ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛУТИН БОЈИЋ"

ПОТКОЗАРЈЕ – БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Дипломирани психолог 80% радног времена на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом

 - 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 5.2.2020. године (сриједа) са почетком у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком "за конкурс".

***

"MILTEX" ДОО БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бб

78000 Бањалука

Расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

 

1. Шивачи (м/ж) ...................................................................... 5  извршилаца

 

 

Услови:

• Предност имају кандидати са искуством

• Жеља за учењем и усавршавањем

Нудимо:

• Сигурна и редовна примања

• Рад у позитивном и динамичном окружењу

Доћи лично у просторије фирме како бисте попунили Пријаву и обавили разговор за посао.

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

"MILTEX доо  Бањалука, Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321, Е-mail: info@miltex-bl.com

***

БАНИГО - ГРАЂЕЊЕ

Булевар С. Степановића 59

78000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

на неодређено вријеме:

 

- Економски техничар …………………………………………...…..1 извршилац.

 

Мјесто рада:  Бањалука.

 

Одговорности економског теџничара:

•  обављање административних послова,

•  пословна кореспонденција,

•  вођење евиденције о вршењу плаћања и сл. послови

 

Вјештине и особине које би требало да посједује:

 

•  савјесност, педантност;

•  комуникативност и љубазност;

•  упорност;

•  организованост,

•  озбиљност

 

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на е-mail: bingogradjenje@gmail.com

 

Оглас је отворен до попуне радног мјеста.

 

* НАПОМЕНА:

Предност при запошљавању имају радници са искуством у раду на платном промету.

***

БАНИГО - ГРАЂЕЊЕ

Булевар С. Степановића 59

78000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

на неодређено вријеме:

 

- Дипломирани економиста …………………………………………...…..1 извршилац.

 

Мјесто рада:  Бањалука.

 

Одговорности  дипл. економисте:

 

•  обављање рачуноводствених послова,

•  послови књижења фактура и извода

•  обрачун плата и слични послови

 

Вјештине и особине које би требало да посједује:

 

• савјесност, педантност;

• комуникативност и љубазност;

• упорност;

• организованост,

•  озбиљност

 

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на е-mail: bingogradjenje@gmail.com

 

Оглас је отворен до попуне радног мјеста.

 

* НАПОМЕНА:

Предност при запошљавању имају радници са искуством у чуноводственим пословима.

***

 

MESSER TEHNOPLIN

Гасес фор Лифе

Ул. Дубичка бр.180

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

за упражњену позицију у нашем тиму у Бањалуци, за радно мјесто

 

- Отпремник/ца (м/ж) ................................... 1 извршилац

Ваши задаци:

- Брига и евиденција о стању робе на складишту и логистичке евиденције

- Издавање и пријем боца

- Пријем наруџби, планирање отпреме робе, припрема отпремне документације

- Малопродаја

- Утовар и истовар боца и остале робе у транспортна средства

- Рад на виљушкару

- Пуњење пропан-бутан боца

- Радови на одржавању локације

 

Ваш профил:

- ССС машинског смјера

- Основно познавање енглеског језика

- Спремност на тимски рад и флексибилност

- Возачка дозвола Б категорије-пожељна

- Радни однос се заснива на одређено вријеме, уз могућност продужења

 

Пријаве –кратку биографију са писмом мотивације - доставити на е-mail адресу: posao@messer.ba до  26.1.2020.

 

 Више информација о Мессер наћи ћете на www.messer.ba и www.messergroup.com

***

"ROUTING" д.о.о.   Бањалука,

Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг

Ул. I крајишког корпуса 16,

 78 000 Бањалука

електронска пошта: инфоЖроутингбл.цом

 

ОГЛАС

1. Број извршилаца: 1

2. Рад на: неодређено вријеме

3. Оглас остаје отворен до: 15.2.2020. године

 

Опис радног мјеста:

1. Дипломирани инжењер грађевинарства, смјер конструктивни - 1 извршилац

 

Услови:

1.  возачка дозвола Б категорије

2. пожељно радно искуство

3. пожељан положен стручни испит

 

Уз пријаву треба приложити:

1. CV

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком "Пријава на оглас".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

 БРОНЗАНИ МАЈДАН,

Ул. Бронзани Мајдан бб

78000 Бањалука

          расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор демократије и људских права – 1 час на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства – један извршилац  - лице без радног искуства - приправник

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 5.2.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу  школе са назнаком "за конкурс".

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

 Ул. Владике Платона бб.

78000 Бањалука

објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

     1.    Стручни сарадник .................... број извршилаца 1 ( један )

      - радни однос  се заснива на неодређено вријеме

 

II – Опис послова

 

Стручни сарадник помаже тужиоцу у његовом раду, израђује нацрте тужилачких одлука, обавља припреме за суђења, прибавља законске прописе и подзаконске акте, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу и обавља друге послове  по налогу и под надзором тужилаца.

 

 III - Општи услови

 

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 (осамнаест) година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосудној институцији,

5. да није отпуштен из правосудне институције или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

IV - Посебни услови

 

1.  ВСС правни факултет (VII степен или 240 ECTS бодова), дипломирани правник са положеним правосудним испитом, двије године радног искуства на правним пословима и познавање рада на рачунару;

                       

V - Потребни документи

 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, хттп://от-бањалука.правосудје.ба, у дијелу "конкурси за упражњене позиције", а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

 

- Личне карте или пасоша

- Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

- Диплому о завршеном правном факултету

- Увјерење о положеном правосудном испиту;

-    Увјерење или потврду о траженом радном искуству;

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Изабрани кандидати дужни су у року 7 (седам) дана од дана пријема одлуке и обавјештења о избору доставити оригинале или овјерене копије не старије од 6 (шест) мјесеци следећих докумената:

 

- увјерење да се не води кривични поступак,

-  увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву,

- увјерење о општој здравственој способности

 

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу, са назнаком: "Пријава на конкурс" или електронском пријавом путем веб сајта Окружног јавног тужилаштва Бањалука са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

         

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 

 

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју.

О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу  "Глас Српске" и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

Ул. Краља Петра И Карађорђевића број 12

78000 Бањалука

 

Објављује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

                                                           

- Судски асистент - дактилограф - 1 (један) извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до три мјесеца

 

   I

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

 

                                                               II

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

 

1.  - IV  степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

    - друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве "А" или "Б" класе или

    - III степен стручне спреме, занимање дактилокореспондент,

2.  радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и

3.  познавање рада на рачунару.

 

 

 

III

 

Сви кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

• за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

• за тачку 2.– доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

• за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

• за тачку 4. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду",

• за тачку 5. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса".

                                                                                       

IV

 

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

• за тачку 1.

- доказ: фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар –или

- доказ: фотокопија дипломе друге стручне спреме IV степена и звање дактилографа прве "А" или "Б" класе и фотокопија увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве "А" или "Б" класе или

- доказ: фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне спреме, занимање дактилокоресподент

• за тачку 2.

- доказ: фотокопија увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од стране послодавца, тј. овлашћеног руководиоца органа,

• за тачку 3.

-  доказ: фотокопија увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару.

 

V

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VI

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са актима Суда и улазни интервју са кандидатима који на обављеном тестирању испуне услове прописане поменутим актима, а о времену и мјесту одржавања писменог тестирања, односно улазног интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

VIII

 

Након спроведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

IX

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве "А" или "Б" класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве "А" или "Б" класе,

5. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, односно овлаштеног руководиоца,

6. увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

7. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

X

 

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три) мјесеца.

 

XI

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" и на web страници суда www.okruznisud-bl.com. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, или поштом на адресу Окружног суда у Бањалуци.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Краља Алфонса XIII 34

78000 Бањалука

   расписује :

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

- Професор српског језика – на одређено вријеме на период од годину дана, 1 извршилац без искуства (приправник) – 6 часова

       Услови: професор српског језика и књижевности, професор италијанског језика и  књижевности и српског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности и дипломирани филолог - србиста.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1. 2. и 3.   Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице без искуства (приправник).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни  да приложе:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  6.2.2020. године у  10 часова у просторијама школе.

 

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

  расписује:

 

КОНКУРС

I  ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Иа За уже научне области:

1.       Неурологија* - 1 извршилац

2.       Економика пољопривреде и рурални развој – 1 извршилац

3.       Очување генетичких ресурса – 2 извршиоца

4.       Међународно право - 1 извршилац

5.       Нуклеарна физика - 1 извршилац

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

IIа За уже научне области:

1.       Геометрија и визуелизација простора - 1 извршилац

2.       Хидро и термоенергетика* – 1 извршилац

3.       Еволуциона биологија - 1 извршилац

4.       Зоологија - 1 извршилац

5.       Специфичне књижевности – српска књижевност - 1 извршилац

6.       Специфични језици – српски језик – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин РС  или БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

         

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

 

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем "1. Неурологија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.

 

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем "2. Хидро и термоенергетика* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 2. и 3. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 4. Правном факултету – Булевар војводе Степе Степановића број 77, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука,

- Под редним бројем 2. Машинском факултету – Булевар војводе Степе Степановића број 71, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 5. и 6. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ул. Ђуре Даничића 2А

78000 Бањалука

расписује :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставни предмет – култура религија – 1 извршилац, 9 часова, на одређено вријеме до краја

школске 2019/20 године, тј. до 31.8.2020. године, са радним искуством

 

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, те Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

  

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

Напомена: 

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе, са назнаком "Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 5.2.2020. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

Ул. Владике Платона бр. 2

78000 Бањалука

доноси:

 

 

ОДЛУКУ

 

о расписивању конкурса  за пријем радника у Основни суд у Бањалуци

 

 

I

 

              Расписује се следећи:

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

 

I  Назив радног мјеста:

 

 

1. Судијски асистент ............................................. 2 извршиоца на неодређено вријеме,

 

 

II Општи услови

 

Опис послова:

 

- Приликом преузимања предмета од референата за управљање предметима из писарнице Суда ставља датум и параф на листу за изношење предмета као доказ да је преузео одговарајуће списе за наведени дан, за судију код којег је распоређен као асистент,

 

- након поступања по задацима, лично враћа у писарницу све ЦМС предмете (осим оних које је судија задржао  ради израде одлуке), референту за управљање предметима (ставља у фах судије), а припремљену пошту за отпрему  предаје референту за отпрему поште,

- враћене предмете у писарници мора преузети референт за управљање предметима,

- врше асистентске послове по диктату судије на рачунару и кроз ЦМС систем, дактилографске послове по диктату  на компјутеру или писаћој машини,

- учествује као записничар на претресима, расправама и рочиштима,

- поступа по наредбама судија и стручних сарадника у списима, сређује списе, води попис поднесака у спису, води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава Суда, веже поднеске путем бушења и стављања на метални механизам који се налази у спису,

- врши сравњавање извршених преписа и отклања евентуално уочене грешке у куцању,

- попуњава одговарајуће обрасце – рјешења о накнадама трошкова свједоцима и судијама поротницима, као и позиве са уплатницом за плаћање новчане казне, трошкова кривичног поступка, паушала и судске таксе,

- благовремено обезбјеђује канцеларијски материјал од економа у Суду,

- уредно води дневник рада, по обављеним пословима у току дана,

- обавља и друге послове по налогу судије, секретара Суда и руководиоца за административно – техничке послове. 

 

 

          Услови:

 

             Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и посебне услове:

 

       

           За радно мјесто под редним бројем 1.

 

- ССС - завршена средња економска школа – правни смјер или средња биротехничка школа – IV или III степен стручне спреме,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- положен стручни управни испит,

- познавање рада на рачунару.

 

 

II

 

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):

             

             -  диплому - свједочанство о завршеној школи,

             -  извод из матичне књиге рођених,

             -  увјерење о држављанству,

             -  увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

             -  увјерење о положеном стручном управном испиту,

             -  доказ о траженом радном искуству,

              -  доказ о познавању рада на рачунару ,

            

 

III

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

            Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

 

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу "Глас Српске".

         

            Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу Основног суда, са назнаком:  -ЗА КОНКУРС –.

 

IV

 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се Секретар суда.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Ул. Пиланска бб.

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује :

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1.    Професор  информатике ,1 извршилац , пуна норма, на неодређено вријеме, приправник.            

 

       Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

 

Приправник је лице које се први пут запошљава у струци. Лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита  има статус приправника.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 

 - Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Школа ће за кандидата  који буде изабран, прије заснивања  радног односа, прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана  4.2.2020. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће   на огласној табли школе истакнути  списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*** 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ Гимназија, Градишка

 Ул. Петра Мисимовића 3а,

тел.051/814-783,

 е-mail: ss15@skolers.org

 

           На основу чл. 106. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/18), директор ЈУ Гимназија, Градишка расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Опис радног мјеста

1. Професор математике  – 1 извршилац, непуна норма 4 часа, лице са радним искуством, на одређено радно вријеме, до краја другог полугодишта, односно 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији  и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем) .

У радни однос се прима лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о  поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића 3 А, дана 31.1.2020. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије (које нису старије од шест мјесеци) свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама лично или путем поште са назнаком "За конкурс" на адресу  ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића 3 А,  78 400 Градишка.

***

 ЈУ ОШ "ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ"

ГРАДИШКА 

  директор установе р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, пуна норма - до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2020.  - 1 извршилац - лице са искуством

 

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су

према члану 5. Правилника :

1.  Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

2.  Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом

  личне карте,

3. Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које

  не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног

  избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства

  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и

  другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава;

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела

  сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

  6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против

  достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања

  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1. т. 4) и т. 5 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови :

 

-  за наставника под редним бројем 1 - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе или еквивалент, односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

 

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

 

1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је        наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену

  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење   издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током

  студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.   Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији         незапослених лица која траже запослење;

4.  Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке

  из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа   по врстама посла;

5.   Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о                утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се

               ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о                утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из                категорије  борца;

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о                утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о                кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен 31.1.2020. године са почетком у 15 часова у просторијама школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

***

 ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА

Видовданска 58,

 78 400 Градишка

 

 директор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор услуживања - 8 часова теорије и 12 часова практичне наставе, у занимању угоститељски техничар и конобар. Потребна стручна спрема: висока угоститељска; виша угоститељска; менаџер хотелијарства-ресторатер; виши стручни радник технологије услуживања; 1 извршилац, са радним искуством, на неодређено вријеме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе за занимање у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

- степену стручне спреме

-  дужини оствареног радног стажа

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 3.2.2020. године у 12 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

  ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА

Видовданска 58,

 78 400 Градишка

 

Школски одбор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка, на сједници одржаној дана 24.12.2019. године, д о н о с и:

 

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса објављеног у дневном листу "Глас Српске" дана 25.9.2019. године

 

Члан 1.

Поништава се конкурс за избор директора који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 25.9.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се секретар школе.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

"ХИДРО СПЛЕТ" ДОО ТРН, ЛАКТАШИ

Адреса: Обилићева бб, 78252 Трн – Лакташи

Телефон/Факс: +387 51 385 190

Е-mail: info@hidrosplet.com

 

 

Предузеће "ХИДРО СПЛЕТ" д.о.о. Трн, Лакташи, које се бави извођењем радова првенствено из области хидроградње, расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на сљедећа радна мјеста:

 

 

1. Водоинсталатер вањских инсталација – 1 извршилац

 

Неопходни услови:

- Водоинсталатер вањских инсталација са увјерењем о завршеном средњем образовању (ССС)

- релевантно искуство у извођењу грађевинских радова хидроградње (водовода и канализације),

- возачка дозвола Б категорије.

 

2. Грађевински радник – 1 извршилац

 

Неопходни услови:

- Грађевински радник са увјерењем о завршеном средњем образовању техничког смјера (ССС)

- релевантно искуство у извођењу грађевинских радова хидроградње (водовода и канализације) и/или  радова нискоградње,

- возачка дозвола Б категорије.

 

 

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

"ХИДРО СПЛЕТ" д.о.о. Трн, Лакташи

Адреса: Обилићева бб, 78252 Трн – Лакташи

Телефон/Факс: +387 51 385 190

Е-mail: info@hidrosplet.com

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

Немањина 63а

Република Српска, БиХ

Тел: + 387 51 535 315

Фаџ: + 387 51 530 785

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Фирма " MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

" д.о.о. расписује оглас за пријем у радни однос: двадесет (20) радника за производњу (м/ж), на позицију једноставни послови на производним  линијама.

Поред општих, кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

- НК или ССС машинског смјера, није обавезно;

- до 40 (четрдесет) година старости;

- са или без искуства;

- организованост, комуникативност и тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила.,

 

Кандидати могу попунити пријаве лично на адреси фирме или на број телефона 066/586-131,  или се јавити у просторије Бироа у Лакташима.

 

Оглас остаје отворен до 22.2.2020. године.

***

MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

Немањина 63а

Република Српска, БиХ

Тел: + 387 51 535 315

Фаџ: + 387 51 530 785

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Фирма " MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

" д.о.о. расписује оглас за пријем у радни однос:

- радник у служби одржавања позиција електричар – један (1) извршилац

Поред општих, кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

- ССС III или IV степен техничког смјера, електричар;

- до 40 (четрдесет) година старости;

- са или без искуства;

- организованост, комуникативност и тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила.

 

Кандидати могу попунити пријаве лично на адреси фирме или на број телефона 066/586-131,  или се јавити у просторије Бироа у Лакташима.

 

Оглас остаје отворен до 22.2.2020. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36,

тел.: 051 551 061,

е-mail: ss18@skolers.org

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Професор информатике, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, непуна норма – 6 часова наставе, са радним искуством                                                                                                              – 1 извршилац;

2. Дипломирани економиста, на неодређено вријеме, непуна норма – 16 часова наставе, са радним искуством                                                                                                                                                   – 1 извршилац;

3. Професор за наставни предмет услуживања (у занимању посластичар) на одређено вријеме до 31.8.2020. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                                                                                   -1 извршилац;             

4. Дипломирани правник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, непуна норма – 8 часова наставе, приправник                                                                                                                                                – 1 извршилац;

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 6.2.2020. године (четвртак) са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе 4.2.2020. године до 14 часова.     

           

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

Бараћи, Бараћи бб, Мркоњић Град                       

тел.: 050/231-027,

е-mail: os060@skolers.org

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

 

               Конкурс за наставника хемије и техничког образовања објављен дана 15.1.2020. године, у дневном  листу "Глас Српске" мијења се у дијелу који се односи на тестирање и интервју и гласи:

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 31.1.2020. године са почетком  у 9.30 у просторијама централне школе у Бараћима.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"  ИМЉАНИ

Имљани бб

78230 КНЕЖЕВО

расписује   

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник техничког образовања 4 часа, на одређено вријеме - 1 извршилац, до повратка радника са боловања,

2. Наставник информатике 4 часа, на одређено вријеме - 1 извршилац,  до повратка радника са боловања.

 

 

У радни однос  за сва наведена радна мјеста  се примају  лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и занимањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос  у основној школи.

Право учешћа на конкурс  имају из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као илица која су прије ступња на  снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Уз пријаву  на конкурс  потребно је доставити:

1. Увјерење о држављанству;

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат,  прије заснивања радног односа);

4. Увјерење  о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима  из члана 9. Правилника  и то:

1. овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  диплому  након завршених интегрисаних академских  студија у одговарајућој области;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико  у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат  који у току студија  није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених  лица која траже запослење;

7. увјерење  општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулих бораца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца ;

8. увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.  Након закључења конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

 Тестирање  и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса   обавиће се у просторијама школе дана 31.1.2020. године у 12 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу  школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа, а ако  се кандидат не појави на тестирању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана  од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве на конкурс  са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа "Петар Кочић"  Имљани, Имљани бб, 78230 Кнежево са назнаком "пријава на  конкурс".

***

ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ" ШИПОВО

 

директор школе расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор музичке културе, на 3 часа, на одређено радно вријеме, до краја школске 2019/2020. године .... 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом. Уколико се нико не пријави разматраће се и пријаве приправника;

2. Професор машинске групе предмета, за пуну норму (20) часова, на одређено радно вријеме, односно до краја школске 2019/2020 године, 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом. Уколико се нико не пријави разматраће се и пријаве приправника.

 

  (1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

  1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине - доказ увјерење о држављанству,

  2) да је пунољетан што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

  3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

  4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

  5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

  6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

  Увјерења из става 1. тачки 4) и 5) конкурса за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

  Уз потписани пријаву и документацију, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује и испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописани Правилником и то:

  1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

  2. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

  3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

  4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

  5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

  6. увјерење општинског /градског/ органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

  7. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

  8. увјерење општинског/ градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратних војних инвалида.

  Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и овјерене копије неће бити враћене кандидатима.

  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа и то 3.2.2020. године (понедјељак).

  Интервју и тестирање за кандидате који испуњавају услове ће се обавити 7.2.2020. године (петак) у 10 часова.

  Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

  Конкурс остаје отворен (8) осам дана од дана објављивања.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

  Пријаву са потребним доказима послати на адресу:

  ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић", улица Николе Тесле број: 34,

  70 270 Шипово.

  Комисији за пријем радника

  Контакт телефон: 050-360-390

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице,

тел: 050/480 -720,

факс: 050/480 - 501,

 е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник физике, 6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор/наставник биологије, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције, а најдаље до 20.4.2020. године,

3. Професор/наставник музичке културе, 5 (пет) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа "Раде Маријанац", Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 3.2.2020. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ"

Стројице, Стројице бб, Шипово

тел.: 050/480-720,

 е-mail: оos092@skolers.org

 

Поништавање конкурса, тражи се

 

          Поштовани,

Молимо вас да поништите наш конкурс који сте објавили дана 15.1.2020. године, а који гласи:

 

"КОНКУРС

     за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник  физике,  6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор/наставник биологије, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Професор/наставник музичке културе, 5 (пет) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом."           Конкурс се поништава због објављеног краћег временског рока за тест и интервју са кандидатима од рока завршетка конкурса.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана