Зоран Тегелтија, министар финансија РС, за “Глас Српске”: Послодавцима који не повећају плате радницима слиједе казне

Зоран Тегелтија, министар финансија РС, за “Глас Српске”: Послодавцима који не повећају плате радницима слиједе казне 16.07.2018 11:20 | Ведрана Кулага

Сви послодавци у Републици Српској морају да радницима повећају плате у складу са новим правилима, а у супротном слиједе казне, рекао је министар финансија РС Зоран Тегелтија.

Он је у интервјуу за “Глас Српске” оцијенио да је економска слика Српске добра, те додао да у многим областима стижу нове реформе.

ГЛАС: Сви радници у РС, без обзира на то да ли су запослени у јавном или приватном сектору, од 1. августа требало да би да имају веће плате у распону од 27 до 50 КМ. Како ћете обезбиједити да сви послодавци испоштују одлуку о повећању плате на тај начин?

ТЕГЕЛТИЈА: Измјенама и допунама Закона о порезу на доходак предвиђене су двије нове санкције које се односе на неплаћање пореза по одбитку и на исплату средстава по основу коришћења личног одбитка пореском обвезнику. Ако послодавац не исплати раднику износ остварен по основу коришћења личног одбитка од 500 КМ, том правном лицу слиједи казна од 3.000 до 9.000 КМ, а одговорном лицу од 1.000 до 3.000 марака. У истом прекршају исплатилац дохотка предузетник биће кажњен казном од 1.500 до 4.500 КМ. Повећања по износу личног одбитка морају бити исказана и приликом попуњавања обрасца за пријаву пореза на доходак. Ако тај износ није исказан у односу на плату из јула, пријава неће бити евидентирана у Пореској управи, што значи да порез неће бити пријављен, а због тога неће бити плаћен. У том случају казна за правно лице биће и у висини неплаћеног пореза. Такође, казне су прописане и Законом и измјенама и допунама Закона о раду. У случају да послодавац у августу не измијени уговор о раду тако што ће повећати плату за износ пореза, то правно лице може бити кажњено од 2.000 до 12.000 КМ.

ГЛАС: Влада РС припремила је документ оквирног буџета РС за период од 2019. до 2021. године? На шта је стављен акценат, односно које су реформе предвиђене?

ТЕГЕЛТИЈА: Дефинисали смо реформске приоритете на унапређење пореског оквира, реформу сектора здравства, са реформама финансирања дјечије заштите и рефундације боловања, те смањење фискалних потреба јавног сектора. Акценат је стављен на подршку конкурентности привреде, унапређење повезаности образовања и тржишта рада. Кроз меморандуме са представницима послодаваца и синдиката показали смо опредјељење да радимо на мјерама које ће довести до већег привредног раста, запослености и повећања плата радника. Радимо и на смјерницама за развој привреде, које ће бити основа за политике за трогодишњи период.

ГЛАС: Када је у питању фискална консолидација, које су мјере планиране у трогодишњем периоду?

ТЕГЕЛТИЈА: РС наставља са реформама с циљем дугорочне одрживости јавних финансија. Успостављањем Фискалног савјета значајно је унапријеђена одговорност и дисциплина за трошење јавних средстава на свим нивоима у РС. У току је реформа привредног система с циљем смањења обима сиве економије, а план је да измјеном Закона о пореском поступку РС буде створен правни основ за спровођење поступка е-регистрације привредних субјеката у дијелу који се односи на регистрацију пореских обвезника у Пореској управи. Планирано је јачање инспекцијских контрола у Пореској управи ради смањења обима сиве економије. Од мјера из Реформске агенде и писама намјере са међународним финансијским институцијама једини благи застој је у погледу усвајања стратегије управљања јавним финансијама РС, јер се чека док сви нивои власти у БиХ реализују неопходне мјере. Очекујемо, ипак, нацрт до краја ове године.

ГЛАС: Каква је тренутна макроекономска слика Српске и какве су пројекције за наредну годину?

ТЕГЕЛТИЈА: Очекујемо наставак стабилног кретања привредног раста по стопама од 3,8 до четири одсто као резултат раста домаће тражње, инвестиција, те позитивног доприноса спољнотрговинске размјене, а потрошња државе одржаваће се на приближно истом нивоу. С обзиром на отвореност наше економије и повећања извозне оријентације индустријске производње, очекује се да ће се привредни раст у окружењу позитивно одразити на раст индустријске производње. Кроз наставак позитивних кретања у прерађивачкој индустрији очекује се повећање броја запослених и већа инвестициона улагања, што ће се  позитивно одразити на развој других грана.

Откуп обвезница

ГЛАС: РС је, када је у питању област управљања дугом, недавно изашла на међународно финансијско тржиште. Каква је намјена тих средстава и какво је стање дуга РС?

ТЕГЕЛТИЈА: РС је изашла на међународно финансијско тржиште с циљем рефинансирања постојећег дуга. С тим у вези извршили смо отплату краткорочног дуга. Стање дуга по основу краткорочних обавеза, односно трезорских записа, почетком године је износило 102 милиона КМ, а сада је нула.

С обзиром на повољну ситуацију у буџету РС, усвојили смо и одлуку о пријевременом откупу обвезница Републике Српске укупне номиналне вриједности 120 милиона КМ, која ће бити реализована наредних дана. Ранијим откупом ћемо остварити уштеде у буџету. Влада ће и даље користити обвезнице као важан извор финансирања, као и трезорске записе који су користан инструмент за одржавање текуће ликвидности.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица