JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

                                                .                                                                

*********

**************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” IMLjANI - KNEŽEVO

78230 KNEŽEVO, IMLjANI BB

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1.       Nastavnik biologije 2 časa - na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2.       Nastavnik, fizike 2 časa - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

3.       Nastavnik ruskog jezika 4 časa - na neodređeno radno vrijeme.

4.       Nastavnik likovne kulture 3 časa - na određeno  vrijeme do 31.8.2019. godine.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 Potrebna dokumentacija:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontaktom i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će ih škola blagovremeno obavijestiti.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS”.

*********

TERME LAKTAŠI D.O.O.

KARAĐORĐEVA 44, LAKTAŠI

objavljuje

OGLAS

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

1.       Konobar ..................................2 izvršioca

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi:

- SSS - KV konobar;

- Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

- Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

- Radno iskustvo u struci - poželjno;

- Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Posebno napominjemo da u obzir dolaze i kandidati sa područja opština Banjaluka, Gradiška i Srbac. Poslodavac obezbjeđuje topli obrok i isplatu naknade prevoza u visini pune mjesečne karte u javnom prevozu, a za kandidate iz udaljenih opština smještaj.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela “San”, Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila terme@termelaktasi.com.

*************

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ULICA VIDOVDANSKA BROJ 5, ČELINAC

objavljuje 

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme

1.       Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći ..........1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 3 (tri) mjeseca.

OPŠTI USLOVI:

   

1.       Da je državljanin RS/BiH,

2.       Da je punoljetan,

3.       Da je zdravstveno sposoban,

4.       Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

    

1.       DOKTOR MEDICINE ili DOKTOR SPECIJALISTA

Uslovi: - VSS, Medicinski fakultet, specijalista porodične medicine ili specijalista drugih grana medicine sa doedukacijom iz porodične medicine ili doktor medicine sa doedukacijom iz porodične medicine.

- Položen stručni ispit ili doktor sa specijalističkim ispitom, ili sa doedukacijom iz porodične medicine.

- Edukacija - bazični trening za hitnu pomoć.

              

      Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:           

                  

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

         - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,

         - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Diploma o završenom fakultetu, specijalizaciji ili doedukacija iz porodične medicine,

          - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

          - Uvjerenje o edukaciji iz bazične kardiopulmonalne reanimacije

   

    Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave u “Glasu Srpske” i na Birou rada Čelinac.

    Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 ČELINAC - Komisiji  za prijem radnika.

     Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

     Sa kandidatima će se obaviti intervju od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

*******

“AQUASTIL “ DOO BANjALUKA

JOVANA BIJELIĆA BB, BANjA LUKA

TELEFON: 065/538-578

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme

VODOINSTALATER ............................................... 5 IZVRŠILACA

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- vodoinstalater, III stepen

- sa ili bez radnog iskustva.

Mjesto rada : Banjaluka

Kandidati se mogu prijaviti putem navedenog telefona.

Oglas je otvoren 15 dana.

*********

VIGMELT D.O.O. BANjA LUKA

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU I PROMET POGONSKE TEHNIKE I OPREME

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 132

tel/00387 51 438 589, faks 437 731

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

Mašinski tehničar  (3 radnika)

- srednja stručna sprema, SSS

- radno iskustvo ili obuka u firmi VigMelt d.o.o.

Elektrotehničar (1 radnik)

- srednja stručna sprema, SSS

- radno iskustvo ili obuka u firmi VigMelt d.o.o.

Pomoćni radnik u proizvodnji - NK radnik (4 radnika)

Šta preduzeće nudi:  Prijem u stalni radni odnos.

Oglas je otvoren do 14.9.2018.

*********

“FEMINA” SP  BANjALUKA

RANKA ŠIPKE 28, BANjALUKA

TELEFON: 065/319-221

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

ŽENSKI FRIZER...........................................................1 izvršilac

NA POSLOVIMA POMOĆNOG FRIZERA U FRIZERSKOM SALONU

Mjesto rada: Banjaluka

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- ženski frizer ili frizer za muškarce i žene;

- sa ili bez staža u struci.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gorenavedene kontakte.

Oglas je otvoren do 31.8.2018. godine.

*******

“AUTOPREVOZ” AD BANjALUKA

UL. PUT SRPSKIH BRANILACA BR. 35

78000 BANjALUKA

Raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

“Autoprevoz” AD Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika u Službi putničkog saobraćaja na radno mjesto:

Vozač autobusa  .................................................10 izvršilaca

Pored opštih uslova da su :

       državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

       stariji od 18 godina,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

       najmanje treći stepen obrazovanja saobraćajne struke - vozač motornih vozila

       vozačka dozvola “D” kategorije

       zdravstvena sposobnost za rad na radnom mjestu “vozač autobusa”

       Potrebna dokumenta:

        1. Biografija

        2. Ovjerena kopija diplome (svjedočanstva)

       

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom “Oglas za prijem u radni odnos” ili lično na adresu:

        “Autoprevoz AD” Banjaluka

        Ul. Put srpskih branilaca br. 35

         78000 Banjaluka

         ili na mail: info@autoprevoz.org

                                                                                                                                     

*******

“AUTOPREVOZ GS” D.O.O. BANjALUKA

 UL. PUT SRPSKIH BRANILACA BR. 35

78000 BANjALUKA

Raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

“Autoprevoz” GS Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika u Službi putničkog saobraćaja na radno mjesto:

Vozač autobusa  .................................................5 izvršilaca

Pored opštih uslova da su:

       državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

       stariji od 18 godina,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

       najmanje treći stepen obrazovanja saobraćajne struke - vozač motornih vozila

       vozačka dozvola “D” kategorije

       zdravstvena sposobnost za rad na radnom mjestu “vozač autobusa”

Potrebna dokumenta:

        1. Biografija

        2. Ovjerena kopija diplome (svjedočanstva)

       

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom “Oglas za prijem u radni odnos” ili lično

na adresu:

“Autoprevoz GS” d.o.o. Banjaluka

 Ul. Put srpskih branilaca br. 35

78000 Banjaluka

ili na mail: info@autoprevoy.org

*******

“PLAMEN” A.D.

UL. JAROSLAVA PLECITIJA BR. 17, BANjALUKA

TEL/FAKS: 051/301-033

daje:

OGLAS

za prijem u stalni radni odnos dimnjačara.

Uslovi:

- završena srednja škola u trajanju od 3 godine ili 4 godine

- položen stručni ispit za dimnjačara (uvjerenje i položenom ispitu)

- posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

- ljekarsko uvjerenje (sposobnost penjanja na visinu)

- starosna dob do 35 godina

Zainteresovani da se prijave u pismenom obliku sa dokumentima traženim u uslovu (može fotokopija uvjerenja ovjerena kod notara ili u opštini).

Informacije se mogu dobiti na telefon broj: 051/301-033

***********

JU DJEČIJI VRTIĆ “MILjA ĐUKANOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

raspisuje

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta i to

1.       Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme, u periodu od 1.9.2018. godine do 31.12.2018. godine, radna 2018/19. godina ....................... 1 izvršilac.

2.       Diplomirani vaspitač, VSS, lice na stručnom osposobljavanju - volonterski rad,

             za radnu 2018/2019. godinu .......................................................................................... 2 izvršioca.   

  OPŠTI USLOVI  ZA TAČKU 1. I 2.

1.       Da je državljanin RS ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi.

   POSEBNI USLOVI ZA TAČKU  1.

       1.   Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      3. Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci.

    POSEBNI USLOVI ZA TAČKU  2.

      1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2. Da prvi put zasniva radni odnos,

      3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS kao nezaposleno lice.

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

     KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA USLOVE POD TAČKOM 1. DOSTAVLjAJU:

1.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS kao nezaposleno lice - Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i ovjerena kopija radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),

8.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA USLOVE POD TAČKOM 2. DOSTAVLjAJU

1.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS kao nezaposleno lice - Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6.       Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme - ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),

7.       Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS - Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol ustanove.

************

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

PERE KRECE 13

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2018/19. godinu

 

1.       Prof. fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu (sa radnim iskustvom)........................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 104. stav 1. tačka 1., 2., i 3.,  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1.       Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2.       Diploma o završenom obrazovanju,

3.       Izvod iz matične knjige rođenih,

4.       Izvod iz matične knjige državljana,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu  intervjua svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolski centar “Gemit-Apeiron”, Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

**********

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO

D. KOMLjENOVIĆA BB KNEŽEVO

KONKURS

za slobodna radna mjesta

Određeno vrijeme do 31.8.2019.

1. Nastavnik razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu)  za rad  u PO  ................................................ 1 izvršilac  

   Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava - škola će službenim  putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. pravilnika i to: 

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                  

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     

d) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.     

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nakon zaključenja javnog konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalnopravno zadovoljava uslove tražene  javnim konkursom.

Neblagovremene  i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pismenim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene  prijave  o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:   

JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo Ul. Dujka Komljenović b.b.

*******

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ”

BISTRICA, BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA “MIROSLAV ANTIĆ” BISTRICA  BANjALUKA

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Miroslav Antić” Bistrica, Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miroslav Antić” Bistrica, Banjaluka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Miroslav Antić” Bistrica, Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miroslav Anti” Bistrica, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom,

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

    - Izvod iz matične knjige rođenih,

    - Uvjerenje o državljanstvu,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Miroslav Antić” Bistrica Banjaluka, Bistrica b.b., 78000 Banjaluka, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miroslav Anti” Bistrica, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Miroslav Anti” Bistrica, Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**********

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

raspisuje

KONKURS

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:

1.       Urbanizam i planiranje prostora - 1 izvršilac

2.       Geometrija i vizuelizacija prostora - 1 izvršilac

3.       Arhitektonsko projektovanje - 1 izvršilac

4.       Elektronika i elektronski sistemi - 1 izvršilac

5.       Računarske nauke - 1 izvršilac

6.       Proizvodno mašinstvo - 1 izvršilac

7.       Farmakologija i toksikologija - 1 izvršilac

8.       Anatomija - 2 izvršioca

9.       Matematička analiza i primjene - 1 izvršilac

10.     Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređivanje okoline) - 1 izvršilac

11.     Teorijska sociologija - 1 izvršilac

12.     Teorija, metodologija i metodika u fizičkom vaspitanju i sportu (nastavni predmeti: Istorija i teorija sporta; Sistematska kineziologija; Naučne teorije u sportu; Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje) - 1 izvršilac

13. Kineziologija u sportu (nastavni predmeti: Biomehanika; Primijenjena biomehanika; Primijenjena biomehanika u sportu) - 1 izvršilac

14.     Opšta psihologija - 1 izvršilac

15.     Metodika razredne nastave - 1 izvršilac

16.     Teorija književnosti (nastavni predmeti: Teorija književnosti; Teorija književnosti 1; Teorija književnosti 2; Uvod u teoriju književnosti; Savremene književne teorije, Naratologija; Metodologija književnih istraživanja; Teorija književnih žanrova) - 1 izvršilac

17.     Specifični jezici - srpski jezik (nastavni predmeti: Fonologija i akcentologija srpskog jezika; Fonetika srpskog jezika; Dijalektologija srpskog jezika 1; Dijalektologija srpskog jezika 2) - 1 izvršilac

18.     Specifične književnosti - angloamerička književnost (nastavni predmeti: Američka književnost do 20. vijeka; Savremena engleska književnost; Američka književnost od 1970. godine; Američka književnost prve polovine 20. vijeka; Kreativno pisanje; Savremena britanska poezija i poetika; Književnost i feminizam; Kanadska književnost) - 1 izvršilac

19.     Specifične književnosti - angloamerička književnost (nastavni predmeti: Srednjovjekovna engleska književnost; Engleska književnost renesanse; Šekspir; Engleska književnost modernizma; Savremena američka poezija i poetika; Šekspir i savremena teorija; Postkolonijalna kritika engleske književnosti i modernizam) - 1 izvršilac

 Ib Za uže naučne i umjetničke oblasti:

20. Umjetničko-teorijske discipline (nastavni predmeti: Metodika opšteg muzičkog obrazovanja; Tematski seminar 2, 3, 4; Metodika opšteg muzičkog obrazovanja I i II) - 1 izvršilac

21. Umjetničko-teorijske discipline (nastavni predmeti: Aranžiranje 1-4; Analiza muzičkog djela 1-6; Muzički instrumenti 1, 2; Elektronska notografija) - 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

1.       Građevinski materijali i konstrukcije - 1 izvršilac

2.       Elektroenergetika - 1 izvršilac

3.       Opšta elektrotehnika - 1 izvršilac

4.       Računarske nauke - 3 izvršioca

5.       Mehatronika i robotika - 1 izvršilac

6.       Silviekologija - 1 izvršilac

IIb Za užu umjetničku oblast:       

7.       Grafički dizajn (nastavni predmeti: Grafički dizajn 1 i 2; Grafički dizajn izborni 1 i 2; Kompjuterski grafički dizajn 1 i 2; Ilustracija 1 i 2; Vizuelne komunikacije; Pismo i tipografija 1 i 2; Dizajn plakata 1 i 2, Dizajn plakata 2 izborni; Dizajn štampanih medija 1 i 2, Dizajn digitalnih medija; Dizajn knjige 1 i 2; Dizajn knjige 3 izborni) - 1 izvršilac

8.       Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1-4; Slikanje izborni 1-4; Slikanje - metode umjetničkog istraživanja; Večernji akt 1-6) – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :

1.1           Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin RS ili BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 POSEBNI USLOVI

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:

-        ovjeren prepis ili fotokopija diplome o naučnom stepenu doktora ili magistra nauka/master iz naučne/umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIb:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:

-        Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/14 i 38/17).

-        Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “5. Računarske nauke 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-        Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “8. Anatomija - 2 izvršioca”, sa jednim izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu, dok će se sa drugim kandidatom zaključiti ugovor o radu.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “4. Računarske nauke - 3 izvršioca”, sa sva tri izabrana kandidata zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojevima “3. Opšta elektrotehnika - 1 izvršilac”, “5. Mehatronika i robotika - 1 izvršilac” i “8. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1-4; Slikanje izborni 1-4; Slikanje - metode umjetničkog istraživanja; Večernji akt 1-6) - 1 izvršilac” zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

-        Pod rednim brojevima 1., 2. i 3. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 4. i 5. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 6. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 7. i 8. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 10. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 11. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 12. i 13. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 14. i 15. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 16., 17., 18. i 19. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 20. i 21. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-        Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 2., 3. i 4.  ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 5. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojem 6. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka

-        Pod rednim brojevima 7. i 8. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

**********

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

1.       Pripravnik, diplomirani psiholog, visoka stručna sprema - 1 izvršilac

2.       Pripravnik, diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema - 1 izvršilac

3.       Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema - 3 izvršioca

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

          I OPIS POSLOVA: Pripravnici će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

          II MJESTO RADA: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka.

          III OPŠTI USLOVI :

-        da je kandidat državljanin RS / BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV POSEBNI USLOVI:

-        za kandidata pod rednim brojem 1, visoka stručna sprema - diplomirani psiholog;

-        za kandidata pod rednim brojem 2, visoka stručna sprema - diplomirani ekonomista;

-        za kandidate pod rednim brojem 3, visoka stručna sprema - diplomirani pravnik; aktivno znanje engleskog jezika (samo za jednog izvršioca);

-        da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci;

-        da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS;

-        poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-        Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

-        Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

-        Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-        Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;

-        Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima, uz naznaku “PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA”, dostaviti na sljedeću adresu:

-        Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

*******

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

raspisuje

K O N K U R S

za prijem pripravnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

1.       Pripravnik - diplomirani pravnik iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske - 1 izvršilac;

2.       Pripravnik - diplomirani ekonomista iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske - 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

          I OPIS POSLOVA: Pripravnici će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

          II MJESTO RADA: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka.

         

          III OPŠTI USLOVI :

-        da je državljanin RS/ BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV POSEBNI USLOVI:

-        za kandidata pod rednim brojem 1. visoka stručna sprema - diplomirani pravnik;

-        za kandidata pod rednim brojem 2. visoka stručna sprema - diplomirani ekonomista;

-        da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci;

-        da je dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske;

-        da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS;

-        poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-        Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

-        Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

-        Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-        Dokaz da je kandidat dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske;

-        Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;

-        Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA, dostaviti na sljedeću adresu:

-        Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

*******

JU CENTAR “ZAŠTITI ME”

POLjOKANOV PARK BB, BANjA LUKA

raspisuje 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I    Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1.       Nastavnik stručno-teoretske nastave za nastavni predmet Osnovi turizma i ugostiteljstva u struci ugostiteljstvo i turizam, za zanimanje kuvar - nepuna norma od 2 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac - lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.6.2019. godine;

2.       Nastavnik stručno-teoretske nastave u struci poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje cvjećar-vrtlar - nepuna norma od 4 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac - lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.6.2019. godine.

II    Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

1.       prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2.       vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3.       rezultati ostvareni na testu i intervjuu i

4.       dužina radnog staža.

       U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome:

•        za radno mjesto pod rednim brojem 1: o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani ekonomista                  (VSS); diplomirani turizmolog (VSS); diplomirani menadžer turizma (VSS);

•        za radno mjesto pod rednim brojem 2: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno sljedeće stručno zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu (VSS); 

2.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 

4.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5.       uvjerenje o državljanstvu;

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

7.       uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane ovim zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

-        ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar “Zaštiti me” Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III   Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 3.9.2018. godine u prostorijama JU Centar “Zaštiti me” Banja Luka, na adresi Poljokanov park b.b.,  Banja Luka, sa početkom u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

IV    Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar “Zaštiti me” Banja Luka, Poljokanov park b.b.,  Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”.

***********

“KIS-PRODUKT” DOO

NIKOLE PAŠIĆA BB TRN, LAKTAŠI

KONKURS

“KIS produktu” iz Trna, Zbog povećanog obima proizvodnje, potrebni su sljedeći radnici

1.       Bravar-varilac CO2 postupkom

2.       Stolar

3.       Tapetar

4.       Pomoćni radnik

Prijave na adresu firme: Nikole Pašića BB Trn

Informacije na telefon: 065/597-037

******

JU OŠ “ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ”

UL. BRANKA ZAGORCA BR. 1

78000 BANjALUKA

direktor raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

1.       Voditelji produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na  određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, puna  norma - 3 izvršioca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. zakona.

OPŠTI USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

          Za radno mjesto pod tačkom jedan mogu konkurisati profesor razredne nastave.

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

   2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

   4) Uvjerenje o državljanstvu;

   5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, a ne starije od 6 mjeseci i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste  kandidata za prijem u radni odnos:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola “Zmaj  Jova Jovanović”, ulica Branka Zagorca br. 1, 78000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

     Testiranje  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 4.9.2018. godine sa početkom u  9 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*********

PREDUZEĆE   ZA   ELEKTROMONTAŽNE   RADOVE

 “E L M O R A D” D.O.O.  BANjALUKA ,

UL. IVANA FRANjE JUKIĆA  BR. 11

O T V A R A

konkurs  za  prijem  radnika  u  stalni  radni  odnos  za rad na neodređeno vrijeme u poslovnoj  jedinici   Banjaluka . 

1. KV elektroinstalater                          3  izvršioca

2. VKV elektroinstalater                        3  izvršioca

3. dipl. elektroinženjer (energetičar)     1  izvršilac

Uslovi: - vozačka dozvola “B” kategorije,

za radno  mjesto pod red. br. 1, min. 1 god.  iskustva

za radno mjesto pod red. br. 2, min. 3 god.  iskustva

za radno  mesto pod red. br. 3 min. 6 mjeseci radnog iskustva

Spremnost  za  rad na terenu

Oglas objaviti u  “Glasu Srpske” kao i na vašem sajtu.

Prijave sa CV-em slati na gorenavedenu adresu, ili na e-mail:office@elmorad.com.

Konkurs ostaje otvoren 14  dana od dana objavljivanja.

********

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” ŠIPRAGE

ŠIPRAGE BB

raspisuje

KONKURS

OPIS RADNOG MJESTA

1.       Nastavnik likovne kulture,  jedan izvršilac, 3 časa nedjeljno, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine u Područnoj školi Grabovica,

2.       Nastavnik srpskog jezika, jedan izvršilac, 5 časova nedjeljno, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora škole, u MŠ Šiprage

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na radno mjesto se prima osoba sa radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena tačna adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan

3. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme se preračunava u puno radno vrijeme

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata  neće se razmatrati.

Nakon zaključivanja konkursa Komisija za prijem radnika će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić”, Šiprage b.b., 78224 Šiprage.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

********

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR

PRNjAVOR

raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

1.       fizika 8 časova na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine, pripravnik, 1 izvršilac,

2.       ruski jezik 8 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac,

3.       mašinska grupa predmeta 16 časova na neodređeno vrijeme (4 časa kompjuterska grafika, 4 časa modeliranje pomoću računara, 4 časa tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, 2 časa mašinski materijali) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac,

4.       elektrotehnička grupa predmeta 15 časova na neodređeno vrijeme (2 časa električne mašine i uređaji, 2 časa elektronika na motornim vozilima, 4 časa električne instalacije i osvjetljenja, 3 časa elektroenergetski sistemi, 4 časa tehničko crtanje) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac,

5.       praktična nastava elektrotehničke grupe predmeta 15 časova na neodređeno vrijeme  (8 časova tehničari elektroenergetike, 2 časa tehničari računara, 5 časova autoelektričari+električari) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac,

6.       praktična nastava elektrotehničke grupe predmeta 7 časova na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine (2 časa autoelektričari+električari, 5 časova tehničari računara) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac,

7.       diplomirani pravnik 4 časa na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine (2 časa bankarsko pravo, 2 časa pravo) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac.

8.       poslovna komunikacija 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila znanja i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

  - uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

  - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit,

  - uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rara RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 3.9.2018. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, ul. Rade Vranješević br. 1. Prnjavor, sa naznakom “prijava na konkurs”.

*********

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

RAZBOJ LIJEVČE BB, 78429

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1.       VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA, 3 izvršioca  na određeno radno vrijeme, do 30.6.2019. godine, pripravnika

2.       NASTAVNIK FIZIKE, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do 30.6.2019. godine, pripravnik, 2 časa

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

           Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom.

           Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

           Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,

 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje dana 3.9.2018. godine, u prostorijama JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko ne pristupe intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče b.b., 78429.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

**********

KROJAČKI SALON SARTO S.P.

BANjALUKA

O G L A S

Krojački salon Sarto s.p. Banjaluka, zbog povećanog obima posla, prima na obuku jednog radnika za poslove šivanja.

Uslovi za prijem radnika:

- stručna sprema SSS

Kontakt telefon: 051/212-817

***********

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

“NIKOLA TESLA”

BANjALUKA, JEVREJSKA 48

 raspisuje

K O N K U R S

za izbor direktora JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Banjaluka

    Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

1.       da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2.       da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  prethodne tačke ;

3.       da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.       da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

5.       da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (originale ili ovjerene kopije dokumenata):

1.       kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

2.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

4.       ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);

5.       diplomu o završenom najmanje prvom ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;

6.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno obrazovno-vaspitnom procesu;

7.       uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca);

8.       uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca);

9.       uvjerenje kojim se potvrđuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  stava 1. tačka 1. ovog konkursa;

10.     prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

       Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

        Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Banjaluka, Jevrejska 48, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora škole”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (dokumenta) neće biti vraćena kandidatima.

  Direktora škole imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 Školski odbor će razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke  školi.

********

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” MASLOVARE

78223 MASLOVARE

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1.       Profesor likovne kulture - 8 časova, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;

2.       Profesor matematike - 4 časa, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;

Za navedena radna mjesta potrebno je iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. st. 1., 4., 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju)

-        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci dostaviće prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

-        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Maslovarama, dana 27. avgusta 2018. godine, ( ponedjeljak ) sa početkom u 10 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**************

JU OSNOVNA ŠKOLA “HOLANDIJA”

NIKOLAJA VELIMIROVIĆA 9, SLATINA 78253

  

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnika razredne nastave za rad u produženom boravku u CŠ u Slatini, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom...........2 izvršioca 

2.       Nastavnika hemije za rad u PO u Boškovićima, na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19. godine, 2 časa sedmične norme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom..............1 izvršilac

                                        

Uz prijavu je potrebno  dostaviti dokumente  utvrđene Zakonom o radu i članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i to:

a)  uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti  službenim putem,  za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi  i  to:   

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, 

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako  u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

7.       Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 4.9.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Holandija” u Slatini.

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole                                                       

/ JU Osnovna škola “Holandija”  Slatina, ulica Nikolaja Velimirovića broj 9,  78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.    

*********

JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”

78000 BANjALUKA, JOVANA DUČIĆA 23

PONIŠTENjE  DIJELA  KONKURSA

                   Poništava se  dio konkursa  objavljenog dana 8. avgusta 2018. godine u dnevnom  listu “Glas Srpske” , u stavu 1. u tački “2. profesor klavira (pripravnik)” umjesto 3 izvršioca na određeno vrijeme treba da stoji 2 izvršioca na određeno vrijeme.

*********

JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor/nastavnik hemije - (8 časova, 4 časa u centralnoj školi Baraći i 4 časa u PO Podrašnica), radnik sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

         

        Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je  državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 3 godine ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 180 ESTS. 

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto profesor/nastavnik hemije dana 31.8.2018. godine, u 9 časova, obaviće se testiranje, a u 10 časova intervju u centralnoj školi u Baraćima.      

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na isti, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

      Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave slati na adresu škole JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Baraći, Mrkonjić Grad, 70267, Baraći.

      Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

**********

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

ZORE KOVAČEVIĆ 38 A, BANjALUKA

raspisuje

K O N K U R S

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ “Miloš Crnjanski” Banjaluka.

1.       Profesor razredne nastave, pripravnik, 1 izvršilac

Pripravnikom se smatra lice koje ima završenu visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba u skladu sa zakonom položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.       Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.       Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5.       Ovjerenu izjavu da ranije nije zasnivao radni odnos u traženom zanimanju, odnosno da nije zasnivao radni odnos u struci.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi je:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 3.9.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka, Zore Kovačević 38a, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

**********

JU TEHNIČKA ŠKOLA

ĐURE DANIČIĆA 2A, BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1.       profesor fizike - 1 izvršilac, 18 časova, do kraja školske 2018/2019. godine, sa radnim iskustvom, 

2.       profesor matematike - 1 izvršilac, 4 časa, do kraja školske 2018/2019. godine, sa radnim iskustvom

3.       profesor informatike - 1 izvršilac, puna norma, do kraja školske 2018/2019. godine, sa radnim iskustvom

4.       diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac, 13 časova, do kraja školske 2018/19. godine, sa radnim iskustvom

5.       nastavnik praktične nastave, bravar - 1 izvršilac, 30 časova, do kraja školske 2018/19. godine, sa radnim iskustvom

1.       Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika  u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):   

-        uvjerenje o državljanstvu

-        izvod iz matične knjige rođenih

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke (vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu  

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran  prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka, sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta”.

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

          Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su da pristupe na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju i testiranje sa kandidatima održaće se dana 3.9.2018. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

**********

JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI

UL. NIKOLE PAŠIĆA 11A

BANjALUKA

raspisuje

Konkurs

za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

Profesor  stručno-teoretske nastave za elektro struku - sa radnim iskustvom,  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, (18 časova sedmično) - 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane odredbom  člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati  su dužni   priložiti sljedeću dokumentaciju:

-        Prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon;

-        Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

-        Uvjerenje o državljanstvu RS i Bi H;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme);

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 30.8.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu Škole: JU Škola  učenika u privredi Banjaluka,  ul. Nikole Pašića 11A.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.   

**********

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA

MLADENA STOJANOVIĆA 7, BANjALUKA

raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik stručno-teorijske nastave (diplomirani geodetski inženjer) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, nepuna norma (17 časova) i

   2. Nastavnik stručno-teorijske nastave (diplomirani geodetski inženjer),

         - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma.

              

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

-        Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

-        Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1)      prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2)      vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3)      rezultati ostvareni na intervjuu i testu i

4)      dužina radnog staža.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

          Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o  neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci, dana 3.9.2018. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića 7, Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD

TRG KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA BR. 1

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu

opštine Mrkonjić Grad

      I - U radni odnos primaju se pripravnici i to:

1.       diplomirani politikolog ..................................................................... 2 izvršioca

2.       diplomirani inženjer poljoprivrede .................................................. 1 izvršilac

3.       diplomirani inženjer računarstva i informatike ........................... 1 izvršilac

4.       diplomirani sociolog ............................................................................1 izvršilac

     II - OPIS POSLOVA

      

              Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.

     III - OPŠTI USLOVI

             Opšti uslovi za kandidate su:

1) da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da su stariji od 18 godina,

3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5) da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6) da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Telefon: +387 50 220 921, lokal: 21; Telefaks: +387 50 220 954, kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

www.mrkonjic-grad.rs.ba

    

      IV - POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za kandidate su:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

a) stručna sprema: VSS - diplomirani politikolog,

b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

a) stručna sprema: VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede,

b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

a) stručna sprema: VSS - diplomirani inženjer računarstva i informatike,

b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

a) stručna sprema: VSS - diplomirani sociolog,

b) bez radnog iskustva u struci.

      V - POTREBNA DOKUMENTA

      Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

      Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidati prilažu fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

1.         da su državljani RS, odnosno BiH,

2.         da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

3.         da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

4.         da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

5.         da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu fotokopiju:

-        diplome o završenoj stručnoj spremi.

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka III stav (1) tačka 4) 5) i 6), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

         Telefon: +387 50 220 921, lokal: 21; Telefaks: +387 50 220 954, kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

www.mrkonjic-grad.rs.ba

         Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.

        Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

      

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijave na javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom “Komisiji za izbor”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Za sva dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti na kontakt telefon: 050/220-929.

                                                **************                                                                                                                                                                                                                                                      JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

POTOČANI 78435

O G L A S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1.       PROFESOR  TEHNIČKOG OBRAZOVANjA, nepuna norma, 11 časova, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom, položenim stručnim, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, najduže do 31.8.2019. godine.

2.       PROFESOR INFORMATIKE, nepuna norma, 3 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, položenim stručnim, najduže do 31.8.2019. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu (dostaviće samo kandidati koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 2), 3) i 4),

7. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 4.9.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Potočani, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “Miloš Crnjanski” Potočani, Potočani 78435.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

**********

JU OSNOVNA ŠKOLA “BRANKO ĆOPIĆ”

PRNjAVOR

donosi

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa

I

Poništava se dio Javnog konkursa, objavljenog 15.8.2018. godine u “Glasu Srpske”, pod rednim brojem 4. “Nastavnik/profesor engleskog jezika (centralna škola, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže dok radnici, Draženki Vasić, miruje radni odnos u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o radu - 18 časova”.

II

Svi kandidati koji budu prijavljeni na navedeno radno mjesto, prije objavljivanja ove odluke u dnevnim novinama “Glas Srpske”, biće obaviješteni pismenim putem o poništenju dijela konkursa za gorenavedeno radno mjesto.

III

Odluka direktora škole o poništenju dijela konkursa, broj: 542/18. objavljenog 15.8.2018. godine u “Glasu Srpske”, stupa na snagu danom donošenja.

IV

Navedena odluka je dostavljena JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Banjaluka, Biro Prnjavor, i ista će biti objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske”. 

*************

   

OŠ “SVETI SAVA”

GORNjI SMRTIĆI, 78438 SMRTIĆI

                                                                  

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik ili profesor fizike,  4  časa sedmično, rad na određeno vrijeme, do završetka  šk. 2018/19., odnosno 31.8.2019. god. - u radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2.       Nastavnik ili profesor fizičkog vaspitanja, 4  časa sedmično, rad na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije direktora škole - u radni odnos se prima pripravnik

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

•        Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom i to:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

                 

Kandidati, ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: OŠ “Sveti Sava”

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

**************

JU GIMNAZIJA

ZMAJ JOVINA BR. 13

78000 BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Profesor računarstva i informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (do 15.4.2019. godine) - 15  nastavnih časova sedmično

2.       Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019  - 6 nastavnih časova u programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku)

3.       Radni odnos iz tačke 1. i tačke 2. će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

             Kandidati, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima  i proceduri  za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

   Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2.    Uvjerenje o državljanstvu,

3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi -  završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u           određenoj oblasti ili ekvivalent,

          b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje           visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne           postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest          mjeseci,

6.  Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim  putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine

8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za        područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku           zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu      statusa),

11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu        statusa),

12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog            rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 4.9.2018. godine u 12.40 časova u prostorijama  JU Gimnazija Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banjaluka

***********

                                                            

   “EPI” D.O.O. GRADIŠKA

OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Firma “EPI” d.o.o. iz Gradiške prima na neodređeno vrijeme:

pomoćni radnik metalske struke (dva izvršioca).

Uslovi: SSS i vozački ispit “B” kategorije.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Za sve informacije obratiti se na telefon:

065/943-625 (Ljubiša)

***************

_______________ ______                         

JU OŠ “SVETI SAVA”

UŽIČKA BB, 78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Profesor/ nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, zamjena do povratka radnika sa bolovanja, tj. do 1.4.2019. god.

OPŠTI USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

         

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2)      Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) Izvod iz matične knjige rođenih;

 5) Uvjerenje o državljanstvu;

 6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

       Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste  kandidata za prijem u radni odnos:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Banjaluka, ulica Užička b.b., 78000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaljen u prostorijama škole dana  3.9.2018. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” 

78434 NASEOBINA LIŠNjA                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Nastavnik-profesor razredne nastave sa položenim stručnim ispitom - rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno do kraja nastave u prvom polugodištu školske 2018/2019. godine u PO Lišnja

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju i spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni lično dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ “Meša Selimović”, Naseobina Lišnja, 78434 sa naznakom “Za konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, test će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole u Naseobini Lišnja, 31.8.2018. godine u 10 časova, a intervju u 11 časova.

*************

JP “PUTEVI RS” D.O.O. BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I - PRAVNI OSNOV

     Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” društvo sa ograničenom odgovornošću Banjaluka, raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine i to:

Diplomirani građevinski inženjer................1 izvršilac.

Pripravnik se prima u Sektor za tehničke poslove.

      

II - OPIS POSLOVA

Poslovi, obaveze i odgovornosti pripravnika regulisani su  Zakonom o radu, Pravilnikom o radu  JP “Putevi RS” d.o.o. Banjaluka, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP “Putevi RS” d.o.o. Banjaluka, te posebnom Programu za osposobljavanje za rad i obavljanje pripravničkog staža pripravnika - dipl. građevinskog inženjera sačinjenog dana 18.5.2018. godine, u Javnom preduzeću “Putevi Republike Srpske” društvo sa ograničenom odgovornošću Banjaluka.

III - TRAJANjE

Ugovor o radu se zaključuje na period od 1 (jedne) godine.

Kandidat za pripravnika u JP “Putevi RS” d.o.o. Banjaluka mora ispunjavati sljedeće uslove:

IV - OPŠTI USLOVI

-        da je državljanin RS ili BiH;

-        da je stariji od 18 godina;

-        ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidat koji bude izabran);

-        da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

V - POSEBNI USLOVI

-        Završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet;

-        da kandidat nema radnog iskustva nakon stečene visoke stručne spreme.

VI - POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidat je dužan priložiti original ili ovjerenu fotokopiju dokaza o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat);

-        ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj visokoj školskoj spremi;

-        ovjerenu fotokopiju lične karte;

-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);

-        Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

-        ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

     Sa kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje postupka za prijem kandidata obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII - ROK I MJESTO ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave kandidata koji budu bili nedostupni konkursnoj komisiji na adresi i kontakt telefonu iz dostavljene prijave.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Kandidati su dužni prijave kovertirati i dostaviti lično na protokol Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” društvo sa ograničenom odgovornošću Banjaluka, ul. Trg Republike Srpske, broj 8/H, sa naznakom “Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos - ne otvarati”.

Dostavljene prijave sa prilozima čine sastavni dio konkursne dokumentacije i ne vraćaju se kandidatima.

VIII - OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

************

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

objavljuje 

JAVNI  KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

- portparol, 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

VII  stepen stručne spreme -

diplomirani novinar, sa zvanjem stečenim na Fakultetu političkih nauka ili na Filozofskom fakultetu - smjer žurnalistika, ili diplomirani pravnik;

te najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i znanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdati od poslodavca,

4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. konkursa svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru  i uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb-stranici suda www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića  broj 12.      

************

Ju OŠ Sv. ĆIRILO i METODIJE

78217 PISKAVICA

PONIŠTAVANjE KONKURSA

JU OŠ “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica poništava konkurs za radno mjesto profesor razredne nastave - jedan izvršilac, puna radna norma na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, objavljen dana 15.8.2018. godine.

Konkurs se poništava iz razloga popunjavanja upražnjenog radnog mjesta radnikom koji je proglašen tehnološkim viškom.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

MASLOVARE

Maslovare b.b.,

telefon: 051/760-611, faks: 051/760-137,

e-mail: os052@blic.net

Broj: 738/18

Datum: 21.8.2018.

ISPRAVKA

KONKURSA

Vrši se ispravka konkursa na sljedeći način:

Umjesto:

“Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Maslovarama dana 27. avgusta 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova.”

Treba da piše:

“Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Maslovarama dana 3. septembra 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova.”

NAPOMENA: Konkurs još nije objavljen, a treba da se objavi u srijedu, 22. avgusta, pa molimo da se ova ispravka uvrsti u prvobitni konkurs.

 

Dostavljeno:

- Biro za zapošljavanje

- Arhiva

 

 

Direktor škole

Dragana Đukić

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana