JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*************

“ASTRA” DOO

Aleja Svetog Save, BanjaLuka

MERKATOR

OGLAS

1. Trgovac (ž)

Od kandidata očekujemo:

- obavezno radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

- želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja

- smisao za rad u timskom okruženju

- prijatne karakterne osobine i ljubaznost

- profesionalan odnos i odgovornost  

- poželjno je da je kandidat ženska osoba do 35 god. starosti

Nudimo:

- rad u modernom i prijatnom okruženju

- zanimljiv, dinamičan i kreativan posao

- mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja

- stabilan posao uz redovna primanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove te želite postati dio našeg tima, Vaše prijave možete donijeti:

Lično u MERKATOR centar

Lokacija: Banjaluka

Broj pozicija: 3

Oglas je otvoren 15 dana.

******************

BOROVO DOO

TC EMPORIO, BanjaLuka

051-306-720

OGLAS

1. Trgovac (ž)

Od kandidata očekujemo:

- obavezno radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

- želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja

- smisao za rad u timskom okruženju

- prijatne karakterne osobine i ljubaznost

- profesionalan odnos i odgovornost  

- poželjno je da je kandidat ženska osoba do 35 god. starosti

Nudimo:

- rad u modernom i prijatnom okruženju

- zanimljiv, dinamičan i kreativan posao

- mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja

- stabilan posao uz redovna primanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, te želite postati dio našeg tima, Vaše prijave možete donijeti:

Lično u MERKATOR centar

Lokacija: Banjaluka

Broj pozicija: 2

Oglas je otvoren 15 dana.

******************

ZU STOMATOLOŠKA ORDINACIJA: DR VASILjEVIĆ

RIBNIK (DONjE ZABLEĆE bb)

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

na određeno radno vrijeme

( jedan izvršilac)

Opis poslova: obavljanje poslova asistenta u stomatološkoj ambulanti

Posebni uslovi za obavljanje poslova:

- SSS - srednja medicinska škola (opšti smjer), stomatološki asistent ili zubotehničar

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Svjedočanstvo o završenoj medicinskoj ili zubotehničkoj školi

- Potvrda o položenom stručnom ispitu

Prijave dostaviti Zavodu za zapošljavanje - Biro Ribnik ili Mrkonjić Grad ili lično u prostorije ordinacije na gore navedenoj adresi.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Više informacija možete dobiti na br. telefona 065/359-441

(Dokumenti treba da budu originali ili ovjerene kopije)

******************

PREDUZEĆE   za   elektromontaŽne   radove

“ELMORAD” doo BanjaLuka ,

Ul. Ivana Franje Jukića br. 11

OTVARA

konkurs  za  prijam  radnika  u  stalni  radni  odnos  za rad

na neodređeno vrijeme u poslovnoj  jedinici Banjaluka  

1. KV elektroinstalater                    3  izvršioca

2. VKV elektroinstalater                   3  izvršioca

Uslovi: - Vozačka dozvola B kategorije,

Za radno mjesto pod red. br. 1, min. 1 god. iskustva

Za radno mjesto pod red. br. 2, min. 3 god. iskustva

Spremnost za rad na terenu

Prijave sa CV-om, slati na gore navedenu adresu ili na   e-mail:office@elmorad.com

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

*****

PEKARA “MARCELLO” SP

NIKOLE PAŠIĆA 16, BANjALUKA

KONKURS

Pekari “Marcello” su potrebni radnici sljedećih profila:

Prodaja - radnici u prodaji / trgovac

Sve informacije o zaposlenju u pekari “Marcello” možete dobiti na broj:

066/521-759 Dejan Popović

Email: zaposlicese@yahoo.com

Rok za prijavu na oglas 20 dana

******

JU SŠC “LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK

Rade JovaniĆa br. 39

 79 288 Ribnik

 

KONKURS

1. Pedagog škole, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puno radno vrijeme;

2. Profesor istorije, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, (u školskoj 2018/19. godini 8 časova);

3. Profesor matematike, 15 časova, na neodređeno radno vrijeme;

4. Profesor fizike, 13 časova, na neodređeno radno vrijeme;

5. Diplomirani inženjer šumarstva, 16 časova, do 31.8.2018. godine

 

Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH i RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent 
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (napomena - nije potrebno za pripravnika)
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena - nije potrebno za pripravnika)
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
“JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik, Rade Jovanića 39  sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 3.8.2018. godine (petak), u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

  1. Napomene
    Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

*********

H&G DOO

Projektovanje i izvođenje elektro i građevinskih radova  

Alekse Dundića 8, Banjaluka

Telefon: 065/514-911

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

1. Elektroinstalater...................................................5 izvršilaca

  - Obavezno radno iskustvo u struci 3 godine

2. Pomoćni radnik na građevini.........................5 izvršilaca

 - Obavezno radno iskustvo na građevini 3 godine

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana