ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

 *********************

 

ТЕРМОТЕХНИКА ДОО

Ул. Пријаковци бб

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

 

- Машински техничар(м) .......................   1 извршилац

 

Опис посла: Технички руководилац на извођењу радова машинских инсталација

Услови:

- пожељно радно искуство

- возачка дозвола Б категорије

- познавање програмских пакета на рачунару( word, excell ....)

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/540-016 или послати биографију на mail адресу termotehnika@teol.net

 

Конкурс отворен до 8.8.2020.

***

COMPEX ДОО

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

 

Расписује

 

КОНКУРС

 

Штампарији “Compex д.о.о.” потребан радник на офсет машини за штампање - офсет машиниста.

 

Услови:

Пожељно радно искуство

Пожељно познавање рада на рачунару

Пожељно основно знање енглеског или њемачког језика

Спремност за повремени рад у смјенама (углавном прва смјена)

Тачност, прецизност и систематичан приступ раду

Спремност на тимски рад

 

На неодређено вријеме, са пуним радним временом.

Извршилаца 1.

Пријаве слати на адресу: compexbl@blic.net

Оглас отворен до 8.8.2020.

***

КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА “КРЕЧАР”

Пут српских бранилаца бр.236

78000 Бањалука

расписује

                                                                       ОГЛАС

 

1. Помоћни радник ..............................   2 извршиоца

Опис посла:

- помоћни радник у каменорезачкој радњи

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/525-524 и 066/656-548

Конкурс отворен до 30.7.2020.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “ЗВЈЕЗДИЦА”

Јована Дучића 50

78000 БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  радника - дипломирани васпитач предшколске дјеце -

 

1.1 Дипломирани  васпитач  предшколске  дјеце  на  одређено  вријеме  до  1.12.2020. године – 2  извршиоца

1.2. Васпитач-приправник  на  годину  дана -  2  извршиоца

Пријаву  на  конкурс  доставити  на  адресу: ПУ  Клуб за  дјецу “Звјездица”, Јована  Дучића  50, Бањалука, или  лично  предати  на  протокол  дјечијег  вртића.

Све  информације  на  телефон  051/302-631  или  mail  zvjezdicabl@gmail.com

Оглас отворен до попуне радних мјеста

***

СШЦ “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

 

КОНКУРС

за пријем радника за школску 2020/21. годину

1. Проф. српског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ...................................................................................... 3 извршиоца

2. Проф. хемије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ................................................................................................... 2 извршиоца

3. Проф. биологије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, .................................................................................................. 1 извршилац

4. Проф. физике, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ................................................................................................ 1 извршилац

5. Проф. информатике, на одређено вријеме до завршетка наставе у  другом полугодишту .............................................................................................. 2 извршиоца

6. Проф. енглеског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, .................................................................................... 2 извршиоца

7. Проф. њемачког језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, .......................................................................................... 1 извршилац

8. Проф. физичког васпитања, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ............................................................................ 1 извршилац

9. Проф. ликовне културе, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ..................................................................................... 1 извршилац

10. Проф. географије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ..................................................................................................1 извршилац

11. Проф. права на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту полугодишту, ........................................................................................................1 извршилац

12. Проф. социологије на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ....................................................................................................1 извршилац

13. Проф. медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту .........................................................................................................5 извршилаца

14. Наставник практичне наставе медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ..................................................1 извршилац

15. Наставник практичне наставе физиотерапеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, .........................................................1 извршилац

16. Проф. стоматолошке групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, .....................................................................................................2 извршиоца

17. Проф. фармацеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ...................................................................................................... 1 извршилац

18. Чистачица, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту ... 2 извршиоца

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2.  Диплома о завршеном образовању,

3.  Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије не старије од шест мјесеци.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања.

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар “Гемит-Апеирон”, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

 

“САНИ ОПТИК” ДОО, привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у саветовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом “Здравље са стилом”, услед проширивања својих пословних активности,

ОГЛАШАВА

потребу за попуњавање радног места:

 

1. Продавац у оптици

Место рада: Бањалука

 

Главне одговорности радног места - продавац су:

- Учествовање у процесу продаје оптичке робе, наочара, стакала;

- Пружање подршке и продајних савета приликом одабира наочара, свих врста сочива;

- Тумачење рецептуре;

- Издавање наочара и прилагођавање клијенту.

- Учествовање у вођењу административних послова у пословној јединици;

Опционо:

- Израда и поправка наочара у складу са прописаном рецептуром корисника и радним налогом;

Од кандидата очекујемо:

- Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

- Савесност при обављању поверених послова;

- Оријентисаност ка постизању циљева;

- Склоност ка континуираном личном развоју.

Услови радног места:

- Претходно искуство у малопродаји оптике или опште искуство из малопродаје је предност, али није услов;

- IV степен стручне спреме;

- Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office);

- Да кандидат није осуђиван или под истрагом.

 

2. Дефектолог/лекар опште праксе

Место рада: Бањалука

 

Главне одговорности радног места су:

- Саветовање клијената у проналажењу најадекватнијег решења приликом избора наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива; 

- Саветовање клијената о начину правилног коришћења и одржавања наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива;

- Праћење најбоље пословне праксе из оптометрије;

- Пријем клијената које имају слушне проблеме и проблеме у разумевању говора.

 

Услови радног места:

- Диплома медицинског факултета - Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију;

- Претходно радно искуство у струци пожељно, није неопходно;

- Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

- Савесност при обављању поверених послова;

- Проактивност и инцијативност у раду;

- Оријентисаност ка постизању циљева;

- Склоност ка континуираном личном развоју;

- Познавање рада на рачунару.

 

3. Пословођа малопродајног објекта

     Место рада: Бањалука

 

Главне одговорности радног места су:

• Одговара за адекватно и правовремено функционисање свих процеса у малопродајном објекту;

• Руководи, организује и надгледа рад запослених у МПО;

• Анализира резултате и трошкове у односу на планиране параметре;

• Прати резултате продаје и предлаже корективне мере уколико дође до одступања од плана;

•  Прати, оптимизује и контролише залихе робе у МПО;

• Предлаже акције у МПО узимајући у обзир факторе који утичу на продају;

• Прати асортиман и жеље купаца и о томе обавештава све зависне секторе;

• Одговара за организацију рада, распоред рада, ниво услуге према потенцијалним купцима, међуљудске односе запослених у МПО и константно унапређује рад запослених у МПО.

• Прати конкуренцију и њихове активности и даје предлоге мера које могу бити одговор Друштва на поменуте активности;

• Одговара за пружање квалитетне услуге потрошачима, ажурно вођење документације, проток новца, исправност робе, одржавање хигијене у МПО;

• Одговара за решавање примедби и рекламација потрошача (у складу са Законом о заштити потрошача);

• Одговара за проток информација значајних за рад МПО према свим запосленима.

Услови радног места:

• Минимум три године радног искуства у малопродаји;

• Минимум IV степен стручне спреме;

• Познавање енглеског језика;

• Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office).

Приликом селекције, предност ће имати кандидати који имају:

• Претходно радно искуство у оптици;

• Радно искуство у системима са великим бројем малопродајних објеката;

• Искуство рада у тржним центрима.

Од кандидата очекујемо:

• Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

• Савесност при обављању поверених послова;

• Оријентисаност ка постизању задатих циљева;

• Спремност за даље усавршавање и стицања знања.

 

 

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, свој CV и мотивационо писмо можете проследити путем мејла на адресу:

Sanioptik-prijave@sani.co.rs

Све пријаве ће се третирати као строго поверљива документација.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 15 дана од дана оглашавања

Постаните део тима који обезбеђује лидерску позицију живећи и примењујући пословну филозофију “Здравља са стилом.”

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно, нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, инвалидност, пол, старост, боју коже, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг републике 8

78000 Бањалука

Објављује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

           Пореска управа Републике Српске врши пријем 1 (једног) приправника са средњом стручном спремом (IV степен стручне спреме,) који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука.

 

Општи услови за пријем приправника:

-  да је држављанин РС или БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

    Посебни услови за пријем приправника:

- завршена средња школа (економска, управна или гимназија) IV степен стручне спреме.

            Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци, а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу Пореске управе, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријава се подноси на обрасцу “Пријава на јавни конкурс” који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу јавног конкурса који је објављен на интернет странице Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеној школској спреми.

           Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

28.8.2020. године (петак) у 9 сати.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат је, прије ступања на рад, дужан доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или РС,

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности и

- радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

                   Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

          Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

***

СП “НИКОЛАС”

Ул. Карађорђева 79

78000 Бањалука

Објављује:

ОГЛАС

 

 

1. Мушко-женски фризер. ....................................................... 1 извршилац

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона 065/530-087.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

 

Објављује:

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

         

У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу “Глас Српске” од 8.7.2020. године, исправља се дио текста конкурса:

          “под римским бројем Иб За уже умјетничке области, под редним бројем:

1. Сликарство – 2  извршиоца:

1.1. на наставним предметима: Увод у интермедијалну умјетност 1, 2; Интермедијална умјетност 1, 2, 3 и 4; Интермедијална умјетност изборни 1, 2, 3 и 4; Видео-умјетност и перформанс 1, 2, 3 и 4; Новомедијска умјетност 1, 2 – 1 извршилац;

1.2. на наставним предметима: Пластична анатомија 1, 2, 3, 4; Цртање 1, 2; Цртање и сликање 1, 2; Сликање 1, 2, 3, 4; Сликање - изборни 1, 2, 3, 4 – 1 извршилац”.

 

Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

Ул. Краља Петра I Карађорђевића

78000 Бањалука

објављује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

                                                           

1. Судски асистент - дактилограф

 

3 (три) извршиоца, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до три мјесеца

 

 

Опис послова:

• врши све послове прописане Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у судовима (CMS) за судског асистента - дактилографа,

• врши дактилографске послове по диктату,

• учествује као записничар на претресима, расправама, јавним сједницама и рочиштима,

• поступа по наредбама у списима, сређује и пописује списе, води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава суда и стара се о уредности списа који су достављени у рад,

• врши попис списа и везивање поднесака путем јемственика или на други начин по налогу секретара суда и шефа писарнице,

• сравњава преписану пошту и отклања евентуалне грешке,

• благовремено врши требовање канцеларијског материјала од економа суда,

• обавља и друге послове по наредби предсједника суда, судија, секретара суда и шефа писарнице.

 

I

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

                               

II

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

 

1.  IV  степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

    - друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве “А” или “Б” класе или

    - III степен стручне спреме, занимање дактилокоресподент,

2.  радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и

3.  познавање рада на рачунару.

 

III

 

Сви кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

• за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

• за тачку 2.– доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

• за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

• за тачку 4. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду”,

• за тачку 5.– доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса”.

                                                                                       

IV

 

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

• за тачку 1.

- доказ: фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

- доказ: фотокопија дипломе друге стручне спреме IV степена и фотокопија увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” или “Б” класе или

- доказ: фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне спреме, занимање дактилокоресподент

• за тачку 2.

- доказ: фотокопија увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од стране послодавца, тј. овлашћеног руководиоца органа,

• за тачку 3.

-  доказ: фотокопија увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару.

 

                                                             V

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају

 

опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VI

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са актима Суда и улазни интервју са кандидатима који на обављеном тестирању испуне услове прописане поменутим актима, а о времену и мјесту одржавања писменог тестирања, односно улазног интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

VIII

 

Након проведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

IX

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” или “Б” класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве “А” или “Б” класе,

5. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, односно овлашћеног руководиоца,

6. увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

7. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

X

 

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до 3 (три) мјесеца.

 

XI

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на њеб страници суда њњњ. оксуд-бањалука.правосудје.ба. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, затим поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, Улица краља Петра И Карађорђевића број 12, или електронским путем, на адресу оксуд-бањалукаЖправосудје.ба. Кандидат који пријаву доставља електронским путем, дужан је да у року од седам дана од дана достављања пријаве, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова.

***

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36,

 тел.: 051 551 061,

 е-mail: ss18@skolers.org

 

 Школски одбор ЈУ Средњошколског центра Челинац расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Средњошколског центра Челинац

 

I – Предмет:

Школски одбор ЈУ Средњошколског центра Челинац расписује конкурс за избор директора ЈУ Средњошколског центра Челинац.

II – Опис послова:

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом ЈУ Средњошколског центра Челинац.

III – Мандат:

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

Школски одбор ЈУ Средњошколског центра Челинац министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурсу:

За директора ЈУ Средњошколског центра Челинац може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању и то:

Општи услови:

1. да је лице старије од 18 година;

2. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

3. да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад.

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V- Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити сљедећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2.  Увјерење о држављанству  (не старије од 6 мјесеци);

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент);

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада);

6. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци);

8. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци);

9.  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем (мандатном) периоду;

10. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу школе: ЈУ Средњошколски центар Челинац, Војводе Мишића бр. 36, 78 240 Челинац, са назнаком: “Конкурс за избор директора ЈУ Средњошколског центра Челинац – НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу Владе о именовању директора школе.

***

“ЗИДАРТ” ДОО МРКОЊИЋ ГРАД

Бјелајце 12А

Тел: 050/250-050,

факс: 050/250-052

 

Фирма ЗИДАРТ д.о.о. Мркоњић Град расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на сљедећим позицијама:

 

 

1. Дипломирани инжењер грађевинарства, 1 извршилац, пожељно искуство и стручни испит

2. Дипломирани инжењер архитектуре, 1 извршилац, пожељно искуство и стручни испит

3. Грађевински техничар, 1 извршилац, са искуством

4. Механичар, 1 извршилац, са искуством за сервисирање моторних возила

5. Грађевински радници свих профила, више извршилаца

 

Оглас остаје отворен до попуне тражених позиција.

 

Контакт: direktor@zidartdoo.com

 

Radomir.cigoja@zidartdoo.com

065680127 или 065278117

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДРИНИЋ”, ДРИНИЋ

Центар 13,

тел/факс: 050/465-020,

е-mail: os192@skolers.org

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић

I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић број: 234/20. од 13.7.2020. године, Школски одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III – Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа  “Дринић” Дринић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању  и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и именовања директора основне школе и то:

1. Општи услови:

              - да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

              - да је старији од 18 година и

              - да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI– Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11. Овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

12. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од шест мјесеци.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћени кандидатима.

 

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Дринић” Дринић ; Центар 13,79 290 Петровац, са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Дринић” Дринић – “не отварати”.

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Дринић” Дринић у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38,

тел.: 050/431-017, 431-475,

 е-mail: os049@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник

I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник, број: 320-1/20 од 9.7.2020. године, Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

 

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању , односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

VI - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

• диплому о завршеној стручној спреми,

• извод из матичне књиге рођених,

• увјерење о држављанству,

• потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

• љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

* увјерење о положеном стручном испиту,

• увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

• увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

• препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

• кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

• овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

• овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

 

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник; Раде Јованића 38, 79288 Рибник, са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе” Десанка Максимовић” Горњи Рибник.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Десанка Максимовић” Горњи Рибник у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана