Zvizdić: Savjet ministara finalizovao analizu nacrta okvirnog budžeta institucija BiH

Zvizdić: Savjet ministara finalizovao analizu nacrta okvirnog budžeta institucija BiH 09.11.2017 19:39 | Glas Srpske

Sarajevo - Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić izjavio je danas u Sarajevu da je Savjet obavio konačnu analizu dokumenta Okvirnog budžeta institucija BiH za period 2018-2020. godina.

"Obavili smo finalnu analizu dokumenta okvirnog budžeta. Poslije usvojenih primjedbi, taj dokument biće osnova za predlaganje budžeta institucija BiH za narednu godinu. Zahvalili smo Ministarstvu trezora i licima koja su bila uključena u kreiranje ovog dokumenta", rekao je Zvizdić na konferenciji za novinare.

On je dodao da nije riječ ni o kakvim suštinskim primjedbama, nego o funkcionalnim prijedlozima koji će unaprijediti rad nadležnih agencija.

Prema njegovim riječima, uz ovaj dokument usvojen je i Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH za period 2018-2020. godina.

On je istakao da je Savjet ministara danas utvrdio prijedloge tri zakona - Nacrt zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u BiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH.

"Zakonom o osiguranju depozita o bankama u BiH je zaokružen paket od pet zakona koji su bitni za bankarski sistem BiH i koji su dio prethodnih mjera unutar aranžamana BiH sa MMF-om", naveo je Zvizdić.

On je dodao da Zakon o deminiranju u BiH unosi dodatne komponente u protivminskom djelovanju i prvi put definiše nadležnosti obuke deminera i obuke pasa, kao i ukupna zaštitna prava iz radnog odnosa deminera, prema kojem deminer može dnevno raditi najviše pet časova, a predloženo je i priznanjvanje penzijsog staža sa uvećanim trajanjem od 16 mjeseci za svaku godinu staža osiguranja.

Izmjene i dopune zakona o sportu, naveo je Zvizić, odnose se na uvođenje arbitražnih sportskih tijela u sportskim savezima, definisanje statusa specijalne olimpijade u BiH, kao udruženja na nivou BiH.

Prema njegovim riječima, pooštravaju se i neke krivične odredbe ovog zakona, odnosno da se kažnjava pravno lice koje u BiH organizuje neku međunardonu sportsku manifestaciju koja nije usklađena sa evropskim standardima o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama.

"Važno je pomenuti da aktivno radimo na revitalizaciji Unske pruge, kao jednog od najrentabilnijih načina prevoza putnika i roba na pravcu sjever-jug", rekao je Zvizdić.

Savjet ministara je, naveo je on, danas odobrio dodatna grant sredstva u vezi sa prečišćavanjem otpadnih voda u Zenici, a riječ je o sredstvima Švajcarske.

"Usvojen je i sporazum sa Kinom o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša što je dobra poruka za jačanje odnosa BiH i Kine, u oblasti turizma", rekao je Zvizdić.

On je istakao da je usvojena inicijativa za vođenje pregovora za restruktuisanje željeznica Republike Srpske i dodao da i proces odgovaranja na Upitnik Evropske komisije ide planiranom dinamikom i da su pripremljeni odgovori iz 28 poglavlja.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH najavio je posjetu delegacije FATF-a /međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma/ 16. i 17 . januara BiH, tokom koje se očekuje kontrola sprovođenja niza zakonskih akata u BiH s ciljem skidanja BiH sa svih lista FATF-a koje se tiču pranja novca i finansiranja terorizma.

Ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda ponovio je da je utvrđen Okvirni program budžeta institucija BiH, doduše, sa malim zakašnjenjem.

"Kasnili smo zbog toga što smo dugo čekali da na Fiskalnom savjetu utvrdimo globalni fiskalni okvir, koji je na nivou od 950 milona KM sa prihodima od indirektnih poreza od 750 miliona KM. Program javnih investicija urađen je po novoj modernoj metodologiji i biće to dobar i koristan dokument za institucije BiH", poručio je Bevanda.

Zakon o osiguranju depozita, istakao je on, takođe je dobra stvar za BiH i nema nikakvog prenosa nadležnosti, nego se omogućava restrukturisanje banaka prije njihove eventualne propasti s ciljem zaštite građana, odnosno klijenata banaka.

Bevanda je potvrdio da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH donio odluku o povećanju cijene akciza na duvan i duvanske proizvode, uz komentar da u BiH cvjeta siva ekonomija i sivo tržište trgovine duvana, tako da je potrebna šira akcija na suzbijanju ovog problema.

I Bevanda i Zvizdić su naveli da su otpočele redovne aktivnosti sa delegacijom MMF-a, ali su demantovali neke novinske napise da je riječ o tajnim sastancima na kojima se vode razgovori o akcizama na gorivo.

Prema njihovim riječima, MMF nije ulazio u strukturu zakona o akcizama u BiH i nije bilo tajnog sastanka, nego je riječ o analizi realizacije ranije zacrtanih mjera, kao i određenih rokova.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa Protokolom između Republike Srpske i Hrvatske o uvozu gasa, Zvizdić je ponovio da "smatra da je izabran pogrešan put potpisivanja tog ugovora mimo ustaljenih procedura putem Savjeta ministara i potvrđivanja u parlamentu BiH, tako da je taj akt navodno upitan sa aspekta međunarodnog prava".

"Hrvatska je naš susjed i prijateljska država na koju se oslanjamo na našem evropskom putu i mi ćemo i ovaj problem pokušati da riješimo dogovorom obiju strana i institucija", rekao je Zvizdić.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kratko se obratio novinarima i izrazio nadu u konačno rješenje problema izbora rukovodstva Agencije za mjeriteljstvo BiH.

On smatra da neće biti ugroženo snabdijevanja gasom Federacije BiH zbog ugovora između Republike Srpske i Hrvatske, dodajući da taj ugovor ima i ekološki karakter.

Međutim, kaže on, Hrvatska je bila dužna da o ovom ugovoru obavijesti BiH, a samo njegovo potpisivanje bilo je nepotrebno, jer su se o tome mogle dogovoriti dvije kompanije za snabdijevanje gasom.

Iako je bio najavljen i prisutan, ministar komunikacija i transporta Ismir Jusko nije se obraćao novinarima. © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica