Sudije i tužioce čeka oštriji disciplinski

Željka Domazet
Sudije i tužioce čeka oštriji disciplinski

Sarajevo - Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH usvojio je juče izmijenjene zaključke koji se odnose na provjeru prošlosti sudija i tužilaca i umjesto izmjena zakona koje bi omogućile razrješenje sudije ili tužioca bez sprovedenog disciplinskog postupka VSTS traži unapređenje disciplinskog postupka i proširenje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca.

VSTS je zadužio svoju stalnu komisiju za legislativu da predloži izmjene i dopune internih akata VSTS-a i Zakona o VSTS-u, a od Evropske komisije zatražiće održavanje seminara o pitanju mehanizma za vršenje provjere prošlosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija kazao je da je unapređenje disciplinskog postupka predviđeno za eventualno sankcionisanje svih nosilaca pravosudnih funkcija koji počine disciplinski prekršaj, a da se za one koji tek treba da uđu u pravosuđe govori o provjeri prošlosti koja trenutno nedostaje pravosuđu BiH.

- Korektivni mehanizam stvorio je najviše nedoumica i VSTS je bezmalo pretvoren u prijeki sud i mjesto za odstranjivanje politički nepodobnih. Mi smo taj korektivni mehanizam uvrstili u unapređenje disciplinskog postupka. Tako smo izbjegli pogrešna i zlonamjerna tumačenja - rekao je Tegeltija i dodao da su ove zaključke donijeli jednoglasno i da vjeruje da će strasti u vezi sa zaključcima biti smirene i da neće biti zlonamjernih tumačenja.

VSTS je prvobitne zaključke usvojio 26. oktobra nakon razmatranja informacije Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica u kojoj je navedeno da 15 sudija i tužilaca u Sudu i Tužilaštvu BiH diskriminišu Srbe i da imaju sumnjivu ratnu prošlost zbog angažmana u vojnim sudovima i tužilaštvima. Zaključci su izazvali burna reagovanja ambasada, međunarodnih organizacija i Evropske komisije koja je poslala dva pisma VSTS-u u kojem su nakon konsultacija odlučili da ih modifikuju.

VSTS je prvi i drugi zaključak koji su usvojeni 26. oktobra ostavio neizmijenjene jer je već počela njihova realizacija. Njima je naloženo da informacija Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica bude dostavljena Tužilaštvu i Kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a i da bude prioritet u postupanju.

- Ostala tri zaključka koja su mijenjana su sistemskog karaktera i odnose se na sve nosioce pravosudnih funkcija - istakao je Tegeltija koji je izrazio žaljenje što je ambasada SAD povukla odluku o finansiranju seminara u Banjaluci koji je trebalo da bude održan početkom decembra.

Zamjenica predsjednika VSTS-a Ružica Jukić rekla je tokom rasprave uoči glasanja da će u slučaju da zaključci ne budu povučeni ili izmijenjeni biti ugroženi i projekti koji se finansiraju iz fondova EU.

-  Ne smijemo zanemariti da se pravosudna zajednica uzrujala zbog toga što se stvara nesigurnost kod nosilaca pravosudnih funkcija - istakla je Jukićeva.

Član VSTS-a Goran Nezirović naglasio je da se pokazalo da je šest ljudi koji su glasali protiv zaključaka 26. oktobra bilo u pravu jer su reagovale ambasade SAD, Velike Britanije, Njemačke, OHR i OEBS. On je tražio da raniji zaključci budu stavljeni van snage, da bi tokom diskusije pristao da neki ostanu, a na kraju je glasao za sve. Otvoreno je priznao da je komunicirao sa predstavnicima međunarodne zajednice.

- Imam tajne kanale sa ambasadama i međunarodnim institucijama. Komunicirao sam sa ljudima u američkoj i njemačkoj ambasadi i Delegaciji EU - rekao je Nezirović i optužio Tegeltiju da pred VSTS dolazi sa gotovim zaključcima.

Tegeltija ga je podsjetio da su svi prvobitni zaključci osim petog doneseni velikom većinom glasova.

- Ovo nisu moji nego naši zaključci - rekao je Tegeltija.

Komentarišući Nezirovićeve navode da je komunicirao sa ambasadama i da su nakon toga uslijedile reakcije, Tegeltija je kazao da prema Zakonu o VSTS-u samo predsjednik VSTS-a ili lice koje on ovlasti može da predstavlja ovu instituciju.

- Svi drugi kontakti koje ostvaruju članovi VSTS-a su njihovi privatni kontakti - rekao je Tegeltija.

Članica VSTS-a Monika Mijić smatra da mnogobrojni pritisci nisu dali VSTS-u priliku da iznese argumente i pravne razloge i ustvrdila da neke sudije i tužioci koji nisu prošli provjere sada rade u pravosuđu.

- Ovi zaključci dotjerani su kao da se radi o diplomatskom dokumentu, a ni ambasadori, ni EU više nemaju povjerenja u VSTS - istakla je Mijićeva.

Jadranka Lokmić Misirača je upozorila da se disciplinskoj komisiji ne dostavljaju svi podaci i da neke sudije rade na predmetima iako se protiv njih vodi postupak.

  • U svakoj mahali se bolje zna nego u ovoj instituciji da li je neki sudija ili tužilac dostojan vršenja pravosudne funkcije - rekla je Lokmić-Misirača.

Izmijenjeni zaključci

3) VSTS podsjeća predsjednike sudova i glavne tužioce da Kancelariji disciplinskog tužioca dostavljaju informacije ako je protiv sudije ili tužioca pokrenuta istraga u krivičnom postupku ili ako je protiv njega nadležni tužilac podigao optužnicu za krivično djelo.

4) VSTS prihvata da od OEBS-a, koji vrši monitoring procesuiranja ratnih zločina, zatraži sve statističke podatke, zapažanja i analize koji utiču na efikasnost i kvalitet procesuiranja ratnih zločina, a posebno podatke o pravosnažno oslobođenim i osuđenim licima.

5) VSTS utvrđuje potrebu unapređenja disciplinskog postupka i proširenja disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca s ciljem jačanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i povjerenja javnosti.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana