 

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

-  Чистачица/спремачица................ 1 извршилац

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail office@etmaxdoo.com

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

**************

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

 ОГЛАС

 

 -  Инжењер електротехнике - смјер енергетика............................................... 2  извршиоца

 

Услови:

- електро технички факултет

- радно искуство пожељно 2 године

 

- Рад на одређено вријеме уз могућност ступања у стални радни однос.

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com

 

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

******************

 

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

                                 ОГЛАС

 

-  Електроничар (м) ...............................................    1 извршилац

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

Оглас остаје отворен  до 30.5.2019.

****************

 

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

расписује 

ОГЛАС

 

-   Електротехничар (м)...................................................   2  извршиоца

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

Оглас остаје отворен  до 30.5.2019.

****************

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука 

 

расписује 

 ОГЛАС

 

- Машински техничар (м)  ..................................................   2  извршиоца

 

Услови:

- Машинска школа

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

***********

 ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

расписује 

 ОГЛАС

 

- Машински инжењер  ..................................................   2  извршиоца

 

Услови:

- машински факултет

- радно искуство пожељно  5 година

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com

 

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

************

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

- Дипломирани економиста .................................................   1   извршилац

 

Услови:

- ВСС

- Радно искуство пожељно 5 година

 

Опис посла;

- финансијски директор

 

Рад на неодређено вријеме.

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

************

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

ОГЛАС

 

  - Монтер   (м) ................................................ 5   извршилаца

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

************

 

“ROUTING” ДОО БАЊАЛУКА

 Ул. I крајишког корпуса 16

78000 Бањалука      

расписује    

 

ОГЛАС

Опис радног мјеста:

1. Дипломирани инжењер грађевинарства, смјер конструктивни - 1 извршилац

 

Услови:

          - возачка дозвола Б категорије

          - пожељно радно искуство

 

Рад на неодређено вријеме.

 

Уз пријаву треба доставити:

             - CV

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком “Пријава на оглас”.

       Оглас остаје отворен до: 31.05.2019. године

************

ʺ ВЕЗУВ Р.С. ʺ д.о.о. Бањалука

Краља Николе бр.1

78 000 Бањалука

Телефон: 065/360 - 027

Расписује

 ОГЛАС

за сљедећа радна мјеста:

 

 

1. Благајник – оператер (рад на уплатно исплатном мјесту у спортској кладионици ) – подручје општине Мркоњић Град

.................................................................................................................................. 1 извршилац

 

 

Услови за радно мјесто 1.

 

1. средња стручна спрема,

2. пасивно познавање енглеског језика,

3. познавање рада на рачунару,

4.  женска особа до 35 година старости,

5.  предност имају кандидати са економском и трговачком школом.

 

Пријаве слати на и-мејл: централаЖвезуврс.цом

 

Оглас остаје отворен 14 дана од дана објављивања на веб порталу Завода за запошљавање РС.

***********

ETMAX

Energy solutions

Ул. Рамићи - Пословна зона бб

78000 Бањалука

 

 

расписује 

                                 ОГЛАС

 

 - Електричар (м) ...............................................    5 извршилаца

 

Услови:

- радно искуство 12 мјесеци

 

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211  или на mail  office@etmaxdoo.com .

 

Оглас остаје отворен до 30.5.2019.

************

“ГРАЂА-МН”СП

Ул. Доња Бистрица бб

78000 Бањалука 

 

расписује 

ОГЛАС

 

- Трговац  (м) ............................ 1 извршилац

 

- Услови:

- возачки испит Ц категорије

- од НК до ССС

 

- Опис посла:

- Трговац у продавници грађевинског материјала

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/656-497 или на наведену адресу: “ГРАЂА-МН”с.п, Ул. Доња Бистрица бб, 78000 Бањалука

- Оглас отворен до 16.6.2019.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор  енглеског језика  и књижевности,  1 извршилац , пуна норма - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства -  лице са радним искуством и положеним стручним  испитом  за рад у васпитно-образовном процесу. 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи .

У радни однос прима се лице са радним искуством.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 - Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области; - Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета; - Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;  - Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита; - Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена; - Извод из матичне књиге рођених; - Увјерење о држављанству; - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке: 1) врста посла; 2)  степен стручне спреме; 3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца; - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана,   5.6.2019. године у  10 часова у просторијама школе.  Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб, Бањалука. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

 

 

ВШ КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ БАЊАЛУКА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 29, БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 051-236-136

Е-mail: fakultetkozmetologijeiestetike@gmail.com

расписује

ОГЛАС

 за рад на одређено вријеме:

 

 

 

1. Административни радник   .......................... 1 извршилац

 

Услови:

- ВСС, VII степен

- завршен филозофски / правни / економски / факултет политичких наука.

- приправник, без радног искуства.

 

2. Административни радник   .......................... 1 извршилац

 

Услови:

- ССС

- завршена гимназија / економска средња школа.

 

3. Радник у центру за примијењену козметологију     ........................... 1 извршилац

- ВСС

- завршен факултет здравствене његе / козметолог.

- приправник, без радног искуства.

 

Предност имају дјеца погинулих бораца.

 

Мјесто рада : Бањалука

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Пријаве доставити лично на адресу:

ВШ “Колеџ козметологије и естетике” Бањалука

Улица др Младена Стојановића 29, Бањалука

 

На разговор ће бити позвани кандидати који задовоље критеријуме.

**************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА” БАЊАЛУКА

Ул. Јована Рашковића бр.28

78000 Бањалука

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

          Расписује се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством:

- Рачуновођа - 1 извршилац – пуна норма.

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене важећим Законом о раду те Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању  да су држављани РС и БиХ, да су пунољетни, да су радно способни, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те да се не воде у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати морају испуњавати сљедеће посебне услове:

- ВСС - завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Лиценца за рад у складу са законом који уређује област рачуноводства.

Кандидати су дужни доставити својеручно потписану пријаву са контакт подацима и кратком биографијом. У сврху доказивања испуњености општих и посебних услова кандидати треба да доставе овјерене копије сљедећих докумената (који им неће бити враћени):

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у области економије, финансија или рачуноводства,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена,

- Лиценцу за рад,

- Увјерење о радном искуству од ранијег/ранијих послодавца које садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног стажа по врстама посла,

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица издато од Завода за запошљавање,

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење о радној способности доставиће само изабрани кандидат а увјерење о неосуђиваности  и увјерење из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ће Центар службеним путем прибавити само за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу важећих Закона о основном васпитању и образовању и Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Комисија за пријем ће објавити на огласној табли Центра дана, 4.6.2019. године, те кандидати неће бити посебно обавјештавани. Кандидати који испуњавају услове конкурса треба да приступе тестирању и интервјуу дана, 12.6.2019. године, у 10 часова. Уколико се кандидати који испуњавају услове конкурса у заказано вријеме не јаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у Центру, Ул. Јована Рашковића бр. 28, Бањалука, на протокол или поштом на наведену адресу.

***************

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ЖИВАНА” СП

СРПСКИХ ПИЛОТА 64, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-477-650

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

- Фризер .....................................................................................1 извршилац

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 17.6.2019. године.

 

Кандидати могу да се пријаве на оглас путем телефона или доћи лично на адресу :

“ЖИВАНА” СП,  Српских пилота 64, Бањалука, телефон: 065-477-650

***********

 

“ПИДО” СП

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 204

78000 Бањалука

Телефон: 065-921-900

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

     

- Конобар ………………………………… 1 извршилац

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада: Бањалука

 

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065-921-900.

 

Оглас отворен до 17.6.2019.

 *****************

 

ГРЧКИ ГИРОС СП

ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА 3, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-687-977

расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

 

- Радник на пословима припреме и продаје хране (м)

......................................................................... ................... 2 извршиоца

 

Мјесто рада Бањалука

 

 

Оглас остаје отворен до 14.6.2019. године.

 

 

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас на горе наведену адресу као и на број  телефона  065-687-977.

*********************

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д.

Бањалука

Браће Подгорника бр.8

    

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

- ССС, IV степен (економски техничар) - 1 извршилац

 

 

Услови:

- пожељно радно искуство у струци;

- познавање рада на рачунару.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу “Глас Српске”, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на и-мејл mirjana.lazic@jel.livar.si

**************

 

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д.

Бањалука

Браће Подгорника бр.8

    

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

- ССС, IV  степен (економског или техничког смјера) - 1 извршилац

 

Услови:

- средња стручна спрема ( економског или техничког смјера);

- пожељно радно искуство у струци;

- склоност ка тимском раду;

- комуникативност, упорност, мотивисаност, марљивост;

- посједовање возачке дозволе Б категорије;

- пожељно познавање енглеског језика;

- познавање MS Office  алата ( Word, Excel, Outlook...)

 

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу “Глас Српске”, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на и-мејл  mirjana.lazic@jel.livar.si

*******************

 

“INTER MCT” ДОО

Ул. Дунавска бб, Бањалука

  78000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

за  пријем у радни однос

 

 

 

Предузећу “INTER MCT” ДОО у Бањалуци потребни радници на радном мјесту

 

- Возач/достављач Б категорије више извршилаца.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос: 

 

- пожељно радно искуство за возаче / достављаче,

- да посједују добру комуникацију

- спремност за тимски рад

- рад на одређено вријеме

 

Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста.

 

Пријаву и ЦВ слати на е-mail: intermct@gmail.com

                       или на адресу: INTER MCT ДОО Дунавска бб Бањалука

**************

           

ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Прњавор  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

*******************

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених,

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски-Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

  1. Дервента  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. 

***************

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Лакташи  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука,  улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

**************

“ЖИТОПЕКА”СП

Ул. Синише Мијатовић бр.9

78000 Бањалука 

 

расписује 

ОГЛАС

 

Радник на одржавању(м)..................... 1 извршилац

 

 Услови:

- од НК до ССС

 

Опис посла:

- Радник на одржавању  у пекари

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/466-066 или на mail posao@zitopeka.net

 *******************

 

ГРАД БАЊАЛУКА                                                                                  

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”

        БАЊАЛУКА

расписује се:

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњено радно мјесто

 

1.  Васпитач – на неодређено вријеме – три  извршиоца;

2.  Васпитач – на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а не дуже од 16.4.2020. године – један извршилац;

3.  Стручни сарадник – психолог – на неодређено вријеме – један извршилац;

4.  Стручни сарадник – психолог – на одређено вријеме – до повратка радника са боловања – један  извршилац;

5.  Стручни сарадник – музички педагог – на неодређено вријеме – један извршилац;

 

Кандидати за радна мјеста под редним бројем 1. и 2. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

-  завршен факултет – дипл. васпитач предшколске дјеце;

-  1 година радног искуства у струци;

-  положен стручни испит и

-  познавање рада на рачунару.

 

Кандидати за радна мјеста под редним бројем 3. и 4. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

-  завршен факултет – дипл. психолог;

-  1 година радног искуства у струци;

-  положен стручни испит и

-  познавање рада на рачунару.

 

Кандидат за радно мјесто под редним бројем 5. треба да испуњава сљедеће посебне услове:

-  завршен факултет – дипл. музички педагог;

-  1 година радног искуства у струци;

-  положен стручни испит и

-  познавање рада на рачунару.

 

Сви кандидати за радна мјеста под редним бројем 1 – 5 треба да испуњавају сљедеће опште услове:

-  да су  држављани РС, односно  БиХ;

-  да су старији од 18 година;

-  да против кандидата није покренут кривични поступак и

-  да имају општу здравствену способност.

 

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца);

- Доказ (сертификат) о познавању рада на рачунару;

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

 

Дана, 4.6.2019. године, у 8 часова  обавиће се интервју са кандидатима који су доставили  потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. и 2. овог конкурса, а 5.6.2019. године у 8 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили  потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса, за радна мјеста под редним бројем 3. 4. и 5. у просторијама ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање”  Бањалука, ул. Јована Дучића 3,

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

********************

 

 

ОСНОВНИ СУД У ГРАДИШЦИ

Видовданска 15

Тел: 051/813-221 ; 051/813-366

е-mail: оssud-gradiska@pravosudje.ba

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у

Основном суду у Градишци

 

I – Конкурс се расписује за попуну упражњених радних мјеста радника суда у Основном суду у Градишци, на неодређено вријеме и то на радна мјеста:

1.  референт судске управе (1 извршилац) и

2.  судски асистент, (3 извршиоца).

 

II   -   Опис послова и радних задатака дат је у чл. 18. тч. 7., и 16., Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Градишци број: 072-0-Су-18-001048 од 4.9.2018. год.

1) Референт судске управе: прима пошту за предсједника суда и судску управу и заводи у Су уписник, предаје пошту секретару суда ради разврставања и давања у рад појединим руководиоцима унутар судске управе, рукује телефонском секретарском гарнитуром, најављује странке и друге госте предсједнику и секретару суда, прима извјештаје о раду судија, стручних сарадника и судијских приправника од шефа писарнице и доставља их предсједнику суда, прима и разврстава стручну литературу, службене гласнике, стручне часописе и сл., води персоналне послове и матичну евиденцију запослених радника, врши пријаву радника приликом заснивања радног односа и одјаву радника приликом престанка радног односа, води евиденцију о дневним обавезама предсједника суда и благовремено га о томе обавјештава, учествује у организацији пријема гостију у суд и код предсједника суда и води евиденцију о трошковима репрезентације, води евиденцију одсуствовања судија, стручних сарадника и радника судске управе са посла, израђује одговарајуће статистичке извјештаје из надлежности судске управе, израђује одлуке и дописе по наредби предсједника суда, брине се о набавци канцеларијског материјала за предсједника суда, врши наплату трошкова умножавања по одобреним захтјевима у складу са Законом о слободи приступа информацијама, брине се о одржавању просторија у којима раде запослени у суду, обавља администрататвино-техничке послове и помаже секретару и предсједнику суда у обављању послова судске управе, обавља и остале послове које одреди секретар и предсједник суда и одговора за законито, благовремено и ефикасно обављање повјерених послова и задатака.

2) Судски асистент: води дактилографске и записничарске послове код судија према распореду, врши препис свих одлука и материјала, сређује предмете који се додијеле у рад, попуњава позиве и доставнице за предмете у раду и опомене за плаћање таксе, осигурава да су предмети спремни за рочишта према распореду, обавља дактилографске послове преписа свих одлука и материјала и врши сравњење преписаног текста, врши техничке послове комплетирања и спајања материјала, обавља све послове куцања и умножавања материјала и докумената у оквиру одјељења, уношење података и рад на компјутеру, креирање судских писмена по наредби судије, формирање доставница за писмена која се достављају ван суда, преузимање и враћање списа у спремиште за предмете по унапријед припремљеним листама за сваког судију, регистровање свих поднесака примљених у току рочишта, регистровање свих радњи по наредби судије, обавља и друге послове које одреди предсједник суда и одговора за законито, благовремено и ефикасно обављање послова и задатака.

 

III – Општи и посебни услови 

  1. Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе или суду,

5. да није отпуштен из суда или органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу радника суда.

 

2) Посебни услови:

1. Референт судске управе:

- ССС - IV степен, правног или економског смјера или гимназија,

- положен стручни испит за рад у органима управе,

- најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- познавање рада на компјутеру.

 

2. Судски асистент:

- ССС - UV степен, правног или економског смјера или гимназија,

- познавање рада на компјутеру,

- најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

IV – Неспојивост и сукоб интереса

Лице које се бави самосталном дјелатношћу не може засновати радни однос у Основном суду у Градишци

Радник суда не смије обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса са службеним дужностима, а нарочито:

-  бити оснивач или члан органа политичке странке у току трајања својства радника суда,

- бити члан управног одбора, надзорног одбора или другог органа управљања правог лица, изузев ако га именује Влада или други републички орган управе или Народна скупштина према посебном пропису. 

 

V -  Потребна документација

1) Кандидати су дужни доставити пријаву на конкурс у којој се мора децидно изјаснити на које или која радна мјеста из конкурса конкурише. Пријава на конкурс такође треба да садржи: личне податке (име и презиме), контакт податке кандидата, (адреса, број телефона, мејл адреса), податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији и кратку радну биографију.

Тачност података наведених у пријави на јавни конкурс кандидати потврђују потписом.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

 

2) Као доказе о испуњавању општих услова кандидат је дужан доставити у виду оригиналних докумената или овјерене фотокопије увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине и извод из матичне књиге рођених, као и овјерене изјаве:

1. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова радника суда,

2. да није отпуштен из суда или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

3. да није у сукобу интереса, односно да не обавља послове који су неспојиви са дужностима радника суда.

Изјаве морају бити овјерене од стране надлежног органа управе или нотара.

 

3) Као доказе о испуњавању посебних услова кандидат је дужан доставити у виду оригиналних докумената или овјерене фотокопије:

1. диплому о завршеном образовању,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе (само за радно мјесто: референт судске)

3. доказ о радном  искуству које се конкурсом тражи,

4. доказ о познавању рада на рачунару.

 

4) Као доказ о радном искуству (у траженом степену стручне спреме, струци, звању, релевантном радном искуству) кандидат може да достави:

1. потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на  којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима, или

2. увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо, више или средње образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

3. писмо препоруке или другу сличну исправу, уколико садржи све елементе потврде или увјерења из тачке 1) овог члана.

 

5) Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат доставља увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару или увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, или диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике, или потврду бившег послодавца да се кандидат на радном мјесту код истог успјешно користио рачунарима у обављању послова, или изјава кандидата којом изјављује да познаје рад на рачунарима и да ће се истим знати служити приликом обављања послова на радном мјесту за које конкурише.

6) Кандидат који буде изабран након проведене конкурсне процедуре, приликом заснивања радног односа приложиће љекарско увјерење.

 

VI – Поступак избора кандидата

 

          Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за избор ће обавити претходну провјеру знања и способности на основу које се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

1) Претходна провјера знања и способности се састоје у:

     -   провјери практичног знања и способности и то:

-  провјери знања за рад на персоналном рачунару

-  провјери знања за рад у Систему за електронско управљање предметима у судовима (CMS) и

-  за кандидате који конкуришу на радно мјесто Судски асистент провјери брзине и тачности куцања текста, 

   2)  обављању разговора са сваким кандидатом.

 

2.1 Провјера познавања рада на персоналном рачунару врши се провјером практичног знања о основама рада на персоналним рачунарима у оперативном систему MS Windows и писање и обраду текста у програму MS Word.

2.2 Провјера познавања рада у Систему за електронско управљање предметима у судовима (CMS) обавезно се врши практичном провјером на рачунару.

2.3 Провјера брзине куцања текста врши се практичном провјером на рачунару у виду диктата и преписа у трајању од по 5 (пет) минута. Препис и диктат се обављају појединачно или по групама, у идентичном тексту за све кандидате.

 

3) О мјесту и времену одржавања практичне провјере знања и обављању разговора кандидати ће бити благовремено обавијештени што ће такође бити објављено и на интернет страници Основног суда Градишка “ossud-gradiska.pravosudje.ba”. 

 

4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од пријема обавјештења Комисије достави у оригиналу или овјереној фотокопији:

1. увјерење о општој здравственој способности 

2. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова радника суда.

 

5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4) ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4) ове тачке. 

 

VII – Рок и мјесто подношења пријава

 

          Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Основног суда Градишка “оссуд-градиска.правосудје.ба”. 

          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

          Пријаве се достављају лично на протокол или поштом, на адресу Основни суд у Градишци, ул. Видовданска бр. 15, 78400 Градишка са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

**************

 

 

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева 44

Тел: 051/532-256

е-mail: info@termelaktasi.com

 

 

Због  указане потребе директор привредног друштва Терме Лакташи д.о.о. Лакташи, расписује:

 

ОГЛАС

 

За заснивање радног односа на одређено вријеме у Хотелу “Сан”:

 

1. Рецепционер.....................................................1 извршилац

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати :

1. ВСС или ССС са одговарајућим искуством,

2. познавање рада на рачунару,

3. активно познавање минимално енглеског језика,

4. познавање правописа, опште културе, комуникације,

5. спретност и способност рада више послова истовремено,

6. одговорност и дисциплина при раду,

7. склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

 

2. Радник на обезбјеђењу ..................................2 извршиоца

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати :

1. ССС са одговарајућим искуством,

2. спретност и способност,

3. одговорност и дисциплина при раду.

 

 

За сезонски рад на отвореном базену:

 

1. Радник на продаји карата.................................. 2 извршиоца

2. Радник на изнајмљивању лежаљки................... 1 извршилац

3. Хигијеничарка..................................................... 3 извршиоца

4. Радник на продаји сладоледа........................... 1 извршилац

5. Радник на каси у шанку......................................2 извршиоца

6. Радник на продаји кафе.................................... 1 извршилац

7. Радник на продаји пива.................................... 1 извршилац

8. Помоћни радник у шанку.................................. 1 извршилац

9. Конобар............................................................... 5 извршилаца

10. Помоћни радник у кухињи................................1 извршилац

 

 

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију са потребном документацијом. Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове из огласа ће се обавити интервју.

Заинтересовани кандидати могу пријаве са потребним доказима предати непосредно на рецепцију  хотела “Сан” у Лакташима, доставити редовном поштом на адресу Терме Лакташи д.о.о. Лакташи, Карађорђева бр.44, путем е-mailа на terme@termelaktasi.com или на број телефона 051/532-195.

 

*******************

 

РУ “ИНТЕРМЕДИА” ВЛ. РАДЕТИЋ САЊА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

ЛАКТАШИ

ТЕЛ. 051/532-298

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

 

Потребан радник  у књиговодственом бироу “Интермедиа” са радним искуством на рачуноводственим или сличним пословима, са завршеном  ССС или  ВСС економског смјера.

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

                                      *************************                                              

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

Првог крајишког пролетерског батаљона бб

78240 Челинац

  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

  за пријем приправника  у  Општинску управу Челинац

 

I - Начелник општине Челинац оглашава јавни конкурс за пријем приправника, на одређено вријеме, у трајању од једне године и то:

 

1.  Дипломирани правник: 2 извршиоца

 

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

 

II – Општи услови

                 1. да је држављанин  РС и БиХ,

                 2. да је старији од 18 година,

                 3. да има општу здравствену способност,

                 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова у општинској управи,

               5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

                 6. да није у сукобу интереса, да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови

 

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати сљедеће посебне услове: 

 

III-1 Приправник ВСС дипломирани правник  - VII степен стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању. 

 

 

IV – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних услова:

1. овјерену копију дипломе,

2. извод из матичне књиге рођених,

          3. увјерење о држављанству,

          4. увјерење да није осуђиван, не старије од шест мјесеци,

          5. потписану и  овјерену личну изјаву за испуњавање  општих услова (тачка II подт. 5.и 6.),

6. овјерену фотокопију радне књижице (страница са личним подацима, подацима о свршеној школи и подацима о запослењу),

           7. увјерење Завода за запошљавање РС да се налази на евиденцији Завода са статусом незапосленог лица.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, дужни су да достави увјерење о општој здравственој способности.       Са кандидатима ће се обавити интервју пред Комисијом именованом за спровођење поступка пријема приправника. О времену и мјесту интервја кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V - Пријаве се могу доставити лично и путем поште на адресу: Општина Челинац, Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб, 78240 Челинац, са назнаком Конкурсна комисија за пријем приправника. Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Јунгић Небојша контакт телефон: 051/553-010, 051/553-012.

 

VI - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс  ће биће објављен у дневном листу “Глас Српске”  и њеб страници општине Челинац.

**************

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

расписује:

  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник биологије, 1 извршилац  са радним искуством на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, пуна норма ;

2. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме;

3. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац  са радним искуством  и положеним стручним испитом, на одређено вријеме,  до повратка радника са боловања, пуна норма;

 

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана, 4.6.2019. године, у 13 сати у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

**************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ” ПРЊАВОР

Карађорђева бр.1

Тел: 051/655-434

 расписује:

КОНКУРС

 

За радно мјесто:

1) Рачуновођа - до повратка раднице са породиљског одсуства на одређено вријеме............1 извршилац.

 

Општи услови:

1. да је држављанин РС - БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

- Висока стручна спрема, најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент - економски факултет.

- Најмање једна година радног искуства.

 

Кандидати су дужни да доставе:

1.   Пријаву;

2.   Извод из матичне књиге рођених;

3.   Увјерење о држављанству;

4.   Овјерену копију дипломе;

5.   Увјерење о некажњавању;

6.   Увјерење о невођењу кривичног поступка;

7. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом                                                                           (само   кандидати који буду  примљени);

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10.  Увјерење о радном искуству.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор, Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор, са назнаком: “КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 4.6.2019. године у просторијама Установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу “Глас Српске”.

***************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 89

Тел: 050/214-098

е-mail: os58@skolers.org

  расписује

КОНКУРС  за пријем радника

- Секретар школе – дипломирани правник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуствовања -  лице са радним искуством и положеним стручним испитом-  1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава: - да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, - да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, - да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, - увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

- Извод из матичне књиге рођених, - Увјерење о држављанству, - Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом. - Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању), Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, - Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос,  прије потписивања уговора о раду, - Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом), - Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, - Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,  - Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић” Мркоњић Град,  у понедјељак, 3.6.2019. године, са почетком у 10 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Симе Шолаје 89, 70 260 Мркоњић Град. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана