Jačanje granične saradnje sa Unijom

Srna
Jačanje granične saradnje sa Unijom
Jačanje granične saradnje sa Unijom

Sarajevo - Savjet ministara u tehničkom mandatu utvrdio je danas prijedlog statusnog sporazuma između BiH i EU o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu na teritoriji BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma, BiH i EU jačaju i institucionalizuju graničnu saradnju, uključujući usaglašavanje operativnog plana, pojednostavljenje i ubrzanje obavljanja zajedničkih intervencija na granicama, kao i saradnju sa drugim agencijama i tijelima EU.

Saradnja uključuje i zajedničke akcije koje podrazumijevaju djelovanje na suzbijanju nezakonitih imigracija, odnosno prekograničnog kriminala.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika BiH predložen je ministar bezbjednosti, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministri su na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijeli odluku o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirije.

Pod opravdanim razlozima humanitarne prirode smatraju se nepovoljna bezbjednosna situacija i stanje životne ugroženosti u toj državi, a produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga u trajanju najduže do godinu dana može se odobriti državljaninu Sirije na njegov zahtjev ako ima odobrenje privremenog boravka izdato na osnovu ove odluke i koje nije u suprotnosti sa Zakonom o strancima.

Postupak za produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga sprovodi Služba za poslove sa strancima. Protiv rješenja ove službe, stranac može izjaviti žalbu Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Danas je usvojena i informacija Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u 2018. godini.

Službi za poslove sa strancima od januara do decembra prošle godine prijavljena su 23.902 nezakonita migranta na teritoriji BiH, a namjeru da zatraži azil iskazalo je 22.499 lica, dok je njih 1.567 podnijelo zahtjev za azil.

Najveći broj migranata je iz Pakistana 7.770, iz Irana 3.663, iz Sirije 3.017, Avganistana 2.780 i Iraka 2.184. Ostale zastupljenije grupe migranata su iz Libije 879, Palestine 752, Alžira 477, Bangladeša 452 i Indije 416.

Tokom prošle godine zabilježen je kontinuirani rast broja migranata u BiH sve do oktobra, nakon čega slijedi pad njihovog priliva u BiH.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana