Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Zloupotrebe volje birača može da iskorijeni jedino CIK

Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Zloupotrebe volje birača može da iskorijeni jedino CIK 25.09.2018 12:34 | Darko Momić

Centralna izborna komisija BiH je jedina nadležna, ovlašćena i odgovorna za to da obezbijedi tačnost, ažurnost i integritet biračkog spiska i izbornog procesa, kategoričan je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

Komentarišući zloupotrebe prilikom registracije birača za glasanje iz inostranstva, Kovačević kaže za “Glas Srpske” da se Agencija za zaštitu ličnih podataka bavila tim pitanjem još prilikom lokalnih izbora 2012. godine.

- Jedno lice nam je tada izjavilo prigovor da mu je zloupotrebom ličnih podataka promijenjena biračka opcija. Mi smo izvršili inspekcijski nadzor i u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i u filijali Zavoda za zapošljavanje, jer smo imali saznanja da je kopija njegove lične karte dostavljena iz zavoda - kaže Kovačević.

GLAS: I kako je sve to završeno?

KOVAČEVIĆ: Zavodu za zapošljavanje smo naložili da ne smiju tražiti kopiju ličnih karata kada u zavod dolaze lica da se prijave i registruju kao nezaposlena, jer za to nemaju pravni osnov. Vođen je i krivični postupak i lica iz Zavoda za zapošljavanje koja su zloupotrijebila kopije ličnih karata su krivično presuđena.

GLAS: Ali svjedoci smo da zloupotrebe nisu prestale?

KOVAČEVIĆ: Mi smo tada CIK-u naložili da mora obezbijediti autentičnu obradu ličnih podataka, jer su lični podaci tog lica kome je promijenjena biračka opcija bili tačni, ali nisu bili autentični i vjerodostojni.

GLAS: Šta znači to da su podaci bili tačni, ali nisu bili autentični?

KOVAČEVIĆ: Mi nismo u CIK-u mogli da utvrdimo ko je podnio tu prijavu. Oni su po sjećanju govorili da je neko donio kovertu i predao prijavu, ali nisu identifikovali to lice.

GLAS: Pa i sada se u “Vodiču za prijavu birača za glasanje izvan BiH” predviđa da se prijava može predati poštom?

KOVAČEVIĆ: Ne može to tako, to smo im i govorili 2012. godine, jer na taj način nije utvrđena autentična volja. Ne može se uzeti gola kopija lične karte, ona mora biti ovjerena da bi bila dokaz u bilo kojem postupku. Neovjerena kopija lične karte ili bilo kojeg drugog dokumenta ne bi trebalo uopšte da se uzima u obzir, ali kod nas… Vidimo šta se radi.

GLAS: Ali prema pravilima CIK-a i vodiču koji smo spomenuli, dovoljno je popuniti obrazac PRP-1 i poslati kopiju nekog ličnog dokumenta i prijava je validna?!

KOVAČEVIĆ: To je pitanje za CIK, jer je CIK u skladu sa zakonom jedini odgovoran i nadležan da obezbijedi tačnost, ažurnost i integritet Centralnog biračkog spiska. Oni imaju ovlašćenje da natjeraju matične urede da ažuriraju podatke. Npr, ako u biračkom spisku ima 6.000 umrlih lica, CIK treba da izađe i kaže koji matični uredi nisu dostavili ažurirane podatke. To je, dakle, posao CIK-a, jer oni za to imaju i nadležnost i ovlašćenja i odgovornost.

Kasnimo za svijetom

GLAS: Šta je sa elektronskim potpisom?

KOVAČEVIĆ: Mi kasnimo sa mnogim stvarima, ali takvo je društvo i država. Prije koliko godina je donesen set zakona o elektronskom potpisu i elektronskom poslovanju?! Mi živimo u 21. vijeku u kojem je potpuno normalno da se na taj način identifikujemo isto kao i ličnom kartom, ali i po tome kasnimo za svijetom.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica