Činovnici za taksi spiskali 360.000 KM

Vedrana Kulaga
Činovnici za taksi spiskali 360.000 KM

Sarajevo - Za troškove prevoza armije zaposlenih u institucijama BiH godišnje se izdvajaju milioni maraka, ali to ih ni lani nije spriječilo da za taksi potroše oko 400.000 maraka.

Rukovodiocima i službenicima u raznim agencijama, direkcijama, kancelarijama i drugim institucijama BiH date su brojne privilegije od naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla do korišćenja ličnog vozila u službene svrhe. Mnoge odredbe u vezi sa tim troškovima, po mišljenju revizora, nisu precizno definisane, a među njima je i priznavanje računa taksi prevoza na račun poreskih obveznika u BiH.

Troškovi taksija

Na izdatke za pravdanje računa nastalih zbog korišćenja taksi vozila u institucijama BiH i ove godine ukazali su revizori iz Kancelarije za reviziju institucija BiH. Iako, kako navode, ne postoje instrukcije o priznavanju troškova prevoza taksi vozilima, to nije spriječilo zaposlene u institucijama BiH da za te usluge prošle godine potroše 363.380 maraka.

- Nedostaju instrukcije o priznavanju ovih rashoda - navedeno je u izvještaju o reviziji prošlogodišnjeg finansijskog poslovanja više od 70 institucija BiH.

Slična situacija bila je i ranijih godina. Prema podacima iz izvještaja o izvršenju budžeta, za taksi prevoz je prije četiri godine potrošeno više od milion maraka. U protekle tri godine izdaci po ovom osnovu kretali su se između 300.000 i 400.000 KM.

Predstavnicima RS u Parlamentu BiH kao i nekih nevladinih organizacija nelogično je kako se prate toliki računi za taksi i pored miliona koji se za prevoz daju po raznim osnovama. Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH Boško Tomić rekao je da je tokom protekle četiri godine, zajedno sa ostalim predstavnicima SNSD-a, upozoravao da se na taksi troši mnogo novca. Na ta upozorenja su, kaže, nadležni ostali gluvi.

- Nema troška koji nije izmišljen u institucijama BiH, a niko ne razmišlja o štednji. Za upotrebu taksi vozila dati oko 400.000 maraka je nepojmljivo. Situacija u BiH je takva da, kada se usvoji budžet, niko više ne mari za troškove, a kontrola nije zaživjela u potpunosti - rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, novi poslanici imaju priliku da na samom startu mandata uspostave nova pravila kojima će mnoge oblasti u vezi sa trošenjem budžeta dovesti u red.

- Ako to ne budu uradili, novac poreskih obveznika i dalje će biti trošen prema ličnim željama - zaključio je Tomić.

Troškovi prevoza

Za troškove koji se odnose na prevoz zaposlenih na posao lani je dato 28,5 miliona KM. Revizori upozoravaju da neke odredbe odluke u vezi sa tim izdacima ostavljaju prostor za neracionalnu i nenamjensku upotrebu novca. Pored korišćenja taksija nije precizno definisano ni korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, ali je za pravdanje tih troškova lani iz budžeta dato oko 188.000 maraka.

Nedostatka ima i u drugim oblastima. Tako je, na primjer, za nabavku goriva lani dato 10,8 miliona, iako su revizori otkrili da neke institucije nemaju uređene evidencije o potrošnji goriva.

- Neophodno je utvrditi opšta pravila potrošnje i ponašanja pri korišćenju motornih vozila - navedeno je u izvještaju.

Odgovarajućih projekcija i kriterijuma nema ni na stavkama koje se odnose na popravku, pranje i parkiranje vozila. I pored toga, poreski obveznici su za te namjene dali skoro pet miliona KM. Za popravku vozila lani je dato 4,6 miliona maraka, dok je za usluge pranja i parkiranja potrošeno oko 289.000 KM.

Vozni park institucija BiH od iduće godine trebalo bi da bude manji za oko 100 vozila. Savjet ministara je, nakon dugo vremena, na zasjedanju u martu usvojio Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH, kojim je predviđeno da vozni park broji 266 službenih vozila. Iako je Pravilnik stupio na snagu, institucije bi trebalo da ga počnu primjenjivati od 1. januara iduće godine i da do tada donesu posebne interne pravilnike. Primjenom pravilnika trebalo bi da bude ušteđeno oko 900.000 KM godišnje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana