Де­ми Ло­ва­то при­зна­ла да се дро­ги­ра­ла

Де­ми Ло­ва­то при­зна­ла да се дро­ги­ра­ла 21.10.2017 08:48 | Агенције

Без об­зи­ра на то што је ду­го про­мо­ви­са­ла жи­вот без нар­ко­ти­ка, пје­ва­чи­ца Де­ми Ло­ва­то се дро­ги­ра­ла, от­кри­ла је то у свом но­вом до­ку­мен­тар­цу "Simply Complicated ".

Би­ло је то 2012. го­ди­не, а пје­ва­чи­ца је при­зна­ла да ни­је би­ла спре­мна да бу­де три­је­зна и без дро­ге. 

- Кри­шом сам уно­си­ла ко­ка­ин у ави­оне… Има­ла сам пе­ри­од од два мје­се­ца ка­да сам ко­ка­ин узи­ма­ла сва­ко­дне­вно -  при­зна­ла је Де­ми.

Је­дне но­ћи, при­зна­ла је она, узе­ла је пу­но ко­ка­ина, а уз то је по­пи­ла не­ко­ли­ко "кса­на­кса". По­че­ла је да се гу­ши, а срце јој је по­че­ло лу­до уда­ра­ти.

А он­да је је­дан ин­ци­дент све про­ми­је­нио.

- Посљедњи пут кад сам пи­ла ал­ко­хол би­ла сам у хо­те­лу и по­зва­ла сам дво­је не­по­зна­тих људи да до­ђу са­мо да бих мо­гла да пи­јем с не­ким. Ја­ко сам се на­пи­ла, то­ли­ко да сам по­вра­ћа­ла у ауту ко­ји ме во­зио на аеро­дром јер је тре­ба­ло да нас­ту­пам у "Аме­ри­чком идо­лу" -  ис­при­ча­ла је Де­ми.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица