Полугодишња зарада микрокредитних организација премашила осам милиона КМ

Милијана Латиновић
Полугодишња зарада микрокредитних организација премашила осам милиона КМ

БАЊАЛУКА - Микрокредитне организације (МКО) у Републици Српској у првом полугодишту ове године зарадиле су 8,18 милиона марака, што је за 38 одсто више у односу на финансијски резултат остварен у истом периоду прошле године.

У извјештају Агенције за банкарство РС о стању у банкарском сектору за првих шест мјесеци ове године наведено је да микрокредитни сектор у Српској чини 14 микрокредитних организација, од чега 11 микрокредитних друштава и три микрокредитне фондације.

Према подацима наведеним у извјештају нето добит микрокредитних друштава на крају јуна износила је 8,03 милиона марака и резултат је исказане нето добити код десет друштава у износу од 8,51 милион марака и исказаног губитка код једног микрокредитног друштва од 480.000 марака.

- Нето вишак прихода над расходима микрокредитних фондација на крају јуна износио је 150.000 КМ. Позитиван финансијски резултат исказала је једна микрокредитна фондација у укупном износу од 153.000, док су двије пословале у губитку и исказале мањак прихода над расходима у укупном износу од 3.000 КМ - наведено је у извјештају Агенције за банкарство РС.

У извјештају је наведено да су микрокредитне организације са сједиштем у РС, од јануара до краја јуна ове године, повећале укупну просјечну пондерисану ефективну каматну стопу на дугорочне кредите за 0,4 одсто у односу на пондерисани просјек из 2018. године, док је просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на краткорочне кредите смањена и то за 7,83 одсто у односу на прошлогодишњи просјек.

- Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа код двије микрокредитне организације у првом полугодишту је износила 13,47 и 15,16 одсто, код седам организација кретала се у распону од 20,97 до 25,12 одсто, код двије је износила 34, 38 одсто, док су двије микрокредитне организације пласирале кредите по каматној стопи од 44,64 до 49,55 одсто. Једна МКО је пласирала краткорочне кредите у износу до 400 марака са роком отплате до 30 дана и није у обавези да искаже ефективну каматну стопу - наведено је у извјештају.

Економиста Зоран Павловић каже за “Глас Српске” да како расте степен сиромаштва, тако се повећава активност микрокредитних организација.

- Микрокредитне организације су присутне у земљама гдје је израженије сиромаштво и гдје људи траже лакши начин да дођу до средстава којима би успјели да ријеше одређене проблеме. Тужно је да се враћамо микрокредитирању које је прије пет или шест година било скоро нестало са нашег финансијског тржишта - рекао је Павловић.

Додао је да показатељи јасно говоре да је потреба грађана за новцем све већа, а да су камате на краткорочне кредите смањене, док су оне на дугорочне кредите доста веће.

- Имајући то све у виду нормално је да су микрокредитне организације оствариле добит, јер је очигледно повећан и обим посла који обављају - додао је Павловић.

 

Задуженост грађана

У извјештају Агенције за банкарство РС наведено је да су микрокредитне организације у Српској у првом полугодишту физичким лицима пласирале кредите у износу од 33,07 милиона марака.

- Према резултатима пописа становништва из 2013. године, укупан број становника у РС је 1,17 милиона, на основу чега се закључује да је кредитна задуженост по становнику у првом полугодишту ове године износила 283 марке - наведено је у извјештају. 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана