Glas Srpske - KONKURS

Glas Srpske - KONKURS 11.07.2018 06:19 | Glas Srpske

KONKURS - za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 „Glas Srpske” a.d.Banja Luka

Ul.Skendera Kulenovcića br.93

78 000 Banja Luka

Broj: AD-1391/18

Datum:09.07.2018. god.

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Privredno društvo „Glas Srpske”  a.d. Banja Luka raspisuje konkurs za prijem 2 (dva) izvršioca za rad na radno mjesto novinar  u Sektoru redakcije.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

-  da je državljanin Republike Srpske, BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

Posebni uslovi za prijem u radni odnos

- VSS  završen fakultet društvenog smjera ili završna godina fakulteta društvenog smjera

- poželjno radno iskustvo u medijima

Uz prijavu  na konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu

- diplomu o završenoj školi

- uvjerenje ili potvrdu o traženom  radnom iskustvu

- uvjerenje ili potvrdu da je kandidat upisao završnu godinu fakulteta

- ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate koji budu primljeni u radni odnos)

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Sva potrebna dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: „ Glas Srpske “ a.d. Banja Luka, ulica Skendera Kulenovića br.93 sa naznakom prijava na konkurs za prijem radnika na radno mjesto novinar u Sektoru redakcije.

Konkurs ostaje otvoren  sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove  neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                                                   

Generalni direktor                     

                                                                                                                                        Boris Dmitrašinović© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica