Priznavanje diploma neće biti sporno

Anita Janković-Rečević
Priznavanje diploma neće biti sporno
Priznavanje diploma neće biti sporno

Banjaluka - Studenti koji znanje stiču na Univerzitetu u Banjaluci ne treba da strahuju da njihove diplome neće biti priznate u svijetu jer je proces reakreditacije ove visokoškolske ustanove uspješno okončan, kao i akreditacija 16 studijskih programa.

Istakao je to juče rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin i dodao da su rješenje o reakreditaciji i akreditaciji dobili na period od pet godina. Dodao je da je rješenje potvrda da ova visokoškolska ustanova ispunjava sve kriterijume u oblasti visokog obrazovanja.

- Naš Univerzitet ispunjava sve standarde kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, ali i standarde i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u okviru evropskog jedinstvenog prostora visokog obrazovanja - rekao je Gajanin. On je naveo da je proces reakreditacije Univerziteta i akreditacije studijskih programa trajao nepune dvije godine, te da bi cijela priča bila okončana lani da nije bilo tehničkih problema i nesuglasica između Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Gajanin je dodao da je Univerzitet dobio preporuke i smjernice o tome šta treba da unaprijedi u narednom periodu, te da će predano raditi na unapređenju svih oblasti obrazovanja iz svih studijskih programa.

- Nastavićemo predano da radimo na unapređenju svih kriterijuma i standarda i naši studenti ne treba da brinu o priznatosti njihovih diploma u svijetu, kao i učešću u programima razmjene jer svi fakulteti, u okviru naše ustanove, imaju rješenje o akreditaciji - rekao je Gajanin i istakao da je univerzitetima kojima je isticala akreditacija prijetila opasnost da ne učestvuju u programima i projektima koji su finansirani sredstvima EU, ali da je ovim rješenjem taj problem otklonjen.

Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjaluci Strain Posavljak rekao je da je Komisija za eksternu evaluaciju, koja je boravila na Univerzitetu u Banjaluci sredinom maja, ocijenila da ova visokoškolska ustanova od deset kriterijuma sistema kvaliteta, za sedam u potpunosti ispunjava zahtjeve, dok za tri ima pretežno ispunjene zahtjeve. Kada je riječ o ispunjenosti zahtjeva na 16 studijskih programa, Posavljak je naveo da Univerzitet u Banjaluci na 12 programa ima u potpunosti ispunjene zahtjeve sistema kvaliteta, dok su kod četiri pretežno ispunjeni zahtjevi.

- To su rezultati kojima se možemo pohvaliti i kojima možemo biti zadovoljni. Naš krajnji cilj je da akreditujemo sve studijske programe prvog i drugog ciklusa studija, i ovog mjeseca ćemo pokrenuti proces akreditacije za još 26 studijskih programa. U toku godine ćemo pripremiti dokumentaciju i za akreditaciju ostalih studijskih programa - rekao je Posavljak. +

 

Studijski programi koji su akreditovani

- Arhitektura

- Likovna umjetnost

- Ekonomija i poslovno upravljanje

- Računarstvo i informatika

- Srpski jezik i književnost

- Psihologija

- Opšti nastavnički studijski program na Fakultetu fizičkog vaspitanja

- Proizvodno mašinstvo

- Stomatologija

- Biologija

- Socijalni rad

- Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

- Pravo

- Rudarstvo

- Šumarstvo

- Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana