Глас Српске - КОНКУРС

Глас Српске - КОНКУРС 11.07.2018 06:19 | Глас Српске

КОНКУРС - за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 „Глас Српске” а.д.Бања Лука

Ул.Скендера Куленовцића бр.93

78 000 Бања Лука

Број: АД-1391/18

Датум:09.07.2018. год.

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

Привредно друштво „Глас Српске”  а.д. Бања Лука расписује конкурс за пријем 2 (два) извршиоца за рад на радно мјесто новинар  у Сектору редакције.

Општи услови за пријем у радни однос:

-  да је држављанин Републике Српске, БиХ,

-  да је старији од 18 година,

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

Посебни услови за пријем у радни однос

- ВСС  завршен факултет друштвеног смјера или завршна година факултета друштвеног смјера

- пожељно радно искуство у медијима

Уз пријаву  на конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству

- диплому о завршеној школи

- увјерење или потврду о траженом  радном искуству

- увјерење или потврду да је кандидат уписао завршну годину факултета

- љекарско увјерење (само за кандидате који буду примљени у радни однос)

- увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца)

Сва потребна документа достављају се у оригиналу или овјереној копији.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: „ Глас Српске “ а.д. Бања Лука, улица Скендера Куленовића бр.93 са назнаком пријава на конкурс за пријем радника на радно мјесто новинар у Сектору редакције.

Конкурс остаје отворен  седам (7) дана од дана објављивања.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове  неће се разматрати.                                                                                                                                                                                                                                                   

Генерални директор                     

                                                                                                                                        Борис Дмитрашиновић© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица