Se­nad Hadžifej­zo­vić, no­vi­nar iz Sa­ra­je­va: Obja­va o Do­di­ko­vom si­nu na la­žnom pro­fi­lu

Se­nad Hadžifej­zo­vić, no­vi­nar iz Sa­ra­je­va: Obja­va o Do­di­ko­vom si­nu na la­žnom pro­fi­lu

Sa­ra­je­vo - Sa­ra­jev­ski no­vi­nar i vla­snik "Fejs te­le­vi­zi­je" Se­nad Hadžifej­zo­vić izja­vio je da ni­ka­da u ži­vo­tu ni­je imao pro­fil na "Fej­sbu­ku" i da je na toj druš­tve­noj mre­ži zlo­upo­tri­jebljeno njego­vo ime ka­da su objavljene ...

25.01.2018 07:06 Srna
                        56 

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica