Eksploatacija će donijeti u Čelebićima milione i nova radna mjesta

Radmila Đević
Eksploatacija će donijeti u Čelebićima milione i nova radna mjesta

Foča - Firma “Vestern majning” d.o.o. Banjaluka uskoro bi trebalo da krene u eksploataciju olova i cinka i pratećih metala bakra i srebra na ležištu Čelebići kod Foče što će ovoj lokalnoj zajednici donijeti veliku korist i nova radna mjesta.

Nakon četvorogodišnjih geoloških istraživanja koje je banjalučka firma obavila u Čelebićima, koncesiju za eksploataciju nedavno im je dodijelilo Ministarstvo energetike i rudarstva RS na period od 15 godina, a investicija je vrijedna sedam miliona maraka.

- Nakon što nam je dodeljena koncesija za eksploataciju olova, cinka i pratećih metala na Čelebićima, krenuli smo u pripremu za izradu Glavnog rudarskog projekta. Sada nam predstoji period i izrade prateće dokumentacije, kao što su odobrenja, prostorno planska dokumenta i slično. Nakon toga, pristupiće se izgradnji infrastrukture koja je potrebna za eksploataciju - kaže zamjenik direktora kompanije “Vestern majning” Vladimir Rudić. On dodaje da su dosadašnja istraživanja potvrdila opravdanost otvaranja rudnika i započinjanje eksploatacije.

- Dokazane su i ovjerene rezerve od milion tona. Nastojaćemo da dodatnim istraživanjima povećamo sirovinsku bazu za buduću eksploataciju i na tome će se intenzivno raditi - dodaje Rudić.

Veliku i direktnu korist od ovog projekta imaće RS, a posebno lokalna uprava.

- Kada je riječ o značaju za lokalnu zajednicu, ali i za cijelu Republiku Srpsku, smatramo da je korist izuzetna, kako direktna, tako i indirektna. Svjetska statistika pokazuje da jedan zaposleni u rudniku generiše angažman od tri do pet radnika u pratećim djelatnostima, koje su potrebne za funkcionisanje rudnika. Tu su, naravno, i benefiti kao što je razvoj ruralnog kraja u kojem se nalazi rudnik, javne infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, kao i dugoročni razvoj kadrova - naveo je Rudić.

Načelnik Foče Radisav Mašić ocjenjuje da je riječ o ozbiljnom projektu koji Foči donosi brojne benefite.

- To će biti vrlo isplativa investicija koja će otvoriti nova radna mjesta, a osim toga imaće sigurno tržište jer ova kompanija ima rudnike u Srebrenici, Olovu, na Rudniku u Srbiji, tako da nas iskustva tih sredina uvjeravaju i daju optimizam. Ovo će biti prvi rudnik metala na području Srpske otvoren u poslijeratnom periodu - rekao je Mašić.

Lokacija

Lokacija na kojoj će se eksploatisati ruda od centra Foče je udaljena tridesetak kilometara i obuhvata površinu od 42 kvadratna kilometra. Eksploatacija će se odvijati površinskom i podzemnom metodom otkopavanja na način kojim se obezbjeđuju optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine i bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana