Austrougarska napala Srbiju i doživjela težak poraz

Srna
Austrougarska napala Srbiju i doživjela težak poraz
Austrougarska napala Srbiju i doživjela težak poraz

Bijeljina - Dana 28. jula 1914. godine Austrougarska je preduzela ofanzivu na Srbiju, koja je trajala do 24. avgusta i završila teškim porazom Austrougara na Ceru i trijumfom srpske vojske.

To je ujedno bila i prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu.


U okviru prve Austrougarske ofanzive, glavne operacije odvijale su se u slivu rijeke Jadar, a potom na planini Cer i rijeci Drini, gdje je srpska vojska ostvarila prvu veliku pobedu.

Srpske snage su se borile pod komandom generala Stepe Stepanovića.

Austrougarska je objavila rat Srbiji 28. jula 1914. godine. Topovski hici sa broda “Bodrog” ispaljeni su noću na Beograd, a vojne operacije Austrougarske nastavljene su desantom austrougarske vojske preko Drine.

Znajući da Austrougarska priprema veliku ljetnju ofanzivu na Srbiju, srpska Vrhovna komanda pripremala se za taktičko-operativna dejstva i kontraofanzivu.

Srpska vojska je bila pretežno raspoređena u unutrašnjosti države, nekoliko desetina kilometara u pozadini. Manji odredi bili su na granici, što je izvedeno zbog omogućavanja lakšeg premještanja jedinica na potrebna ratišta.

Čuvenoj Cerskoj bici, prethodila su četiri dana žestokih borbi u Podrinju od 12. do 15. avgusta.

Do prvog okršaja na istočnim padinama planine Cer došlo je u noći između 15. i 16. avgusta, kod sela Tekeriša.

U noćnim borbama Srbi su primorali austrougarske snage na povlačenje.

Razbijene austrougarske snage počele su da bježe preko Drine u noći 19. na 20. avgust i nastavile cio sutrašnji dan.

Austrougarski vojni komandant Poćorek tražio je svog podređenog, generala Franka, komandanta Pete armije, da položaje održi po svaku cijenu, ali to nije bilo moguće.

Zbog izuzetnih zasluga u rukovođenju i komandovanju u Cerskoj bici, komandant Druge srpske armije Stepa Stepanović unaprijeđen je u čin vojvode.

Ta prva pobjeda saveznika u Prvom svjetskom ratu afirmisala je vojvodu Stepu, značajno ojačala moral srpske i savezničke vojske, te još više podigla ugled Srbije među saveznicima, neprijateljima i ostatkom svijeta.

U Cerskoj bici srpske snage izgubile su 16.304 vojnika, podoficira i oficira dok su austrougarski gubici iznosili oko 23.000 vojnika, podoficira i oficira.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana