Darinka Pejić, kandidat Socijalističke partije za NSRS iz izborne jedinice tri: Dajte glas ženama

Darinka Pejić, kandidat Socijalističke partije za NSRS iz izborne jedinice tri: Dajte glas ženama 26.09.2018 16:00 | PR

Kao žena u društvu i kao žena u politici želim da učestvujem u kreiranju društveno-političkih odnosa i da preuzmem odgovornost, kako za svoj, tako i za položaj svakog čovjeka u društvu, tvrdi kandidat SP-a za NSRS u izbornoj jedinici tri Darinka Pejić.

GLAS: Šta Vas je motivisalo da aktivno uđete u političke vode?

PEJIĆ: Od Aristotela do danas postoji mnogo definicija politike, ali, suštinski, politika je vještina upravljanja društvom, djelatnost koja usmjerava i usklađuje druge djelatnosti u oblasti javnog života, a naročito državnih poslova. Ona je i borba za osvajanje i održanje vlasti. Moj motiv da aktivno uđem u političke vode bila je želja da svojim učešćem kao žena u političkom i javnom odlučivanju doprinesem boljem i efikasnijem stvaranju javnih politika postavljanjem drugih političkih prioriteta i stavljanjem novih tema na politički dnevni red. Demokratija više ne smije dopustiti zanemarivanje sposobnosti, vještina, znanja i kreativnosti žena. Na svim nivoima i u svim oblastima života i rada od izuzetne su važnosti problemi, mišljenja i interesi žena.

GLAS: Zašto baš Socijalistička partija?

PEJIĆ: Još u ranoj mladosti sam u sebi prepoznala ljevičarska opredjeljenja. Znam da nije popularno, ali želim da kažem da sam prije punoljetstva postala član bivše Komunističke partije. I ne bih polemisala. Potičem iz petočlane radničke porodice i moji roditelji su mene i moje sestre učili da se učenjem, marljivošću i svojim radom izborimo za mjesto u društvu. Kada imate partiju koja za svoja temeljna načela, između ostalih, postavlja: mir, slobodu, patriotizam, socijalnu pravdu, jednakost, solidarnost i demokratiju, humanost, slobodu religioznih opredjeljenja, zaštitu prava djece i omladine, ravnopravan položaj žene u društvu, ja nijednog trenutka nisam imala dilemu gdje je moje mjesto. Član sam Socijalističke partije od 2000. godine i aktivna sam u njenom radu i sprovođenju njene politike.

GLAS: Kakav rezultat očekujete na predstojećim izborima?

PEJIĆ: Svakodnevno sam prisutna među građanima i više je nego očigledno da njihovo povjerenje u Socijalističku partiju raste. Podatak da je našoj partiji u posljednjih deset mjeseci pristupilo više od 1.400 članova, mislim na Gradsku organizaciju Banjaluka, govori u prilog procjenama da će socijalisti ostvariti najbolji izborni rezultat od svog postojanja, a to nije malo. Obilježili smo 25 godina postojanja i rada i druga smo partija po postanku na našoj političkoj sceni. Banjaluka će sigurno dati dva poslanika u Narodnoj skupštini. Iskreno se nadam da će jedan od njih biti žena.

GLAS: Šta je Vaša poruka građanima Republike Srpske uoči ovih izbora?

PEJIĆ: Iskoristite svoje građansko pravo da birate i povjerenje dajte ljudima koji su hrabri, stručni, odgovorni i odlučni da ova, jedina Republika Srpska koju imamo, bude pravedno društvo, da ekonomski osnažuje i da bude socijalno odgovorna prema svim svojim građanima. Vi birate ljude koji će donositi odluke koje se tiču svih nas i svojim izborom kreirate kako će se dalje razvijati društvo u kojem živimo. S obzirom na to da žene čine polovinu našeg biračkog tijela, kao žena pozivam žene da na izborima svoj glas daju ženama koje će sa ličnom odgovornošću zastupati sve interese, a posebno interese njih, njihove djece i njihove porodice.

GLAS: Za šta ćete se zalagati ukoliko budete poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske?

PEJIĆ: Kao narodni poslanik prvenstveno ću se zalagati za ekonomsko osnaživanje i podizanje naše privrede kako bismo rješavali nezaposlenost i zaustavili alarmantan odlazak mladih ljudi. Mi moramo shvatiti ozbiljnost situacije i svakog dana smo svjedoci odlaska radno sposobnog i školovanog kadra u druge zemlje. Kada govorim o zapošljavanju, tada djeca koja potiču iz porodica palih boraca moraju imati prioritet i nije nam na čast što smo zaboravili da potomci onih koji su dali svoje živote za odbranu Republike Srpske treba da budu prioritetna naša briga i obaveza. Rješenje ovog problema vidim kroz stimulisanje preduzetništva i privatne inicijative kroz zakonska rješenja koja će omogućiti pojednostavljenje postojećih birokratskih procedura, ali i stvaranje sigurne poslovne atmosfere za ulaganje. Naravno, jedna tema je zauvijek. To je pronatalna politika i pravo svake porodice na dijete. Dugi niz godina, nažalost, bezuspješno sam se borila za potomstvo. Kada sam prije dvadesetak godina vodila ličnu borbu, ali i javno progovorila o ovom problemu, društvo je smatralo da je to lični problem parova. Evo, danas smo svjedoci da je o problemu potrebno javno pričati, iznalaziti rješenja, senzibilizovati javnost i rezultati neće izostati. Trenutno se iz sredstava Fonda zdravstvene zaštite plaćaju tri vantjelesne oplodnje, a i većina lokalnih zajednica je prepoznala problem i u skladu sa svojim mogućnostima pomaže parovima u borbi za potomstvo. Više se umire nego što se rađa u Republici Srpskoj, podaci su alarmantni, i uz prisutno iseljavanje upravo populacije koja stvara potomstvo, posla je jako mnogo, a ja volim da radim.

GLAS: Kakva rješenja socijalisti nude građanima Srpske?

PEJIĆ: Već sam napomenula da Socijalistička partija traje već 25 godina. Kadrovski osnažena, sa članstvom koje dolazi iz svih oblasti javnog, privrednog i društvenog života, sa četiri ministra na čelu značajnih ministarstava, funkcionerima vrlo važnih privrednih subjekata, i svi oni doprinijeli su da se sačini dokument koji smo usvojili na 8. kongresu naše partije. To je vizija Srpske od 2018. do 2026. godine, gdje detaljno socijalisti kroz 22 navedena cilja daju konkretne prijedloge i rješenja za sprovođenje naše politike. Nabrojaću samo neke: intenzivno razvijati domaću privrednu proizvodnju, voditi aktivnu politiku zapošljavanja, pokrenućemo i posvetiti veću pažnju razvoju poljoprivrede i sela, jačaćemo sistem boračko-invalidske zaštite, socijalno brinuti o siromašnim i nemoćnima, osnaživati ulogu žene, dati podršku porodici i rađanju djece, dati šansu mladima, imati kvalitetno obrazovanje, sport, kulturu, vjerske slobode. Ovo su samo neki od ciljeva koje ćemo nastojati da ostvarimo, a za to nam treba povjerenje i podrška građana.

GLAS: Obavljate odgovorne funkcije i u društvu i u partiji čiji ste kandidat. Kako Vi vidite položaj žene u našem društvu?

PEJIĆ: Predsjednica sam Aktiva žena Socijalističke partije Gradske organizacije Banjaluka i članica sam Republičkog aktiva žena. Partijski rad je zahtjevan i odgovoran ukoliko želite da ga radite savjesno i marljivo. Naš aktiv čini 36 žena sa deset rejona koje su naša veza sa svakodnevnim dešavanjima u njihovim sredinama gdje žive i rade. Na taj način imamo istinite i stvarne informacije sa terena i priliku da u skladu sa svojim mogućnostima djelujemo. Radimo u kontinuitetu i znam da je naš rad prepoznat od strane građana. Čudnom igrom sudbine “Pošta” je obilježila moj život. Evo dvadesetu godinu sam radnik ovog sistema, po zanimanju diplomirani inženjer građevinarstva i 17 godina provela sam u Službi investicija i nabavki. Od 15.7.2015. godine nalazim se na poziciji direktora Radne jedinice Poštansko-saobraćajni centar Banjaluka. Sistem u kojem je zaposleno oko 230 radnika u sedam organizacionih jedinica. Ne znajući da ću se jednom naći na ovoj odgovornoj i zahtjevnoj funkciji, govorila sam da je RJ PSC “srce poštanskog sistema”. Najvredniji resurs kojim raspolažemo su zaposleni koji se trude da radeći savjesno i marljivo ispune svoje radne zadatke i ispoštuju propisane tehničko-tehnološke tokove. Kada je riječ o poslovanju, ova radna jedinica ostvaruje izuzetno dobre poslovne rezultate i bilježimo stalni rast fizičkog obima proizvodnje. Kada govorimo o današnjem položaju žene u društvu, moramo imati u vidu da smo mi još patrijarhalno društvo. Danas se žena nalazi na prekretnici između svoje tradicionalne uloge u društvu i svojih novih političkih ambicija. Loša ekonomska situacija ženi za primarnu brigu nameće kako prehraniti porodicu, kako iškolovati djecu, kako se iznijeti sa finansijskim problemima, kako se obrazovati, kako se liječiti… I stavlja u drugi plan pitanje njene uloge u demokratskom društvu. Želim da mijenjam ekonomske uslove za žene, da snizimo nivo siromaštva koje ženu pogađa, da jačamo pristup žena obrazovanju, ali i privatnom preduzetništvu i da žene podstičem na njihovo aktivno učestvovanje u političkom životu. Nedostatak povjerenja u sebe samu jeste jedan od uzroka koji čini žene kolebljivim da se uključe u proces odlučivanja i u politiku. Žene su ravnopravne i imaju isti potencijal kao i muškarci i zato treba da imaju više hrabrosti u borbi za svoja prava. Nema sumnje da je društvo koje ne koristi iskustvo, talente, energiju, znanje polovine svog stanovništva osuđeno na stagnaciju i slabljenje. Vjerujem i znam da žene žele, mogu i hoće da se bore za svoja prava da uče, rade, rađaju i žive dostojanstveno!© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica