Javni sektor i revizori pod prismotrom

Javni sektor i revizori pod prismotrom 26.09.2018 16:24 | Vedrana Kulaga

Banjaluka - Republika Srpska je pripremila novi set mjera za jaču borbe protiv korupcije na mnogim poljima, a pod posebnom lupom u narednim mjesecima naći će se javni sektor, podaci koje objavljuju revizori, te zdravstvo.

Strategija za borbu protiv korupcije u RS od 2018. do 2022. godine usvojena je u julu u Narodnoj skupštini RS, a nacrt akcionog plana za njeno sprovođenje, u kojem su pobrojane sve mjere sa okvirnim terminima, dobio je zeleno svjetlo na posljednjoj sjednici Vlade Srpske.

Akcioni plan je, naime, podijeljen na pet strateških ciljeva koji broje po nekoliko mjera koje bi trebalo da zažive na terenu da bi do 2022. godine RS postigla bolje rezultate.

Na listi aktivnosti je ozbiljniji angažman na izvještajima Glavne službe za reviziju RS koji, ako su negativni, idu na ruke tužilaca po automatizmu već nekoliko godina.

- Cilj je unaprijediti kapacitete tužilaštava u pogledu analize revizorskih izvještaja kroz angažman osoblja ekonomsko-finansijske struke koji će pružati stručnu podršku tužiocima - piše u Akcionom planu gdje je ukazano da treba organizovati obuke tužilaca i stručnih saradnika da bi bolje razumjeli terminologiju  revizorskih izvještaja.

Na listi prioriteta je i usvajanje pravilnika za prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama RS i učiniti ih dostupnim javnosti tokom 2020. godine, a nova pravila bi trebalo da stignu u javni sektor.

- Izmjene i dopune podzakonskih akata ili usvajanje novih akata u cilju unapređenja mehanizama i smanjenja rizika od korupcije u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru trebalo bi da ugledaju svjetlost dana tokom 2020. - navedeno je u tom planu.

Srpska je, prema dostupnim podacima, na korak do usvajanja novog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS, a plan je da bude proširen krug lica na koje se odnosi. Novim pravilima bi, navode, obuhvatila sva imenovana lica, uključujući i rukovodioce javnih preduzeća, fondova te ustanova, a taj posao bi trebao biti gotov već u toku naredne godine.

Planom predviđa da zakonskim ili podzakonskim aktima budu precizno definisati kriterijume te transparentna procedura za dodjelu sredstava iz budžeta RS  kao i opština i gradova te usvojen Zakon o pravima i obavezama pacijenata.

U obrazloženju nacrta akcionog plana je naglašeno da je pravni osnov za njegovo usvajanje sažeto u novoj Strategiji i da je svaku od definisanih rizičnih oblasti određen način realizacije, glavni nosioci, rok realizacije i očekivani rezultati, odnosno indikatori uspješnosti.

Nosilac svih antikoruptivnih aktivnosti je Ministarstvo pravde RS iz kojeg su poručili da su kao obrađivač Akcionog plana razgovarali i sa svim relevantnim institucijama RS koje su predlagale mjere i aktivnosti.

Izrada dokumenta je počela paralelno sa izradom Strategije, a u Ministarstvu ističu da su prepoznali određene greške u koracima iz ranijih strateških dokumenata koji se odnose na borbu protiv korupcije te su zbog toga i organizovali te razgovore.

-  Nije se moglo desiti da neka institucija bude određena za nosioca realizacije neke od aktivnosti bez prethodne konsultacije i njihove saglasnosti sa tim. Mišljenja smo da bi ovakva postavka znatno povećala procenat realizacije na kraju strateškog perioda dokumenta u cjelini, jer se ovako izbjegava mogućnost “nametanja” obaveza institucijama koje nisu bile upoznate i/ili saglasne, ali i propisivanje obaveza koje nisu u nadležnosti tih institucija, kao što je uočeno kao nedostatak u procesu izvještavanja iz prethodnog strateškog perioda - kazali su u Ministarstvu pravde.

Iz dijela nevladinog sektora godinama upozoravaju da se mora ojačati borba protiv korupcije i pokazati stvarnu volju da se toj pošasti, na koju nije imuna nijedna zemlja, stane u kraj. Jedan od načina je, kažu, da mjere ne ostanu mrtva slova na papiru.

Novac

Za sprovođenje Akcionog plana sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta RS, dijelom kroz programe donatora i podršku nevladinog sektora i nevladinih organizacija. Nosioci aktivnosti će, kako je navedeno, prilikom razrade godišnjih planova planirati novac potreban za realizaciju kroz izradu budžeta za svaku godinu i budžetskih zahtjeva.

Strateški ciljevi

* Jačanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

* Efektivnije iskorištavanje postojećih kapaciteta i unapređenje

  saradnje u detekciji i procesuiranju   koruptivnih djela

* Jačanje transparentnosti i integriteta javnog sektora

* Obezbijediti adekvatno korišćenje novih tehnologija radi smanjenja

   mogućnosti pojave korupcije

* Podizati svijest građana i javnosti© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica