Računi stranaka bez pokrića, donacije u sivoj zoni

Računi stranaka bez pokrića, donacije u sivoj zoni 20.09.2018 14:52 | Vedrana Kulaga

Banjaluka - Revizija poslovnih knjiga vodećih stranaka u RS pokazala je da na mnogim adresama još nema jasnih i preciznih evidencija o novcu sa kojim raspolažu i troše, a nije sve bilo čisto ni sa pristiglim donacijama.

U izvještajima o reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu stranaka na području cijele BiH, koje je juče objavila Centralna izborna komisija BiH, navedeno je da su stranke u RS kršile Izborni zakon i Zakon o finansiranju.

Problema je, prema navodima iz pojedinačnih finansijskih izvještaja, bilo sa poštovanjem propisa kako u centralama tako i brojnim gradskim i opštinskim odborima.

Analiza je, naime, pokazala da vodeće partije uglavnom nisu sprovele u djelo preporuke izdate u prethodnom revizorskom ciklusu, te da su 2016. godine ponovili određene propuste.

Revizijom finansijskih knjiga SNSD-a utvrđeno je da su dio novca utrošili mimo programa utroška te da nisu pravilno vodili evidencije o gotovinskim novčanim tokovima, a nisu uspostavljene pune evidencije o novcu sa kojim raspolažu. Utvrđeno je, između ostalog, da su kroz blagajnu isplaćivali troškove reprezentacije bez fiskalnih računa, da nisu evidentirali prihode od nenovčanih donacija, a nisu ni izdavali potvrde za primljene članarine od svojih članova čime je prekršen zakona.

Slični propusti su evidentirani i na adresi SDS-a. Stav revizije je da nisu evidentirali nenovčane donaciju po osnovu besplatnog korišćenja poslovnog prostora, kao i da neke prihodi nisu evidentirani u momentu nastanka.

Analiza poslovnih knjiga PDP-a je pokazala kršenje Zakona o finansiranju jer nisu prikazali nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korišćenja poslovnog prostora, dok je kod

DNS-a zabilježeno da su “probili” programom utroška zbog većih izdataka na ime propagande i reprezentacije.

Planirani budžet premašili su i socijalisti koji, kao ni ostali, nisu iskazali nenovčane donacije koje ostvaruju po osnovu besplatnog korišćenja poslovnih prostora, a nisu na pravi način prikazani određeni prilozi fizičkih lica.

Svi računi nisu bili ispravni ni kod NDP-a. Za nekoliko hiljada KM su “probili” planirani budžet za reprezentaciju, a ni evidencije im nisu u potpunosti pravilne. 

Na osnovu obavljenog pregleda finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije, utvrđeno je da Ujedinjena Srpska nije uspostavila potpune i tačne evidencije o rashodima, niti je godišnji finansijski izvještaj popunila kako je propisano.

Rashodi stranaka u 2016. godini (u KM)

Stranka                         iznos

SNSD                            - 2.959.216

SDS                               - 2.310.342

PDP                              - 891.970

SP                                 - 743.277

DNS                              - 729.802

NDP                     - 471.736

Ujedinjena Srpska        - 105.400© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica