Trudnoća i beba nisu prepreka za razvod

Anita Janković-Rečević
 Trudnoća i beba nisu prepreka za razvod
Trudnoća i beba nisu prepreka za razvod

Banjaluka - Ustavni sud RS ocijenio je da član Porodičnog zakona, kojim je propisano da muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

Sudije Ustavnog suda smatraju da ovakva odredba dovodi do različitog tretmana bračnih supružnika u pogledu mogućnosti podnošenja tužbe za rastavu braka u navedenom periodu.

- Osporenim propisivanjem pravi se razlika među supružnicima bez objektivnog i razumnog opravdanja. Prilikom ove ocjene Ustavni sud nije zanemario činjenicu da su žena u toku trajanja trudnoće, te majka i dijete do njegove navršene prve godine, naročito osjetljive kategorije, te da i po Ustavu uživaju posebnu zaštitu - saopšteno je iz Ustavnog suda RS nakon jučerašnje sjednice.

Prema ocjeni Ustavnog suda, Porodični zakon sadrži brojne druge mehanizme koji obezbjeđuju zaštitu interesa majke i djeteta i koji putem imperativnih normi jasno definišu međusobna prava i obaveze, izdržavanja supružnika koji nema dovoljno sredstava za život, kao i njihove dužnosti i prava u pogledu brige i izdržavanja zajedničke djece.

- Osporenom odredbom došlo je do povrede ustavnih garancija o zabrani diskriminacije, kao i prava na pristup sudu kao segmentu prava na pravično suđenje iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - navedeno je u obrazloženju suda.

Advokat Bojan Mikanović smatra da je odluka Ustavnog suda RS potpuno opravdana jer u isti položaj stavlja i muškarce i žene.

- Žene su imale pravo da podnesu zahtjev za razvod braka i u periodu trudnoće ali i ako je zajedničko dijete mlađe od godinu tako da su muškarci zaista bili u neravnopravnom položaju. Ako je dozvoljeno ženi da podnese tužbu za razvod braka u pomenutom periodu zašto to isto ne bi mogao uraditi i muškarac - rekao je Mikanović. 

Dodao je da su proteklih godina dolazili muškarci koji su htjeli da se razvedu ali nisu bili upućeni u zakon.

- Kada bih im rekao da nemaju pravo različito su reagovali, ali uglavnom su to bile pomirljive reakcije. Većina njih nije ni dočekala da istekne vrijeme da podnese tužbu jer je u međuvremenu suprotna strana podnosila zahtjev za razvod s obzirom da je imala pravo na to - rekao je Mikanović.

Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti spornog člana Porodičnog zakona podnijelo je troje Modričana i to Miloš Đurić, Branislav Đurić i Nada Milić. Sve tri inicijative su podnesene u julu prošle godine.

Univerzitet

Sudije Ustavnog suda RS utvrdile su da odredba člana šest Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse, kao ni odluka o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjaluci, koju je donio Senat te visokoobrazovne ustanove, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju. Neustavna je i odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana