Olakšice preduzećima za manje sive ekonomije

Marijana Miljić
Olakšice preduzećima za manje sive ekonomije

Banjaluka - Ujednačavanje iznosa taksi pri uvozu i izvozu robe, mogućnost naplate dugova koje preduzeća iz jednog imaju u drugom entitetu i integrisanje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u jednošalterski sistem registracije firmi, samo su neke od mjera koje su su usaglasile Vlade RS i FBiH.

Dvije vlade su na zajedničkoj sjednici u srijedu u Sarajevu usvojile 27 mjera za borbu protiv sive ekonomije.

- Riječ je aktivnostima i mjerama na kojima ćemo prioritetno raditi s ciljem suzbijanja nelegalnog i neregistrovanog obavljanja privrednih aktivnosti do eliminisanja zapošljavanja "na crno". Mjere se odnose i na povećanje efikasnosti rada institucija RS, FBiH i Brčko distrikta - kazali su u Ministarstvu finansija RS.

Dio mjera odnosi se na međuentitetsku, a drugi na saradnju entiteta sa institucijama BiH. Dvije vlade saglasne su da treba ujednačiti propise koji će onemogućiti prebacivanje sjedišta preduzeća ili poslovne jedinice iz jednog u drugi entitet sve dok ne izmire sve poreske obaveze.

- Biće pokrenuto i pitanje sklapanja sporazuma o naplati poreskih obaveza koje rezidenti jednog entiteta imaju u drugom. Na dnevnom redu je i usklađivanje propisa koji će omogućiti razmjenu podataka o transakcijama i prometu na računima fizičkih i pravnih lica. Neizostavna stavka je i ujednačavanje propisa o kontroli kvaliteta robe i ubrzavanje akreditacije laboratorija u entitetima - kazali su u Ministarstvu finansija RS.

Kada je riječ o mjerama koje se odnose na institucije BiH, entitetske vlade smatraju da je potrebno integrisati UIO  u jednošalerski sistem registracije jer registracija preduzeća u toj instituciji traje dugo. Na dnevni red biće stavljena i izmjena propisa koji bi trebalo da dovedu do jednostavnijih administrativnih procedura za iznošenje novca iz BiH namijenjenog za osnivanje preduzeća u inostranstvu.

- Biće pokrenuto i pitanje organizovanja većeg broja naknadnih carinskih kontrola, suzbijanja zloupotreba kod povrata PDV-a i izmjena propisa koji bi trebalo da doprinesu usporavanju rasta akciza na duvan i duvanske proizvode - kazali su u Ministarstvu finansija.

Privrednici pozdravljaju mjere koje namjeravaju da donesu vlade.

- Neujednačene takse u entitetima stvaraju velike probleme i nelojalnu konkurenciju. Zbog tog problema firme se sele iz jednog u drugi entitet. Dobro bi bilo da pored izjednačavanja taksi pri uvozu i izvozu entiteti imaju identične iznose i za druge namete koje plaćaju privrednici - kazao je potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić i ocijenio da privrednici plaćaju više takse u RS nego u FBiH.

Portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević kaže da je posebno važno pokretanje inicijative da UIO bude integrisana u jednošalterski sistem registracije preduzeća.

- RS je u tome napravila iskorak jer je smanjila obim troškova, potrebne dokumentacije i vrijeme za početak rada firme. Integrisanjem UIO u ovaj sistem ostvarili bi zacrtani cilj da što kraćem roku dođemo do registracije preduzeća - kazao je Blagojević.

Kada je riječ o taksama pri uvozu i izvozu, Blagojević ističe da vlade treba da ih usklade sa entitetom u kojima privrednici plaćaju manji iznos.

- Privrednici pozdravljaju i sve ostale mjere koje će uticati na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta. Te mjere treba primijeniti, a ne da ostanu mrtvo slovo na papiru - kazao je Blagojević.

Mjera koje se odnose na međuentitetsku saradnju

* ažuriranje memoranduma o saradnji između inspekcija RS, FBiH i Brčko distrikta

* ujednačavanje iznosa taksi i naknada kod uvoza i izvoza i njihovo svođenje na optimalan nivo u odnosu na okruženje

* periodično revidiranje objedinjenog spiska robe, između entiteta za potrebe nadzora prilikom uvoza od strane tržišnih, sanitarnih i fitosanitarnih inspekcija

* harmonizacija postupaka u pogledu davanja ovlašćenja nadležnim laboratorijama koje vrše ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti robe

* ubrzavanje aktivnosti na akreditaciji i sertifikaciji laboratorija u RS i FBiH

* ubrzavanje aktivnosti na razmjeni podataka između APIF-a u RS i FIA u FBiH o registru računa preduzeća

* ažuriranje entitetskih zakona radi efikasnije kontrole trgovine na internetu i na daljinu

* harmonizacija propisa radi onemogućavanja prebacivanja sjedišta preduzeća ili poslovne jedinice bez uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama

* zaključivanje sporazuma o naplati poreskih obaveza koje rezidenti jednog entiteta imaju u drugom entitetu

* harmonizacija propisa kako bi bila omogućena razmjena podataka o transakcijama i prometu na računima fizičkih i pravnih lica

* harmonizacija propisa o kontroli kvaliteta robe

Mjere koje se odnose na saradnju entiteta i institucija BiH

* iniciranje izmjena Zakona o strancima, sa ciljem bolje kontrole rada stranih lica u BiH

* iniciranje integrisanja UIO BiH u jednošalterski sistem registracije preduzeća

* iniciranje izmjene propisa sa ciljem pojednostavljivanja administrativnih procedura za iznošenje novca iz BiH za osnivanje preduzeća u inostranstvu ili povećanje kapitala

*  uvođenje akciza na biodizel, motorna i teška ulja

* iniciranje ažuriranja podzakonskih akata koji prate Zakon o carinskoj politici BiH

* iniciranje izmjene propisa i optimizacija postupka carinjenja rasutih i zbirnih tereta tehničke robe

* iniciranje većeg broja naknadnih carinskih kontrola

* iniciranje suzbijanja zloupotreba kod povrata PDV-a

* iniciranje aktivnosti na usporavanju rasta akciza na duvan i duvanske proizvode

* iniciranje preispitivanja ili stavljanja van snage odluke Savjeta ministara BiH o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u BiH

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana