Српска шири фронт за одузимање имовине

 Српска шири фронт за одузимање имовине 20.01.2018 15:51 | Свјетлана Шурлан

Бањалука - Влада РС израдила је закон о одузимању имовине проистекле извршењем кривичног дјела којим ће бити прецизније дефинисана имовина која ће моћи бити одузета и начин одузимања и управљања том имовином.

Српска већ има Закон о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела који је у примјени од 2010. године. Новим законом се жели проширити његово дејство и на случајеве одузимања имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, а не само на имовину стечену извршењем кривичног дјела. Новим законом отклоњен је низ препрека са којима су се сусретали припадници Министарства унутрашњих послова и правосудних институција и Агенција за управљање одузетом имовином.

- Уочени недостаци се најприје тичу чињенице да важеће законодавство не омогућава одузимање имовине прибављене кривичним дјелом у ситуацијама које су повезане са смрти или недоступности лица, те лица које није способно да учествује у поступку због наступања душевне болести, иако важеће законодавство предвиђа да нико не може задржати противправно стечену имовину - истакнуто је у нацрту закона.

Наведено је и да ће одузимање имовине проистекле извршењем кривичног дјела слиједити у случају кривичних дјела прописаних Кривичним закоником РС и другим законима, али и законима који су престали да важе у случајевима да је имовина стечена док су они били на снази, те за прекршаје ако имовинска корист прелази износ од 50.000 КМ.

Откривањем имовине проистекле извршењем кривичног дјела бавиће се посебна организациона јединица МУП-а по службеној дужности или по налогу тужиоца и суда. Предвиђена је и могућност претресања стана и других просторија и покретне имовине власника или других особа када постоје основи сумње да посједују имовину која је проистекла извршењем кривичног дјела. У истрази ће бити прикупљани докази о имовини и законитим приходима које је њен власник стекао, трошковима његовог живота и докази о имовини коју је наслиједио како би било утврђено да ју је могао прибавити на легалан начин.

У Влади процјењују да ће овај закон утицати на покретање већег броја финансијских истрага и поступака, чије ће спровођење за резултат имати одузимање незаконито стечене имовине.

- То ће у коначници омогућити и већи прилив новца на рачун јавних прихода, односно позитивне ефекте на буџет Српске. Новац ће бити обезбјеђиван продајом одузете имовине која је проистекла извршењем кривичних дјела - истакли су у Влади и додали да финансијске истраге и одузимање имовине постају приоритети у борби против криминала.

У прилог доношењу новог закона наведено је и да постојећи никада није ни мијењан, ни допуњаван.

- С обзиром на то да се појавила потреба да буде измијењено више од половине чланова важећег закона и да буде усклађен са Кривичним закоником РС и директивама ЕУ, оцијењено је да је потребно усвајање новог закона - истакли су у Влади.

Помоћник министра правде РС Слободан Зец рекао је да је законом детаљно прописано привремено и трајно одузимање имовине и одређивање неких од мјера обезбјеђења.

- Прописивање мјера обезбјеђења има за циљ да се ефикасније спроведе поступак, брже спријечи преношење и отуђење имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, а нарочито код хартија од вриједности. Тренутне одредбе о извршењу судских одлука о одузимању и управљању одузетом имовином у значајној мјери нису уређене, што је доводило до изузетно малог броја извршених одлука судова о одузимању имовине. Због тога институције за спровођење закона не могу у потпуности показати ефикасност, а то значајно утиче на степен повјерења грађана у систем да обезбиједи једнакост свих пред законом - истакао је Зец и додао да је сада прецизирана и међународна сарадња у вези са одузимањем имовине.

Директорица Агенције за управљање одузетом имовином РС Свјетлана Кусић рекла је да су законом побољшане све одредбе за које се у седам година постојања агенције видјело да треба да буду унапријеђене или промијењене како би њен рад био ефикаснији.

- Имовина коју добијемо судским пресудама некада захтијева хитне одлуке као што је у случајевима када се ради о кварљивој роби, роби коју је потребно уништити, животињама и слично. Новим законом је прецизирано поступање и ми ћемо имати ефикаснији рад - истакла је Кусићева и додала да тренутно управљају имовином вриједном око 3,3 милиона КМ.

Нацрт закона биће разматран на сједници Народне скупштине РС заказаној за 6. фебруар.

Кривична дјела која подразумијевају одузимање имовине проистекле извршењем кривичног по новом закону

- против живота и тијела

- против слобода и права грађана

- против полног интегритета

- против сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета

- против здравља људи

- против привреде и платног промета

- тероризам

- против службене дужности

- против правног саобраћаја

- против јавног реда и мира

- против безбједности компјутерских података

- против човјечности и вриједности заштићених међународним правом© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица