ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******************

“ЛУКА” АД БАЊА ЛУКА

Алеја Светог Саве 21

78 000 Бањалука

Мејл : luka_bl@teol.net

 

 

КОНКУРС

 

 

За попуњавање радног мјеста: Електроинсталатер

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник” бр: 1/16, 66/18), кандидат треба да испуњава и сљедеће посебне услове:

- Електроинсталатери, техничари енергетике, техничари електронике јаке и слабе струје 

(ССС - IV степен) .................................................................................. 8 извршилаца

- Најмање 1 година радног искуства у струци

- Познавање њемачког језика (А2)

- Кандидат мора бити здравствено способан (само кандидати који буду примљени достављају увјерење о здравственој способности),

- Да се против кандидата не води кривични поступак (само кандидати који буду примљени достављају увјерење да се не води кривични поступак),

- Кандидати морају бити држављани БиХ,

 

Неопходна документација која се шаље заједно са молбом/апликацијом за пријем у радни однос је сљедећа:

- Биографија

- Овјерена копија дипломе о завршеној стручној спреми,

- Овјерена копија лиценце/сертификата који доказују знање њемачког језика

- Увјерење о радном искуству (Увјерење или потврда издата од претходног послодавца)

 

Пријаве са молбом/ апликацијом за пријем у радни однос заједно са пратећом документацијом слати на адресу:

“ЛУКА” а.д. Бањалука

Алеја Светог Саве 21

78 000 Бањалука

Или путем и-мејл адресе: luka_bl@teol.net  

 

додатне информације можете добити путем и-мејл адресе: luka_bl@teol.net   или на број телефона:

051/ 232-780

 

Конкурс је отворен до попуњавања радног мјеста.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана