Žene i djeca u nemilosti nasilnika

Sanja Amidžić
Žene i djeca u nemilosti nasilnika

Banjaluka - Centar za socijalni rad zabilježio je 316 slučajeva porodičnog nasilja u toku prošle godine, a zabrinjava podatak da su u čak 54 slučaja počinioci ponavljali nasilje nad svojim ukućanima.

Koordinator za saradnju u Centru za socijalni rad Olivera Mastikosa je rekla da su nasilnici najčešće muškarci, čak u 91 odsto slučajeva, dok su žene nasilje počinile u devet odsto slučajeva.

- Broj prijavljenih slučajeva nasilja je približan iz godine u godinu, ali zabrinjava podatak da nasilnici sve više ponavljaju svoja nedjela - kazala je Mastikosa.

Dodaje da su najveći uzroci nasilja u porodici alkoholizam u 37 odsto slučajeva, poremećeni bračni i porodični odnosi u 21 odsto, neriješeni imovinsko-pravni odnosi u 17 odsto, dok su problemi mentalnog zdravlja prouzrokovali 14 odsto slučajeva nasilja. U nekoliko slučajeva kao uzrok nasilja u porodici je navedena materijalna neobezbijeđenost i narkomanija.

- Najčešće žrtve nasilja su supruge u 45 odsto slučajeva, bivše supruge u 11 odsto, djeca i majke u devet odsto slučajeva - rekla je Mastikosa i dodala da nasilje najčešće prijavljuju dok traje žrtve, članovi porodice ili komšija.

U Sigurnu kuću u 2013. godini Centar za socijalni rad smjestio je sedam žena i osmoro djece.

- Tokom 2012. godine u Sigurnu kuću smješteno je desetoro djece, dok je 2011. godine smješteno šestoro djece žrtava nasilja - kazala je Mastikosa.

U toku prošle godine prema podacima CJB Banjaluka evidentirao je 169 slučajeva nasilja u porodici i to više na području grada nego u ruralnim sredinama.

Načelnik CJB Banjaluka Mladen Marić je rekao da se nasilje u porodici u našem društvu još smatra privatnim problemom i da se svako počinjeno nasilje ne prijavljuje, ali da je situacija nešto drugačija u odnosu na raniji period.

- Žrtve su sad odvažnije da prijave nasilnike i da govore o tome, ali zbog lošeg ekonomskog stanja često trpe i ostaju u bračnoj zajednici - kazao je Marić i dodao da su nasilnici u većini slučajeva muškarci starosti od 30 do 50 godina.

"Centar za muškarce"

Nevladine organizacije "Pro-familija" i "Udružene žene" u saradnji sa Centrom za socijalni rad osnovale su edukativno-terapijski centar pod nazivom "Centar za muškarce". Kompletan program do sada je prošlo 35 polaznika.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana